• ked. ápr 16th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

ELEKTRONIKUS ÉPÍTŐIPAR

E – építés portál

A www.e-epites.hu portál célja, hogy segítséget nyújtson az építkező állampolgároknak, a tervezőknek, a beruházóknak és a kivitelezőknek, hogy minden építésüggyel kapcsolatos információt hitelesen, egy helyen találjanak meg.

A tájékoztató anyagokon kívül formanyomtatványokkal, szerződéskötési mintákkal kívánják segíteni az ágazatban dolgozók munkáját.

A portál tartalmát és szolgáltatásait a Lechner Tudásközpont folyamatosan monitorozza és gondozza. A honlap szakmai tartalmát a Miniszterelnökség Parlamenti és Stratégiai államtitkársága készíti, az üzemeltetést pedig a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. végzi.

Elektronikus építési napló vezetése

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet  értelmében elektronikus építési naplót (e-építési naplót) kell vezetnie azoknak az építőipari kivitelezési tevékenységeknek a folytatása esetén, amelyek hatósági engedélyhez kötöttek, vagy a 22. § (1) és (1a) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenységek.

A lakóépületek egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016 (VI.13.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésének a) pontja szerint a saját lakhatás biztosítása céljából megvalósított építési tevékenység mentesül az építési napló vezetésének kötelezettsége alól.

Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt – a várható munkafolytatási nap megjelölésével – az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni.

Az e-építési naplót magyar nyelven kell vezetni. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az e-építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a kivitelezési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.

Itt jegyzi be és ezáltal hivatalosan közli a fővállalkozó kivitelező az építtetővel a többletmunka, pótmunka műszaki szükségességét, illetve az építtető a fővállalkozó kivitelezővel a többletmunka, pótmunka igényét.

Az e-építési napló készenlétének megszüntetését követően az e-építési naplóba dokumentumok feltöltésére, e-főnapló megnyitására már nincs mód.

Az e-építési napló készenlétbe helyezése és vezetése

Az általános építményfajták tekintetében az építtető az e-építési napló készenlétbe helyezését elektronikusan az OÉNY e-építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint.

Az építtető az e-építési naplót az építkezés adatainak megadásával és a rendszerhasználati díj befizetésével helyezi készenlétbe az alábbi linken található felületen:

https://gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=oeny&target=enaplo_ugyfel_eles

A fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, a vele szerződésben álló alvállalkozó kivitelező e-alnaplóját az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan állítja készenlétbe.

Az e-főnapló és az e-alnapló az építési munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának rögzítésével nyílik meg, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről levonulás időpontjának rögzítésével zárul le.

Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének, az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének a feladata.

Az e-építési naplóba az egyes szereplők – jogosultságuknak és feladatkörüknek megfelelően – az e-építési napló lezárásáig tehetnek bejegyzést.