• sze. nov 30th, 2022

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZŐ VÁLLALKOZÁSOK REGISZTRÁCIÓJA

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartásába minden olyan egyéni és társas építőipari kivitelező vállalkozónak kötelező a regisztrációját kezdeményezni, aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet folytat, függetlenül attól, hogy azt fő vagy melléktevékenységként teszi. A kötelezettség fennállása ellenőrizhető a gazdálkodó szervezet által felvett tevékenységi körök TEÁOR kódjainak megvizsgálásával. Az építőipari kivitelezői tevékenységek TEÁOR számai: 4110 – 4399. A TEÁOR számokról bővebben itt tájékozódhat honlapunkon.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.), továbbá az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, akinek az építőipari kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között szerepel, továbbá kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik. Ezen túl rendelkeznie kell az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körnek megfelelő szakképesítéssel, vagy ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkást kell foglalkoztatnia [tagsági, alkalmazotti, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl: megbízás)]. Ezeken a feltételeken túlmenően az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt is alkalmaznia kell a gazdálkodó szervezetnek. A foglalkoztatás megvalósulhat munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban.

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás, illetve e tevékenységi körben az egyéni vállalkozók kötelesek erre irányuló szándékukat a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (továbbiakban: MKIK) bejelenteni. A bejelentési kötelezettség terheli továbbá az EGT tagállamokból a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező olyan szolgáltatókat is, amelyek vállalkozó kivitelezői tevékenységüket határon átnyúló szolgáltatás keretében nyújtják.

A bejelentést elsősorban célszerű az elektronikus regisztrációt segítő szoftver segítségével megtenni, amelyet IDE kattintva érhet el.

Az adatlap aloldalait („füleit”: Általános adatok, Cím adatok, Tevékenységi körök, Telephelyek, Szakképesítések, Opcionális adatok, Dokumentumok) ki kell tölteni, ezt követően kinyomtatni, majd a dokumentum cégszerű aláírása után postai úton feladni az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) számára. A dokumentum továbbítása történhet elektronikusan is a kivreg@kivreg.hu e-mail címre.

Az MKIK-nál, illetve a területi gazdasági kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen beszerezhető nyomdai úton előállított nyomtatvány is. A nyomtatvány kitöltését és cégszerű aláírását követően a dokumentum benyújtható akár postai úton az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) számára, vagy személyesen leadható a területi gazdasági kamarák ügyfélszolgálatain.

A bejelentéssel egy időben egyszeri 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

A nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, amely az MKIK weblapjáról szabadon elérhető.

Fontos tudnivaló, hogy a bejelentő által közölt, és a nyilvántartásba bejegyzett adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, az MKIK, mind pedig a területi gazdasági kamarák ellenőrizhetik.

A bejelentéssel egy időben egyszeri 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

A befizetés történhet átutalással a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) bankszámlájára:

MKB Bank Zrt.
10300002-20373432-71933285

Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a gazdálkodó szervezet adószámát, illetve a „kivitelezői nyilvántartás” szöveget.

Az igazgatási szolgáltatási díj befizethető készpénzben is a területi gazdasági kamarák ügyfélszolgálatain.

Amennyiben adataiban változás történt, az építőipari kivitelező vállalkozónak lehetősége van az Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásában szereplő adatait elektronikus úton módosítani az alábbi felületen:

https://mkik.hu/a-vallalkozas-adatainak-modositasa

A módosítás folyamatának főbb lépései a következők:

  1. El kell indítani az internetes regisztrációs programot, majd az üres űrlapon meg kell adni a vállalkozás adószámát.
  2. Ezt követően bármelyik üres mezőbe történő kattintás esetén a rendszer jelzi, hogy a gazdálkodó szervezet már regisztrálva van, azonban az oldalon történő lefelé gördítés során megtalálható a felkínált módosítás lehetősége.
  3. A megjelenő ellenőrző kód beírását követően a regisztrációnál megadott e-mail címre a rendszer küld egy azonosító linket.
  4. Az e-mailben szereplő azonosító linkre kattintva a Vállalkozó megkezdheti adatainak módosítását.
  5. Az adatok módosítását ellenőrzéssel, majd mentéssel kell véglegesíteni.

A módosított adatokról új – beküldendő – nyomtatványt nem kell készíteni, a módosítás a nyilvántartó rendszerben így átvezetésre került.

Az adatlapon bekért bármely adat módosítható az adószám kivételével. Az adószám módosítását kifejezetten kérni kell a kivreg@kivreg.hu e-mail címre intézett megkeresés útján, amely kérelemhez csatolni szükséges a módosult adószámot tartalmazó cégkivonat szkennelt példányát.

Amennyiben az eredeti regisztráció során nem adtak meg e-mail címet, úgy a módosítás elvégzésében a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarák munkatársai tudnak segíteni.

A módosítás minden esetben díjmentes.

ÉPÍTŐIPARI NYILVÁNTARTÁSI CSOPORT
Elérhetőségi adatok: Cím: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124.

Tanácsadó: Mihók Viktória
Telefonszám: +36-70/339 - 9940
E-mail: mihok.viktoria@pmkik.hu

Hivatali kapu: PMKIKEPITO - KRID: 468311721

Az ügyfélszolgálat rendje: Hétfő - Csütörtök: 9.00 – 14.00

Péntek:                    9.00 – 13.00

Az építőipari kivitelező vállalkozók nyilvántartása nyilvános, az az interneten az MKIK weblapjáról szabadon elérhető. A nyilvántartásban keresés az alábbi paraméterek szerint lehetséges: Név, Megye, Település, Tevékenységi kör, Adószám, Nyilvántartási szám, Cégtípus, Cégjegyzékszám.

A nyilvántartás itt érhető el.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartásának részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke is, amelyeket az építésfelügyeleti hatóság jogerősen eltiltott a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatásától, illetve amelyeket az MKIK törölt a nyilvántartásból.

Fontos tudnivaló, hogy a bejelentő által közölt, és a nyilvántartásba bejegyzett adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, mind pedig a területi gazdasági kamarák ellenőrizhetik.

A bejelentő által közölt, és a nyilvántartásba bejegyzett adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, mind pedig a területi gazdasági kamarák ellenőrizhetik.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) a 191/2009 Korm. rendelet 39.§ b) pontja alapján a Pest megyei székhellyel rendelkező építőipari kivitelező vállalkozók ellenőrzésére jogosult szervezet.

Kamaránk az éves ellenőrzési tervnek megfelelően az ellenőrzés alá vont építőipari kivitelezéssel foglalkozó vállalkozásokat az ellenőrzés tényéről és folyamatáról előzetesen értesíti.

Helyszíni ellenőrzés esetén előzetes időpont egyeztetést követően kollégáink személyesen keresik fel a gazdálkodó szervezetet, amelynek keretében az ellenőrizni kívánt adatokat az azokat alátámasztó dokumentumok megtekintésével vizsgálják. Adatbemutatással történő ellenőrzés esetén, az ellenőrizni kívánt adatok vizsgálata az azokat alátámasztó dokumentumok elektronikus úton történő bekérésével történik. Az ellenőrzés célja a jogszabályoknak megfelelő működés ellenőrzése az építőipari kivitelezői nyilvántartás alapján. Az ellenőrzés alapját képző regisztrációs adatlap itt érhető el:

Az ellenőrzés során bemutatni kért dokumentumok jellemzően az alábbiak:

  • bizonyítványok (a cég tevékenységi köréhez szükséges szakképesítések vizsgálatához);
  • szerződések (munkaszerződés, megbízási szerződés stb. - a tevékenységi körnek megfelelő munkatársak státuszának igazolására);
  • egyéb (minden olyan dokumentum, amely az építőipari regisztrációs adatlap adatainak esetleges módosítását alátámasztja).

Az ellenőrzést végző kamarai munkatársak a vizsgálathoz bemutatni kért dokumentumokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelik.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Adatkezelési tájékoztatóját az építőipari kivitelezői ellenőrzés során megvalósuló adatkezelésről itt olvashatja.