• ked. ápr 16th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

AZ IM 2023. ÉVI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁLATI PROGRAMJA

Az IM 2023. évi Fogyasztóvédelmi Hatósági Ellenőrzési és Vizsgálati Programja (EVP) című dokumentumban idén a korábbi évekhez képest jóval kevesebb, ám teljesen új hatósági fókuszpontokat megjelenítő célellenőrzésekkel találkozhatnak a vállalkozások.

 

Az idei évre meghirdetett hivatalos ellenőrzési Program 33 pontba szedve sorolja fel a célkeresztbe kerülő ellenőrzési területeket, termékköröket, iparágakat, összhangban egyrészt a hazai fogyasztóvédelmi politika deklarált prioritásaival, mint például a gyermekvédelem, a digitális fogyasztóvédelem, másrészt a legutóbbi fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálymódosításokkal. Utóbbiakból a „család” külön védendő alanyi körkénti nevesítése a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kapcsán mindenképp kiemelést érdemel a Program bemutatását megelőzően.

Nem meglepő módon idén már nemcsak a gyermekek, ill. generálisan a fogyasztók, hanem a családok fogyasztóvédelmi szempontú fokozott védelmével is számolnia kell a cégeknek: kiemelt felelősséggel kell eljárniuk, ha észszerűen előre látható számukra, hogy kereskedelmi gyakorlatuk alkalmas a családok döntéseinek befolyásolására. Lássuk, mit ellenőriznek 2023-ban az általános hatáskörben eljáró fogyasztóvédelmi hatóságok, vagyis a kormányhivatalok.

Mint minden évben, 2023-ban is sor kerül a veszélyes termékek, a vámriasztással érintett termékek laboratóriumi, vagyis termékbiztonsági szempontú vizsgálatára, ahogy a dohánytermékek forgalmazásának ellenőrzésére és a cigaretták kátrány, nikotin és szén-monoxid hozamának vizsgálatára is.

Az irányadó jogszabályok jelentős módosulása és a nem éppen fényes korábbi ellenőrzési eredmények miatt ellenőrzési fókuszban marad a szavatossági és jótállási igények intézési rendje, és idén is célkeresztben marad a greenwashing, avagy az ún. zöldre festés, valamint a hagyományos és az online kereskedelmi értékesítés.

Régi ismerős az előrecsomagolt termékek nettó tömegének, továbbá az ún. szezonális termékeknek a fogyasztóvédelmi ellenőrzése, ahogy a közszolgáltatók panaszkezelési gyakorlatát és telefonos ügyfélszolgálatát, honlapjait is ismételten, idén is ellenőrzik majd.  A kettős minőség ellenőrzésére, a kozmetikai termékek és a játékok laboratóriumi vizsgálatára szintén sor kerül 2023-ban, de megvizsgálják a „specifikus csoportoknak” szánt élelmiszereket is, amelyek kapcsán szélesedett a hatósági fókusz, hiszen tavaly csak a glutén-, és laktózmentes termékek kerültek nevesítésre. Tavaly a kaland-, kondi-, és aquaparkok, idén a „szórakoztatási célú berendezések és szórakozási célú sporteszközök” üzemeltetési feltételeinek ellenőrzésével számolhatnak a vállalkozások, méghozzá „a biztonságos családi kikapcsolódás” védelme érdekében. A családok védelmének prioritáskénti kezelését hivatott hangsúlyozni „a családok védelme érdekében a gyermektáborok és sítáborok ellenőrzése” elnevezésű célellenőrzés is.  

Nóvumként üdvözölhetünk számos témavizsgálatot, így a magyar nyelv védelmét szolgáló előírások alkalmazásának, valamint a gyermekek testi és lelki integritásának védelmét szolgáló előírások megtartásának ellenőrzése, csakúgy, mint az ideológiamentes kereskedelmi kommunikáció ellenőrzése olyan ellenőrzési programpontok, melyekkel korábban nem találkoztunk.

Kiemelten kerül sor 2023-ban a gyermek és fiatalkorúakat védő reklámszabályok megtartásának ellenőrzésére, és a különösen érzékeny társadalmi rétegeket célzó megtévesztő kereskedelmi kommunikáció ellenőrzése című témavizsgálat szintén a fogyasztók egyes – pl. a koruk, vagy fizikai állapotuk miatt fokozott védelemre jogosult – csoportjai irányában közreadott reklámokat, tájékoztatásokat veszi hatósági célkeresztbe. Mindeközben a megfelelés eleve nem könnyű, tekintve, hogy a megtévesztésmentes kommunikáció a reklámozandó termék helyes kategorizálásával, a fogyasztói célcsoportot képező egyén vagy csoport viselkedésének és asszociációinak pontos modellezésével, valamint a speciális mellett az általános reklámszabályok maradéktalan betartásával biztosítható. Új ellenőrzési terület az állateledelt és állatfelszerelést értékesítő üzletek köre, az adattörlő címkékkel kapcsolatos előírások, valamint a gyermekeknek szánt farsangi és halloween maszkok, parókák és jelmezek termékbiztonsági vizsgálata.

Összességében, bár a meghirdetett 33 célellenőrzés fele ismerős korábbi évekből, az idei Ellenőrzési Programból kiemelést érdemel, hogy számos új hangsúlyt és fókuszpontot hoz, meglehetősen tág mozgásteret biztosítva a hatóságoknak. Emellett pedig, a korábbi évekből áthozott témavizsgálatokat illetően is mindenképp javasolt az érintett vállalkozások körültekintése, hiszen a dinamikusan fejlődő fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok új elvárásainak tükrében indokolt lehet a napi működésük legújabb fogyasztóvédelmi kockázatait mihamarabb beazonosítaniuk.

Az Ellenőrzési Program pontjait alább olvashatják:

 

 1. Dohánytermékek forgalmazásának ellenőrzése és cigaretták kátrány, nikotin, szén-monoxid hozamának vizsgálata
 2. Gyermekeknek szánt farsangi és halloween maszkok, parókák és jelmezek laboratóriumi vizsgálata
 3. Veszélyes termékek keresése a hagyományos, valamint az online kereskedelmi forgalomban (KPIR, RAPEX)
 4. A magyar nyelv védelmét szolgáló előírások alkalmazásának ellenőrzése
 5. A családok védelme érdekében a gyermektáborok és sítáborok ellenőrzése
 6. Vámriasztással érintett termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
 7. Kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
 8. Szezonális termékek ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében
 9. Energiatakarékossághoz kapcsolódóan villamossági termékek készenléti állapotban felvett teljesítményének laboratóriumi mérése
 10. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő címkével kapcsolatos előírások ellenőrzése
 11. A gyermekek védelme érdekében a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
 12. A kisgyermekek védelme érdekében a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható gyermekgondozási cikkek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése
 13. A gyermek- és fiatalkorúakat védő reklámszabályok megtartásának ellenőrzése
 14. A különösen érzékeny társadalmi rétegeket célzó megtévesztő kereskedelmi kommunikáció ellenőrzése
 15. A közszolgáltatók panaszkezelésének, telefonos ügyfélszolgálatainak és honlapjainak vizsgálata
 16. Hagyományos kereskedelmi egységek általános fogyasztóvédelmi ellenőrzése
 17. Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése, ideértve a „zöldrefestés” jelenségének vizsgálatát  
 18. Állateledelt értékesítő üzletek és állatfelszerelések fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése
 19. Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek és gyermekeknek szánt élelmiszerek laboratóriumi vizsgálata a megtévesztő jelölés tükrében
 20. A biztonságos családi kikapcsolódás érdekében szórakoztatási célú berendezések és szórakozási célú sporteszközök üzemeltetési feltételeinek ellenőrzése
 21. Kettős minőség tilalmának hatósági eljárást megalapozó összehasonlító vizsgálata a kozmetikai és háztartás-vegyipari termékek tekintetében
 22. Bőrrel érintkező termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
 23. A szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban
 24. Energiatakarékossághoz kapcsolódó építési termékek ellenőrzése
 25. A kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek nyári ellenőrzése
 26. Univerzális akkumulátortöltők laboratóriumi vizsgálata
 27. A gyermek- és fiatalkorúak védelme érdekében az alkoholfogyasztás visszaszorítását szolgáló jogszabályi rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése
 28. Előre csomagolt termékek nettó tömegének ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében
 29. A gyermekek testi és lelki integritásának védelmét szolgáló előírások megtartásának ellenőrzése
 30. Ideológiamentes kereskedelmi kommunikáció ellenőrzése
 31. A kisgyermekek fokozott biztonsága érdekében csecsemő és kisgyermek ruházati termékek és lábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése
 32. 100% pamut gyermekeknek szánt textiltermékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében
 33. Energiacímkézés piacfelügyeleti ellenőrzése a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomba