• sze. nov 30th, 2022

DUÁLIS KÉPZŐHELYEK NYILVÁNTARTÁSA

Képzőhelyek nyilvántartásba vétele és hatósági ellenőrzése

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény [továbbiakban: új Szkt.], a korábbi évek gyakorlatát követve, változatlanul előírja a duális képzőhelyként működő képzőközpontok, illetve gazdálkodó szervezetek közhiteles nyilvántartásba történő vezetését (új Szkt. 82.§). A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van.

Ennek értelmében, azoknál a képzőhelyeknél, illetve gazdálkodó szervezeteknél, amelyek szakképzési munkaszerződéssel vagy tanulószerződéssel (2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetén) a jövőben tanulót kívánnak foglalkoztatni, az illetékes területi gazdasági kamara hatósági eljárás keretében, a szakképző iskolák közreműködésével előzetesen vizsgálja a gyakorlati képzés jelenleg hatályos jogszabályokban rögzített feltételeinek meglétét (nyilvántartásba vételi eljárás).

Amennyiben a duális képzőhely a régi szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény [régi Szkt.] előírásai alapján már szerepel a nyilvántartásban, tehát tanulószerződés, vagy szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztat tanulót (a nyilvántartásba-vételi eljárás 2020. január 1. előtt megtörtént), úgy ezeknél a képzőhelyeknél a területi gazdasági kamara 2022. augusztus 31. napjáig hivatalból, hatósági eljárás keretében felülvizsgálja az új Szkt-ben meghatározott feltételek fennálltát.

A felülvizsgálat alapvetően a szakirányú oktatás szakmai és hatósági ellenőrzésére terjed ki (szakirányú oktatás hatósági ellenőrzése). Ennek keretében szükséges vizsgálni azt is, hogy a 2020. január 1-től átalakuló szakképzési rendszerben hangsúlyossá váló minőségirányítási feladatok ellátása megvalósul-e. Az új Szkt. 19.§ (3) bekezdésében meghatározott minőségirányítási rendszer hiányában a duális képzőhelyeknek lehetőségük van a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszernek (Kamarai Minőségi Szempontrendszer, vagy rövidített nevén: KAMSZER) történő megfelelés útján eleget tenni az erre irányuló jogszabályi kötelezettségnek.

Amennyiben egy nyilvántartásba vett duális képzőhelyen az adott szakmában az utolsó ellenőrzés időpontja és a szakképzési munkaszerződés/tanulószerződés kötés között több, mint 2 naptári év telik el, a területi gazdasági kamara ún. megújító hatósági ellenőrzést folytat le. A megújító hatósági ellenőrzés eljárásrendje megegyezik a szakirányú oktatás hatósági ellenőrzésének folyamatával, azzal a kiegészítéssel, hogy az ellenőrzés során a nyilvántartásba vételi eljárás során vizsgált feltételek is ellenőrzésre kerülnek.

IRATMINTATÁR

Elérhetőségi adatok:

Cím: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124.

Postafiók cím: 1364 Budapest, Pf. 81.

Telefonszám:

  • (+36-1) 317 – 7666
  • (+36 1) 317 – 7955
  • (+36-23) 511 – 987
  • (+36-23) 517 – 983

E-mail: szakkepzes@pmkik.hu

Hivatali kapu: PMKIKSZAKK – KRID: 469331754

Az ügyfélszolgálat rendje:

Hétfő – Csütörtök: 9.00 – 15.00

Péntek:                    9.00 – 12.00

Forduljon bizalommal duális képzési tanácsadó kollégáinkhoz

Duális képzési tanácsadói hálózat
Berki Edit
duális képzési tanácsadó
Telefon: 70/442-0639
E-mail: berki.edit@pmkik.hu
Gál Katalin
duális képzési tanácsadó
Telefon: 70/442-0641
E-mail: gal.katalin@pmkik.hu
Lázárné Nyári Renáta
duális képzési tanácsadó
Telefon: 70/442-0642
E-mail: nyari.renata@pmkik.hu
Molnár Csilla Katalin
duális képzési tanácsadó
Telefon: 70/377-2452
E-mail: molnar.csilla@pmkik.hu
Zádori Krisztián
duális képzési tanácsadó
Telefon: 70/442-0640
E-mail: zadori.krisztian@pmkik.hu