• sze. nov 30th, 2022

Általános tájékoztató az ATA és CDP igazolványokról

Az ATA igazolvány használata a vállalkozások külpiaci megjelenését, külpiaci tevékenységét könnyíti meg, amelynek alkalmazását nemzetközi vámegyezmények, az ATA Egyezmény és az Isztambuli Egyezmény, valamint az egyes elfogadó országok saját törvényei szabályoznak. Az ATA igazolvány egy olyan, már több mint 50 éve sikeresen használt nemzetközi vámokmány, amely jelentősen leegyszerűsíti az áruk harmadik országba történő ideiglenes bevitelét.

Az ATA Carnet egy vámelőjegyzési igazolvány, amellyel az Egyezményt ratifikáló országok esetében 1 éves lejárati határidőn belül nem kell vámletétet fizetni a kiszállított áruk után. Használata leggyakrabban kiállítások, vásárok, bemutatók, filmforgatások, koncertek, tesztelések esetében indokolt.

Az ATA igazolvány lehetővé teszi, hogy Ön az érvényességi időn belül akár több alkalommal is beszállítsa termékét egy vagy több, az igazolványt elfogadó külföldi országba anélkül, hogy a normál ideiglenes beviteli eljárásban általában szokásos vámbiztosítékot a külföldi vámhatóság számára a határátlépéskor megfizetné. Az ATA igazolvánnyal szállított áruk esetleges beviteli vámjának, adójának a megfizetését ugyanis az igazolványt kibocsátó kereskedelmi és iparkamarák (továbbiakban: gazdasági kamarák) nemzetközi garancialáncot alkotva garantálják az elfogadó országok vámhatóságai részére.

A CPD-igazolvány egy nemzetközi vámokmány, amely fedezi a gépjárművek (magáncélú és kereskedelmi közúti gépjárművek) ideiglenes behozatalát azokban az országokban, ahol ez szükséges. A Carnet de Passages en Douanes az útlevélhez hasonló okmány járművek számára, amely lehetővé teszi a több országba való belépést ideiglenes behozatal céljából vám- és adófizetési kötelezettség nélkül. A behozandó járművet azonosító vámnyilatkozatként szolgál, továbbá nemzetközi biztosítékot testesít meg a vámhatóságok számára a vámtételek és behozatali adók megfizetésére, amennyiben a járművek mégsem kerülnének újrakivitelre.

 1. A gazdasági kamara által kiadott és megvásárolt nyomtatványt a tulajdonos tölti ki, ezt követően a gazdasági kamara Okmányhitelesítő Irodája hitelesíti. A hitelesítéssel egy időben szükséges az óvadék összegének kifizetése.
 2. A hitelesítés után kerülhet sor a vámkezelésre vagy a területileg illetékes vámhivatalnál vagy az országhatáron.
 3. Az áru visszahozatalakor az indító vámhivatalnál kérni kell a nyilvántartásból való törlést.
 4. A vámhivatal által mentesített ATA igazolványt ezt követően vissza kell vinni a gazdasági kamarába, ahol az óvadék visszafizetése megtörténik.

 • Az ATA igazolvány kiváltásával az Ön költségei előre kalkulálhatók, hiszen a gazdasági kamarai költségeken felül, az igazolvány szabályos használata esetén, további összegekkel (pl. beviteli vám, adó, egyéb illeték) már nem szükséges számolnia az igazolványt elfogadó beviteli vagy tranzitországokban.
 • Az ATA igazolvány gördülékennyé teszi a határátlépést, hiszen Önnek az utazása során ugyanazt a már előre kitöltött vámokmányt kell benyújtania minden elfogadó országban, minden vámkezelésnél.
 • Az ATA igazolvány kiváltása rövid időt vesz igénybe, és a színes lapoknak köszönhetően a használata egyszerű, könnyen követhető.
 • Az ATA igazolványt magánszemélyek és vállalkozások egyaránt használhatják.
 • Az ATA igazolvány árujegyzékében felsorolt árukra az érvényességi időn belül akár több alkalommal és részszállítmányonként is kezdeményezhető ideiglenes beviteli, kiviteli vagy árutovábbítási vámeljárás.

Az Isztambuli Egyezmény pontosan meghatározza azoknak az áruknak a körét, amelyekre az Egyezmény hatálya kiterjed. Ezek az alábbiak:

 • kiállításokon, vásárokon, találkozókon vagy hasonló eseményeken bemutatni vagy felhasználni kívánt áruk;
 • szakmai felszerelések;
 • konténerek, raklapok, csomagolóanyagok, minták és a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban behozott egyéb áruk;
 • gyártási tevékenységgel kapcsolatban behozott egyéb áruk;
 • oktatási, tudományos vagy kulturális célból behozott áruk;
 • utasok személyes használati tárgyai és a sportcélokra behozott áruk;
 • idegenforgalmi reklámanyagok;
 • határmenti forgalomban behozott áruk;
 • humanitárius célból behozott áruk;
 • szállítóeszközök;
 • állatok;
 • a behozatali vámok és adók alól részleges mentességgel behozott áruk.

Nem használható az ATA igazolvány postai forgalomban, fogyasztási cikkek szállításához, gazdasági tevékenység végzéséhez.

Javasoljuk, hogy a pontos tájékozódás érdekében tekintse át az ATA igazolvány használatát szabályozó vámegyezményeket, amelyekben részletesen olvashat az igazolványok alkalmazási, illetve a szállítható áruk köreiről.

93/329/EGK határozat az áruk ideiglenes behozataláról szóló Isztambuli Egyezmény megkötéséről és mellékleteinek elfogadásáról

Az áruk ideiglenes behozataláról szóló egyezmény (Isztambuli Egyezmény)

 

Az ATA igazolványt ma már világszerte 78 országban elfogadják. Az elfogadó országok száma évről évre növekszik. A vámegyezményekhez eddig az alábbi országok csatlakoztak:

Albánia Hong-Kong Mexikó
Algéria Horvátország Moldova
Andorra India Mongólia
Ausztrália Indonézia Montenegró
Ausztria Irán Németország
Bahreini Királyság Írország Norvégia
Belarusz Köztársaság Izland Olaszország
Belgium/Luxemburg Izrael Oroszország
Bosznia-Hercegovina Japán Pakisztán
Brazília Kanada Portugália
Bulgária Katar Románia
Chile Kazahsztán Spanyolország
Ciprus Kína Srí Lanka
Csehország Korea Svájc
Dánia Lengyelország Svédország
Dél-Afrikai Köztársaság Lettország Szenegál
Egyesült Államok (USA) Libanon Szerbia
Egyesült Arab Emirátusok Litvánia Szingapúr
Egyesült Királyság Macedónia Szlovákia
Elefántcsontpart Madagaszkár Szlovénia
Észtország Magyarország Tájföld
Finnország Makaó Tajvan *
Franciaország Malajzia Törökország
Gibraltár Málta Tunézia
Görögország Marokkó Új-Zéland
Hollandia Mauríciusz Ukrajna

*Tajvan esetében az úgynevezett CPD Kína/Tajvan igazolvány használandó.

Kérjük tájékozódjon a gazdasági kamaráknál arról, hogy az ATA igazolvánnyal az egyes elfogadó országokba milyen célból szállíthatóak áruk.

Az ATA igazolvány a kibocsátástól számított 1 évig érvényes.

Számos tagország elfogadja az úgynevezett csatlakozó igazolványt (Anschluss-Carnet, Replacement carnet), amely akár további 1 évvel meghosszabbíthatja az eredeti igazolvány érvényességét.

Az ATA igazolvány hitelesítésének a díját a kivitelre szánt áru értéke alapján kalkuláljuk.

A kiváltáskor, a nem rendeltetésszerű használat esetére, egyszeri óvadék letétele szükséges, amely összeget a gazdasági kamara az igazolvánnyal történt elszámolást követően felszabadít.

A formanyomtatványok áráról, az aktuális hitelesítési díjakról és az óvadék mértékéről díjtáblázatunkban talál további információt.

Az ATA igazolvány formanyomtatványát országszerte 22 területi gazdasági kamarában, valamint a kihelyezett irodákban szerezheti be. A kamarai munkatársak segítségével az Ön úti céljának és útitervének megfelelően összeállított, helyesen kitöltött igazolványt, a kamarai ATA szerződés aláírását követően, ügyfélfogadási időben azonnal hitelesítjük.

ATA-igazolvány: egy nemzetközi vámokmány, amely nemzetközi biztosítéki rendszer segítségével biztosítja, hogy visszaélés esetén a vámokat és adókat megfizessék. Az ATA az Admission Temporaire/Temporary Admission (ideiglenes behozatal) rövidítése;

CPD-igazolvány: egy nemzetközi vámokmány, amely fedezi a gépjárművek (magáncélú és kereskedelmi közúti gépjárművek) ideiglenes behozatalát azokban az országokban, ahol ez szükséges. A Carnet de Passages en Douanes útlevélhez hasonló okmány járművek számára, amely lehetővé teszi a több országba való belépést ideiglenes behozatal céljából vám- és adófizetési kötelezettség nélkül. A behozandó járművet azonosító vámnyilatkozatként szolgál, továbbá nemzetközi biztosítékot testesít meg a vámhatóságok számára a vámtételek és behozatali adók megfizetésére, amennyiben a járművek mégsem kerülnének újrakivitelre;

Ideiglenes behozatal: az a vámeljárás, amelynek keretében egyes áruk (beleértve a szállítóeszközöket is) feltételesen behozatali vámok és adók megfizetésétől mentesen, behozatali tilalom vagy gazdasági jellegű korlátozás alkalmazása nélkül hozhatók be a vámterületre; ezen árukat (beleértve a szállítóeszközöket is) meghatározott célra kell importálni és azok meghatározott időn belül, a használatuk során keletkezett szokásos értékcsökkenést leszámítva, változatlan állapotban újrakivitelre kell kerüljenek;

Behozatali vámok és adók: mindazon vámok és más terhek, adók, díjak, vagy egyébfizetési kötelezettség, amelyeket az áruk (beleértve a szállítóeszközöket is) behozatalakor vagy ezzel kapcsolatban szednek be, ide nem értve azon díjakat és fizetési kötelezettségeket, melyek összege a nyújtott szolgáltatások megközelítőleges költségére korlátozott;

Biztosíték: ami a vámszervek számára megfelelően biztosítja valamely vámkötelezettség teljesítését. A biztosíték "általános", ha több műveletből eredő kötelezettség teljesítését biztosítja;

Ideiglenes behozatali okmány: olyan vámáru-nyilatkozatként elfogadott nemzetközi vámokmány, amely lehetővé teszi az áruk (beleértve a szállítóeszközöket is) azonosítását, és amely nemzetközileg érvényes biztosítékot foglal magába a behozatali vámok és adók fedezeteként;

Vám- vagy gazdasági unió: az ezen egyezmény 24. cikkének (1) bekezdésében említett tagok által alapított és alkotott unió, amely az ezen egyezmény által szabályozott kérdésekben jogosult a tagjaira nézve kötelező erejű jogi szabályozást kialakítani, és belső eljárásainak megfelelően jogosult dönteni ennek az egyezménynek az aláírásáról, megerősítéséről, vagy az ahhoz való csatlakozásról;

Személy: a természetes és a jogi személy egyaránt, amennyiben a szöveg eltérően nem rendelkezik;

Garanciavállaló lánc: nemzetközi szervezet által irányított kezességvállalási rendszer, amelyhez garanciavállaló egyesületek társulnak;

Nemzetközi szervezet: olyan szervezet, amelyhez az ideiglenes behozatali okmányok biztosítására és kibocsátására feljogosított nemzeti egyesületek társulnak;

Garanciavállaló egyesület: a Szerződő Fél vámhatósága által felhatalmazott társaság, amely kezességet vállal az e melléklet 8. cikkében említett összegért a Szerződő Fél területén, és a garanciavállaló lánchoz társult;

Kibocsátó egyesület: a vámhatóság által felhatalmazott társaság, amely ideiglenes behozatali okmányt bocsát ki, és közvetlenül vagy közvetve társult a garanciavállaló lánchoz;

Árutovábbítás: az a vámeljárás, amelynek során árukat szállítanak vámfelügyelet mellett egyik vámhivataltól a másikig.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján található „Gyakran felmerülő kérdések” menüpontban tovább tájékozódhat az ATA igazolvány gyakorlati használatával, kitöltésével kapcsolatban.

Az elektronikus nyomtatványkitöltő program lehetővé teszi a fedlapok, illetve betétlapok elektronikus kitöltését, elmentését, újranyitását, amely különösen nagyobb darabszámú igazolvány, vagy az adatok ismétlődése esetén az űrlapok elkészítésének folyamatát egyszerűsíti.

A programot ITT találja.

Az ATA igazolvány kitöltéséről és használatának részletes szabályairól

Az ATA igazolvány a zöld borítóból, színes (sárga, fehér és kék) betétlapokból és ellenőrzőszelvényekből áll.

A kamarai hitelesítés előtt a zöld fedőlapon és a színes betétlapokon kitöltendő:

 1. A) rovat: az ATA tulajdonosa (név, székhely/lakhely, adószám, VPID szám)
 2. B) rovat: az árut vám elé állító személy adatai vagy, amennyiben még nem ismert ez a személy: as power of attorney vagy any authorized representative kifejezések használandók; a képviselethez érvényes meghatalmazás szükséges
 3. C) rovat: a felhasználás célja, pl.:
 • kiállítás, vásár, bemutató / exhibitions, fairs, meetings
 • szakmai felszerelés / professional equipment
 • áruminta / commercial sample
 1. J) rovat: cégszerű aláírás

Szintén az utazás előtt töltendő ki a lapok hátoldalán található árujegyzék, az Általános jegyzék. Az összes lap árujegyzékében csak ugyanazokat az adatokat szabad feltüntetni!

A vámkezelés előtt az egyes színes betétlapokon az alábbi, a határátlépéskor aktuális adatokat szükséges még megadni:

 1. D) rovat: szállítás módja, szállítóeszköz azonosítója
 2. E) rovat: csomagolás módja, csomagok száma
 3. F) rovat: a nyilatkozattevő neve, a ténylegesen szállítandó áruk Általános jegyzékbenmegadott tételszáma (Általános jegyzék, 1. oszlop)

Jobb alsó sarokban: az adatokról nyilatkozó személy neve, aláírása, a nyilatkozat dátuma

Figyelem! Amennyiben az igazolványra felvitt adatok nem olvashatóak, nem egyértelműek, nem értelmezhetőek, az igazolványt a kamarának nem áll módjában hitelesíteni, továbbá a vámhatóság megtagadhatja az igazolvány elfogadását.

A hitelesítést követően a beírt adatok már nem módosíthatók!

Az igazolvány kitöltéséhez további információt talál a zöld fedőlap hátoldalán, valamint a részletes Kitöltési útmutatóban. (hivatkozás: http://okmanykitolto.mkik.hu/atacarnet/)

A betétlapok H) rovatát és az ellenőrzőszelvényeket a vámkezelést végző hatóság tölti ki.

 • Kilépés az Európai Unió vámterületéről

Kilépés az Európai Unió vámterületéről a zöld fedőlap, a sárga exportlap és sárga export ellenőrzőszelvény segítségével.

 1. lépés: az indító vámhivatal (elsősorban belföldi vámhivatal) érvényesíti az ATA igazolványt a zöld fedőlap H) rovatánaka kitöltésével, esetleg az Általános jegyzék leigazolásával.
 2. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője a kiviteli vámkezelés előtt kitölti a sárga exportlap D)-F) rovatát és aláírja az ideiglenes kiviteli nyilatkozatot.
 3. lépés: a kiléptető vámhivatal a sárga exportlap H) rovatában és a sárga export ellenőrzőszelvényen feljegyzi a kilépés adatait, a kilépő áruk tételszámait, és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a beírt dátumot, illetve, hogy a sárga export lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek csak, amelyek kiszállításra kerülnek!
 • Belépés a harmadik országba

Belépés a harmadik országba a fehér importlap és fehér import ellenőrzőszelvény segítségével.

 1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a fehér importlap D)-F) rovatát és aláírja az ideiglenes behozatali nyilatkozatot.
 2. lépés: a beléptető vámhivatal a fehér importlap H) rovatában és a fehér import ellenőrzőszelvényen feljegyzi az ideiglenes behozatal adatait, a belépő áruk tételszámait, és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a beírt dátumot, illetve, hogy az import lapokon valóban csak azok a tételszámok szerepelnek, amelyek bevitelre kerülnek!
 • Újra-kilépés a harmadik országból

Újra-kilépés a harmadik országból a fehér újra-kiviteli lap és a fehér újra-kiviteli ellenőrzőszelvény segítségével

 1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a fehér újra-kiviteli lap D)-F) rovatát és aláírja az újra-kiviteli nyilatkozatot.
 2. lépés: a kiléptető vámhivatal a fehér újra-kiviteli lap H) rovatában és a fehér újra-kiviteli ellenőrzőszelvényen feljegyzi az újra-kivitel adatait, a kilépő áruk tételszámait, és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a beírt dátumot, illetve, hogy a lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyek kivitelre kerülnek!
 3. lépés: az ATA igazolvánnyal beléptetett, de időközben a beviteli országban szabadforgalomba került áruk vámjának, import adójának, stb. a megfizetéséről mindig szükséges vámigazolás, amely igazolást az igazolványt kibocsátó kamarának az elszámoláskor az igazolvánnyal együtt át kell adni. Az igazolásban utalni kell az érintett ATA igazolvány számára is!
 • Visszaérkezés az Európai Unió vámterületére

Visszaérkezés az Európai Unió vámterületére a sárga újra-behozatali lap és a sárga újra-behozatali ellenőrzőszelvény segítségével.

 1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a sárga újra-behozatali lap D)-F) rovatát és aláírja az újra-behozatali nyilatkozatot.
 2. lépés: a beléptető vámhivatal a sárga újra-behozatali lap H) rovatában és a sárga újra-behozatali ellenőrzőszelvényen feljegyzi a belépés adatait, a belépő áruk tételszámait és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a bejegyzés dátumát, illetve, hogy a sárga lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyek visszaszállításra kerültek!
 • Áthaladás egy tranzitországon

Áthaladás egy tranzitországon a kék tranzitlapok és kék tranzit ellenőrzőszelvények segítségével:

 1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a kék tranzit lap D)-F) rovatát és aláírja az árutovábbítási nyilatkozatot.
 2. lépés: a beléptető vámhivatal a kék tranzit lap H) rovatában és a kék tranzit ellenőrzőszelvényen feljegyzi a belépés adatait, az áruk tételszámait és érvényesíti a dokumentumokat. A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a bejegyzés dátumát, illetve, hogy a kék lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyeket átszállítanak az országon/vámterületen!
 3. lépés: a címzett vámhivatalhoz történő megérkezéskor, illetve a tranzitországból történő kilépés előtt a kiléptető vámhivatal a kék tranzit lap H) rovatában és a kék tranzit ellenőrző szelvényen feljegyzi a kilépés adatait, az áruk tételszámait és érvényesíti a dokumentumokat. (egy tranzitországon történő áthaladáskor két ellenőrző szelvény kerül felhasználásra!) A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a bejegyzés dátumát, illetve, hogy a kék lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyeket átszállítottak az országon!
 • Fontos!

A vámkezeléskor a vámhatóság az egyes betétlapokat kiveszi az igazolványból, azonban az ellenőrzőszelvények mindig az igazolványban maradnak!

Kérjük, hogy mindig győződjön meg róla, hogy a vámhatóság képviselője a határátlépést az igazolványon megfelelően bejegyezte! A vámbejegyzések azért jelentősek, mert ezekkel igazolható, hogy az ATA igazolvánnyal szállított áruk részben vagy egészben az adott országba be- vagy onnan kiszállításra kerültek.

Az áru visszaszállítását követően Önnek már nincs más teendője, mint a szabályosan vámkezeltetett igazolványt visszavinni a kibocsátó kamarába és elszámolni az igazolvánnyal.

 • Elszámolás az ATA igazolvánnyal

Az áru visszaszállítását követően, az elszámoláshoz az ATA igazolványt, annak minden felhasznált vagy fel nem használt lapját, az ATA szerződésnek megfelelően, vissza kell vinni a kibocsátó kamarába.

Figyelem! Az ATA igazolvány nem rendeltetésszerű használata (pl. vámhatósági bejegyzés elmulasztása, határidőn túli visszaszállítás) esetén a külföldi vámhatóság keresési eljárást indít, amely során a garanciavállaló kamarát felszólítja az ATA igazolvány fedezetével szállított áruk újra-kivitelének igazolására. Ha az újra-kivitelt az ATA igazolvány tulajdonosa nem tudja megfelelően igazolni, a külföldi vámhatóság beviteli vámot és adót, vagy egyéb utólagos eljárási díjat is kiszabhat az árukra.

Az ATA igazolvány elvesztése, eltűnése nem mentesíti az ATA igazolvány tulajdonosát az elszámolási kötelezettség alól.

 • További tanácsaink az ATA igazolvány használatához:

- Az ATA igazolvány szabályszerű használatáért, a határátlépési bejegyzésekért, az ATA igazolvány épségéért minden esetben az ATA tulajdonosa felel. Kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy az igazolványt csak megbízható képviselőnek, meghatalmazottnak adja át!

- Repülővel történő utazásakor, kérjük, mindig szánjon elég időt az igazolványok vámkezeltetésére, és számoljon a repülőtéri vámhivatalok ATA eljárásra fordított, esetlegesen korlátozott nyitvatartási idejével!

- A beléptető vámhivatal az ATA érvényességi idején belül jogosult megszabni azt a határidőt, ameddig az árunak el kell hagynia a beviteli országot. A tartózkodási idő így történő lerövidítésekor ezt a rövidebb újra-kiviteli határidőt kell betartani, ezért, ha a módosított határidőt túlságosan rövidnek tartja, a későbbi reklamációt elkerülendő, már a vámkezelés során jelezze ezt a vámhatóság felé!

- Előfordulhat, hogy az ATA igazolvány érvényességi idején vagy az újra-kivitelre meghatározott határidőn túl is szükség van az árura külföldön. Ebben az esetben, az esetleges újra-kiviteli határidő túllépését és büntetést elkerülendő, már a határidő lejárata előtt legalább 30 nappal kezdje meg az érvényességi vagy tartózkodási idő meghosszabbítását! A hosszabbítás lehetőségéről, annak módjáról az eredeti igazolványt kibocsátó kamaránál érdeklődhet.

- Egyes országok az újra-kivitel igazolására csak az újra-kiviteli ellenőrzőszelvényt fogadják el. Amennyiben ez az újra-kiviteli igazolás nem áll rendelkezésre, de az áru visszaszállítása más módon igazolható, ezen országok vámhatóságai részére ekkor is utólagos eljárási díjat kell fizetni. Ilyen országok pl. USA, Svájc, Szerbia.

Az ATA igazolványról, az igazolvány felhasználásáról további információt talál az alábbi oldalakon:

http://nav.gov.hu/nav/szabalyzok/utmutatok  (3006/2016. útmutató)
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/ata-carnets/

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az ATA igazolvány kiváltásával és használatával kapcsolatos további kérdések esetén  okmányhitelesítési munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

 

Változás az ATA igazolvány Egyesült Királyságban történő használatában

2022. január 1-től az Egyesült Királyságba bármely kikötőn keresztül belépő vagy onnan kilépő fuvarozónak az áruk vámkezeléséhez regisztrálnia kell a GVMS (Goods Vehicle Movement Service) rendszerben.

Az ATA-igazolvány számát a GVMS-nyilatkozat Declaration Reference mezőjébe kell beírni.

Változás!

A rendelkezés ezentúl minden járműre vonatkozik, mind export, mind import viszonylatban.

Teherforgalomban szállított áruk esetében a szállítmányozó szerzi be a GMR számot.
Utasforgalomban a külföldi kamara segít megszerezni a számot. Ezzel kapcsolatos igény ezen a linken küldhető.

A Calais Euroshuttle-n keresztül az Egyesült Királyságba utazó személygépkocsiknak és kisteherautóknak a teherterminálra kell menniük, hogy lebélyegezzék igazolványukat.