• vas. jún 16th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének Nyilatkozata

A PMKIK Elnöksége örömmel és megnyugvással fogadta a Kormány és a Kamara között ez év február 19-én megkötött „Szövetségben a Vállalkozókkal” tárgyú megállapodás tartalmát. A magyar gazdaság sikeres működésének alapja az a 2010 óta töretlenül érvényesülő gazdaságfilozófia, amely szerint a Kormány patrióta szemlélettel kezeli korunk gazdasági kihívásait. A gazdaság szereplőinek eminens érdeke, hogy ez a gondolkodásmód a továbbiakban is érvényre juthasson.

Az egyik legfontosabb gazdasági célnak a megállapodást kötő felek azt tekintik, hogy a gazdasági teljesítmény, azaz a nemzeti össztermék (GDP) az EU átlagát 2-3 százalékponttal meghaladó ütemének fenntartása úgy történjen, hogy az államháztartási hiány folyamatos csökkentése mellett a pénzügyi mutatók egyensúlya újból megteremtődjön. Ezt a növekedésből fakadó stabil gazdasági környezetet már a koronavírus-válság előtt a magyar gazdaság 2013 óta folyamatosan megteremtette. A sikeres válságkezelés, amelynek megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka, hogy 2021 negyedik negyedévében az Európai Unió második legnagyobb gazdasági növekedését (7,1 %) tudtuk produkálni.

A Kamara támogatja a beruházásösztönző gazdaságpolitika folytatását, amely közvetlen összefüggésben van egyrészt a munkanélküliségi ráta alacsonyan, másrészt a foglalkoztatási mutató magasan tartásában. A bruttó állóeszközfelhalmozás tekintetében 2019-ben már Magyarország magasan az első volt az Európai Unióban mind az állóeszköz felhalmozás GDP százalékában (28 %), mind a volumenváltozás előző évhez mért adatában (15,3 %).

A Kamara régóta szorgalmazza a hatékonyság, a termelékenység oly módon történő növelését, amelynek alapját a kutatás-fejlesztési tevékenység erősítésével a tudásalapú társadalom mélyítésével érünk el. Ennek a szándéknak a megvalósulásaként kezeljük, hogy a kutatás-fejlesztésre fordított források folyamatos emelését és bővítését tűzte ki célul a Kormány. Támogatjuk az exportteljesítmény növelése érdekében teendő további intézkedéseket, elsősorban a vállalkozásbarát adórendszer biztosítása útján. A 2010-es évek tapasztalatai azt mutatják, hogy bevált az adócsökkentési politika, hiszen a vállalkozásokat terhelő adók csökkentése ellenére folyamatosan nőttek az államháztartás adóbevételei. Ehhez döntő mértékben járult hozzá az elektronikus útdíj, az elektronikus pénztárgép és az EKÁER-rendszer bevezetése, amely a gazdaság további fehéredését eredményezte.

A gazdasági növekedés elképzelhetetlen egy biztos és stabil finanszírozási háttér megteremtése nélkül. A Kamara az e téren eddig megszerzett tapasztalatok birtokában üdvözli a jelenleg is működő támogatási hitel- és tőkeforrások megteremtésére irányuló kormányzati szándékot.

A Kamara saját partneri szerepének elismeréseként fogja fel, hogy elindulhat a KKV-stratégia felülvizsgálata, felállításra kerül a Vállalkozási Innovációs Tanács, az uniós források felhasználása terén prioritást kapnak a közvetlen vállalkozásfejlesztési célok, tovább működik a Széchenyi Kártya Program, erősödik a gyakorlati képzés országos, Kamara által irányított koordinációja, és folytatódnak a kamarai vállalkozásfejlesztési programok.

A magyar gazdaság eredményei egyúttal elválaszthatatlanok a politikai stabilitás kérdésétől. Most, amikor a közelünkben dúló háború gazdasági követkeményei új megterhelő kihívás elé állítják hazánkat, a politikai stabilitás szerepe még fokozottabb jelentőségű, mint valaha volt. A gazdasági növekedés környezetének folyamatos biztosítása csak egy cselekvőképes, a nemzeti érdekeket szem előtt tartó kormányzástól várható el.

A PMKIK Elnöksége a Kormány és a Kamara közötti „Szövetségben a Vállalkozókkal” megállapodás kapcsán megfogalmazott fenti nyilatkozatot elfogadja, és szükségesnek látja annak a vállalkozók széles köréhez való eljuttatását.

A megállapodás teljes terjedelmében itt olvasható.

Törökbálint, 2022. március 11.