• pén. márc 31st, 2023

AZ IM 2023. ÉVI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁLATI PROGRAMJA

Az IM 2023. évi Fogyasztóvédelmi Hatósági Ellenőrzési és Vizsgálati Programja (EVP) című dokumentumban idén a korábbi évekhez képest jóval kevesebb, ám teljesen új hatósági fókuszpontokat megjelenítő célellenőrzésekkel találkozhatnak a vállalkozások.

 

Az idei évre meghirdetett hivatalos ellenőrzési Program 33 pontba szedve sorolja fel a célkeresztbe kerülő ellenőrzési területeket, termékköröket, iparágakat, összhangban egyrészt a hazai fogyasztóvédelmi politika deklarált prioritásaival, mint például a gyermekvédelem, a digitális fogyasztóvédelem, másrészt a legutóbbi fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálymódosításokkal. Utóbbiakból a „család” külön védendő alanyi körkénti nevesítése a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kapcsán mindenképp kiemelést érdemel a Program bemutatását megelőzően.

Nem meglepő módon idén már nemcsak a gyermekek, ill. generálisan a fogyasztók, hanem a családok fogyasztóvédelmi szempontú fokozott védelmével is számolnia kell a cégeknek: kiemelt felelősséggel kell eljárniuk, ha észszerűen előre látható számukra, hogy kereskedelmi gyakorlatuk alkalmas a családok döntéseinek befolyásolására. Lássuk, mit ellenőriznek 2023-ban az általános hatáskörben eljáró fogyasztóvédelmi hatóságok, vagyis a kormányhivatalok.

Mint minden évben, 2023-ban is sor kerül a veszélyes termékek, a vámriasztással érintett termékek laboratóriumi, vagyis termékbiztonsági szempontú vizsgálatára, ahogy a dohánytermékek forgalmazásának ellenőrzésére és a cigaretták kátrány, nikotin és szén-monoxid hozamának vizsgálatára is.

Az irányadó jogszabályok jelentős módosulása és a nem éppen fényes korábbi ellenőrzési eredmények miatt ellenőrzési fókuszban marad a szavatossági és jótállási igények intézési rendje, és idén is célkeresztben marad a greenwashing, avagy az ún. zöldre festés, valamint a hagyományos és az online kereskedelmi értékesítés.

Régi ismerős az előrecsomagolt termékek nettó tömegének, továbbá az ún. szezonális termékeknek a fogyasztóvédelmi ellenőrzése, ahogy a közszolgáltatók panaszkezelési gyakorlatát és telefonos ügyfélszolgálatát, honlapjait is ismételten, idén is ellenőrzik majd.  A kettős minőség ellenőrzésére, a kozmetikai termékek és a játékok laboratóriumi vizsgálatára szintén sor kerül 2023-ban, de megvizsgálják a „specifikus csoportoknak” szánt élelmiszereket is, amelyek kapcsán szélesedett a hatósági fókusz, hiszen tavaly csak a glutén-, és laktózmentes termékek kerültek nevesítésre. Tavaly a kaland-, kondi-, és aquaparkok, idén a „szórakoztatási célú berendezések és szórakozási célú sporteszközök” üzemeltetési feltételeinek ellenőrzésével számolhatnak a vállalkozások, méghozzá „a biztonságos családi kikapcsolódás” védelme érdekében. A családok védelmének prioritáskénti kezelését hivatott hangsúlyozni „a családok védelme érdekében a gyermektáborok és sítáborok ellenőrzése” elnevezésű célellenőrzés is.  

Nóvumként üdvözölhetünk számos témavizsgálatot, így a magyar nyelv védelmét szolgáló előírások alkalmazásának, valamint a gyermekek testi és lelki integritásának védelmét szolgáló előírások megtartásának ellenőrzése, csakúgy, mint az ideológiamentes kereskedelmi kommunikáció ellenőrzése olyan ellenőrzési programpontok, melyekkel korábban nem találkoztunk.

Kiemelten kerül sor 2023-ban a gyermek és fiatalkorúakat védő reklámszabályok megtartásának ellenőrzésére, és a különösen érzékeny társadalmi rétegeket célzó megtévesztő kereskedelmi kommunikáció ellenőrzése című témavizsgálat szintén a fogyasztók egyes – pl. a koruk, vagy fizikai állapotuk miatt fokozott védelemre jogosult – csoportjai irányában közreadott reklámokat, tájékoztatásokat veszi hatósági célkeresztbe. Mindeközben a megfelelés eleve nem könnyű, tekintve, hogy a megtévesztésmentes kommunikáció a reklámozandó termék helyes kategorizálásával, a fogyasztói célcsoportot képező egyén vagy csoport viselkedésének és asszociációinak pontos modellezésével, valamint a speciális mellett az általános reklámszabályok maradéktalan betartásával biztosítható. Új ellenőrzési terület az állateledelt és állatfelszerelést értékesítő üzletek köre, az adattörlő címkékkel kapcsolatos előírások, valamint a gyermekeknek szánt farsangi és halloween maszkok, parókák és jelmezek termékbiztonsági vizsgálata.

Összességében, bár a meghirdetett 33 célellenőrzés fele ismerős korábbi évekből, az idei Ellenőrzési Programból kiemelést érdemel, hogy számos új hangsúlyt és fókuszpontot hoz, meglehetősen tág mozgásteret biztosítva a hatóságoknak. Emellett pedig, a korábbi évekből áthozott témavizsgálatokat illetően is mindenképp javasolt az érintett vállalkozások körültekintése, hiszen a dinamikusan fejlődő fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok új elvárásainak tükrében indokolt lehet a napi működésük legújabb fogyasztóvédelmi kockázatait mihamarabb beazonosítaniuk.

Az Ellenőrzési Program pontjait alább olvashatják:

 

 1. Dohánytermékek forgalmazásának ellenőrzése és cigaretták kátrány, nikotin, szén-monoxid hozamának vizsgálata
 2. Gyermekeknek szánt farsangi és halloween maszkok, parókák és jelmezek laboratóriumi vizsgálata
 3. Veszélyes termékek keresése a hagyományos, valamint az online kereskedelmi forgalomban (KPIR, RAPEX)
 4. A magyar nyelv védelmét szolgáló előírások alkalmazásának ellenőrzése
 5. A családok védelme érdekében a gyermektáborok és sítáborok ellenőrzése
 6. Vámriasztással érintett termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
 7. Kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
 8. Szezonális termékek ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében
 9. Energiatakarékossághoz kapcsolódóan villamossági termékek készenléti állapotban felvett teljesítményének laboratóriumi mérése
 10. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő címkével kapcsolatos előírások ellenőrzése
 11. A gyermekek védelme érdekében a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
 12. A kisgyermekek védelme érdekében a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható gyermekgondozási cikkek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése
 13. A gyermek- és fiatalkorúakat védő reklámszabályok megtartásának ellenőrzése
 14. A különösen érzékeny társadalmi rétegeket célzó megtévesztő kereskedelmi kommunikáció ellenőrzése
 15. A közszolgáltatók panaszkezelésének, telefonos ügyfélszolgálatainak és honlapjainak vizsgálata
 16. Hagyományos kereskedelmi egységek általános fogyasztóvédelmi ellenőrzése
 17. Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése, ideértve a „zöldrefestés” jelenségének vizsgálatát  
 18. Állateledelt értékesítő üzletek és állatfelszerelések fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése
 19. Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek és gyermekeknek szánt élelmiszerek laboratóriumi vizsgálata a megtévesztő jelölés tükrében
 20. A biztonságos családi kikapcsolódás érdekében szórakoztatási célú berendezések és szórakozási célú sporteszközök üzemeltetési feltételeinek ellenőrzése
 21. Kettős minőség tilalmának hatósági eljárást megalapozó összehasonlító vizsgálata a kozmetikai és háztartás-vegyipari termékek tekintetében
 22. Bőrrel érintkező termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
 23. A szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban
 24. Energiatakarékossághoz kapcsolódó építési termékek ellenőrzése
 25. A kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek nyári ellenőrzése
 26. Univerzális akkumulátortöltők laboratóriumi vizsgálata
 27. A gyermek- és fiatalkorúak védelme érdekében az alkoholfogyasztás visszaszorítását szolgáló jogszabályi rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése
 28. Előre csomagolt termékek nettó tömegének ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében
 29. A gyermekek testi és lelki integritásának védelmét szolgáló előírások megtartásának ellenőrzése
 30. Ideológiamentes kereskedelmi kommunikáció ellenőrzése
 31. A kisgyermekek fokozott biztonsága érdekében csecsemő és kisgyermek ruházati termékek és lábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése
 32. 100% pamut gyermekeknek szánt textiltermékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében
 33. Energiacímkézés piacfelügyeleti ellenőrzése a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomba