• vas. máj 19th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓINK

 1. A PMKIK által kötött megbízási szerződések adatkezelése
 2. A https://www.pmkik.hu/ internetes portál látogatásával összefüggő
  adatkezelésekről
 3. A közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítése során birtokába jutott személyes adatok kezeléséről
 4. Videókonferencia szolgáltatás útján megvalósított tájékoztató előadások lebonyolítása során birtokába személyes adatok kezeléséről
 5. Egyéni vállalkozók részére nyújtott tájékoztatási szolgáltatás során birtokába került személyes adatok kezeléséről
 6. Származási igazolások, bizonyítványok és ATA CARNET igazolványok kiállítása során birtokába került személyes adatok kezeléséről
 7. Az építőipari kivitelezői ellenőrzés során megvalósuló adatkezelés
 8. Szakképzéssel kapcsolatos feladatai ellátása során birtokába került személyes adatok kezeléséről
 9. Az ágazati alapvizsgákkal kapcsolatosan jogszabályban meghatározott feladatok ellátása során kötött megbízási szerződésekben található személyes adatok kezeléséről
 10. Mesterképzési tevékenység, illetve a mestervizsgák megvalósítása során birtokukba került személyes adatok kezeléséről
 11. A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga megvalósítása során birtokába került személyes adatok kezeléséről
 12. A pályaorientációs célú osztályfőnöki órák segédletének célba juttatása során birtokába került személyes adatok kezeléséről
 13. Pályaorientációs nyári táborba történő regisztráció során birtokába került személyes adatok kezeléséről
 14. Pest Megyei Békéltető Testület hatáskörébe tartozó feladatok ellátásával kapcsolatos adatkezelésről
 15. A koronavírus elleni védőoltás kötelező felvételéhez kapcsolódó adatkezelésekről
 16. A Ludwigsburgi kézműves vásáron történő részvételhez kapcsolódó megállapodás teljesítésével kapcsolatos adatkezelésről
 17. VII. ÉRDI NYITNIKÉK – Tavaszi Vásár és Kiállítással kapcsolatos adatkezelésről
 18. VI. ÉRDI NYITNIKÉK – Tavaszi Vásár és Kiállítással kapcsolatos adatkezelésről
 19. Dunaszerdahely Város Önkormányzata által szervezett XXXIX. Csallóközi Vásár és Kiállítással kapcsolatos adatkezelésről
 20. Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti, kizáró okok hiányának igazolásához tett nyilatkozat hitelesítése során birtokába került személyes adatok kezeléséről
 21. A PMKIK adatkezelési tájékoztatója a kamarai nyilvántartásból történő adatszolgáltatással összefüggésben birtokába jutott személyes adatok kezeléséről
 22. Adatkezelési tájékoztató a menedékes státusszal rendelkező természetes személyek számára nyitva álló munkalehetőségekre vonatkozó adatok gyűjtésének kezeléséről
 23. A Szakma Sztár fesztiválra történő buszos utaztatással összefüggő feladatellátással kapcsolatos adatkezelésekről
 24. A PMKIK adatkezelési tájékoztatója a rendezvényeire történő regisztrációval és azok lebonyolításával kapcsolatos adatkezelésekről
 25. A PMKIK adatkezelési tájékoztatója a hírlevélszolgáltatás működtetésével összefüggő adatkezelésekről
 26. A PMKIK adatkezelési tájékoztatója a szakképző intézmények hatósági ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelésekről
 27. Adatkezelési tájékoztató a PMKIK által szervezett rendezvényeken az egyes médiafelvételek készítésével, közzétételével kapcsolatos adatkezelésről
 28. A Pest Vármegyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mint közös adatkezelők adatkezelési tájékoztatója a gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelésekről
 29. Adatkezelési tájékoztató a pártoló kamarai tagsággal kapcsolatosan a PMKIK birtokába került adatokról
 30. Adatkezelési tájékoztató az önkéntes kamarai tagsággal kapcsolatosan a PMKIK birtokába került adatokról
 31. Adatkezelési tájékoztató a Pest Vármegyei Ipari Parkokkal kapcsolatosan a felmérés során a PMKIK birtokába került személyes adatok kezeléséről
 32. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kiegészítő adatkezelési tájékoztatója a 2023. évi békéltető testületi pályázathoz
 33. Adatkezelési tájékoztató a Pest vármegyei békéltető testületi tagi és elnöki pályázati eljárásához kapcsolódóan
 34. Adatkezelési tájékoztató a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésével kapcsolatosan birtokba került személyes adatok kezeléséről
 35. Adatkezelési tájékoztató a „szövetségben a vállalkozókkal” nevezetű vállalkozásfejlesztési program keretében nyújtott személyes szakmai konzultáció lebonyolítása során birtokába került személyes adatok kezelésérő