• vas. máj 19th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZŐ VÁLLALKOZÁSOK REGISZTRÁCIÓJA

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartásába minden olyan egyéni és társas építőipari kivitelező vállalkozónak kötelező a regisztrációját kezdeményezni, aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet folytat, függetlenül attól, hogy azt fő vagy melléktevékenységként teszi. A kötelezettség fennállása ellenőrizhető a gazdálkodó szervezet által felvett tevékenységi körök TEÁOR kódjainak megvizsgálásával.
Az építőipari kivitelezői tevékenységek TEÁOR számai: 4110 – 4399.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.), továbbá az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, akinek az építőipari kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között szerepel, továbbá kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik. Ezen túl rendelkeznie kell az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körnek megfelelő szakképesítéssel, vagy ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkást kell foglalkoztatnia [tagsági, alkalmazotti, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl: megbízás)]. Ezeken a feltételeken túlmenően az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt is alkalmaznia kell a gazdálkodó szervezetnek. A foglalkoztatás megvalósulhat munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban.

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás, illetve e tevékenységi körben az egyéni vállalkozók kötelesek erre irányuló szándékukat a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (továbbiakban: MKIK) bejelenteni. A bejelentési kötelezettség terheli továbbá az EGT tagállamokból a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező olyan szolgáltatókat is, amelyek vállalkozó kivitelezői tevékenységüket határon átnyúló szolgáltatás keretében nyújtják.

Az építőipari kivitelezői nyilvántartási szám igénylésének módja az elektronikus regisztráció, amelyet az alábbi link segítségével lehet megtenni. https://mkik.hu/az-epitoipari-kivitelezo-vallalkozasok-regisztracioja

A program elindítása után a Kamara Nyilvántartó Rendszerben válassza az építőipari kivitelezői regisztrációt.

Jelentkezzen be ügyfélkapuja/cégkapuja azonosítójával és adja meg a vállalkozás adószámát.
Sikeres jogosultság ellenőrzés után tudja megkezdeni a regisztrációját, az adatlap egyes „füleinek” értelemszerűen történő kitöltésével.

A közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokat a rendszer automatikusan kitölti. Amennyiben ezekben eltérést tapasztal, forduljon az illetékes hatósághoz.

A mezők egy részét a program formailag és tartalmilag ellenőrzi. Ha hibásnak találja, pirossal kiírja a hibát, és meg is jelöli a hibás adatot.

Amennyiben az ellenőrzés nem talál hibát, akkor a véglegesítés gombbal tudja befejezni a regisztrációját.

Az adatokat tartalmazó bejelentőlap – MKIK részére történő – megküldésére nincs szükség, az adatok véglegesítése esetén az MKIK hivatali kapujára, az automatikusan beérkezik.

A regisztrációkor egyszeri 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az MKIK Gránit Banknál vezetett 12100011-10639690 számlájára. Az utalás közleményébe be kell írnia vállalkozói adószámát.

(Az igazgatási szolgáltatási díjról számla nem kerül kiállításra.)
A díjfizetés megtörténte után – várhatóan a következő munkanapon – tudják az MKIK-nál a regisztrációját aktiválni.

A regisztráció aktiválásakor adatai automatikusan elérhetővé válnak az építőipari kivitelező vállalkozások lekérdezhető nyilvántartásában: https://knyr.mkik.hu/.  A regisztráció aktiválásáról minősített aláírással ellátott, elektronikus dokumentumot küldenek az MKIK munkatársai ügyfélkapujára/cégkapujára.

A bejelentéssel egy időben egyszeri 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.
A befizetés történhet átutalással a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) bankszámlájára:

Gránit Bank
12100011-10639690

Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a gazdálkodó szervezet adószámát.

Az építőipari kivitelező vállalkozónak szükséges naprakészen tartania Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásában szereplő adatait. A regisztráció menetével azonosan, ügyfélkapu/cégkapu bejelentkezést követően van lehetősége adatokat módosítani, elektronikus ügyintézés keretében.

Ennek a menete a következő:

 • El kell indítani a regisztrációs programot (https://knyr.mkik.hu/)
 • A Kamarai Nyilvántartó Rendszerben ki kell választani, az építőipari kivitelezői regisztrációt.
 • Jelentkezzen be ügyfélkapuja/cégkapuja azonosítójával.
 • Adja meg a vállalkozás adószámát.
 • Sikeres jogosultság ellenőrzés esetén megkezdheti adatainak módosítását.
 • Az adatok módosítását ellenőrzéssel, majd mentéssel véglegesítheti.
 • A módosított adatokról – beküldendő – nyomtatvány nem készül, a módosítás az online felületen jelenik meg.
 • Módosított adatai az MKIK munkatársának jóváhagyásával kerülnek át az online nyilvántartásba.

A módosítás díjmentes!

ÉPÍTŐIPARI NYILVÁNTARTÁSI CSOPORT
Elérhetőségi adatok: Cím: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124.

Tanácsadó: Mihók Viktória
Telefonszám: +36-70/339 - 9940
E-mail: mihok.viktoria@pmkik.hu

Hivatali kapu: PMKIKEPITO - KRID: 468311721

Az ügyfélszolgálat rendje: Hétfő - Csütörtök: 9.00 – 14.00

Péntek:                    9.00 – 13.00

Az építőipari kivitelező vállalkozók nyilvántartása nyilvános, az MKIK weblapjáról szabadon elérhető. A nyilvántartásban való keresés az alábbi paraméterek szerint lehetséges: név, megye, település, tevékenységi kör, adószám, nyilvántartási szám, cégtípus, cégjegyzékszám.

A nyilvántartás itt érhető el: https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartásának részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke is, amelyeket az építésfelügyeleti hatóság jogerősen eltiltott a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatásától, illetve amelyeket az MKIK felfüggesztett vagy törölt a nyilvántartásból.

Fontos tudnivaló, hogy a bejelentő által közölt, és a nyilvántartásba bejegyzett adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, mind pedig a területi gazdasági kamarák ellenőrizhetik.

A bejelentő által közölt, és a nyilvántartásba bejegyzett adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, mind pedig a területi gazdasági kamarák ellenőrizhetik.

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara önállóan, továbbá az építésfelügyeleti vagy építésügyi hatóság által bevontan helyszíni ellenőrzést végez a Pest megyei székhellyel rendelkező építőipari kivitelező vállalkozók tekintetében a 191/2009 Korm. rendelet 39.§ b) pontjának bb) alpontja alapján.

Kamaránk az éves ellenőrzési tervnek megfelelően az ellenőrzés alá vont építőipari kivitelezéssel foglalkozó vállalkozásokat az ellenőrzés tényéről és folyamatáról előzetesen értesíti.

Helyszíni ellenőrzés esetén előzetes időpont egyeztetést követően kollégáink személyesen keresik fel a gazdálkodó szervezetet, amelynek keretében az ellenőrizni kívánt adatokat az azokat alátámasztó dokumentumok megtekintésével vizsgálják. Adatbemutatással történő ellenőrzés esetén, az ellenőrizni kívánt adatok vizsgálata az azokat alátámasztó dokumentumok elektronikus úton történő bekérésével történik. Az ellenőrzés célja a jogszabályoknak megfelelő működés ellenőrzése az építőipari kivitelezői nyilvántartás alapján. Az ellenőrzés alapját képző regisztrációs adatlap itt érhető el: https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses

Az ellenőrzés során bemutatni kért dokumentumok jellemzően az alábbiak:

 • bizonyítványok (a cég tevékenységi köréhez szükséges szakképesítések vizsgálatához);
 • szerződések (munkaszerződés, megbízási szerződés stb. - a tevékenységi körnek megfelelő munkatársak státuszának igazolására);
 • egyéb (minden olyan dokumentum, amely az építőipari regisztrációs adatlap adatainak esetleges módosítását alátámasztja).

Az ellenőrzést végző kamarai munkatársak a vizsgálathoz bemutatni kért dokumentumokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelik.

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara Adatkezelési tájékoztatóját az építőipari kivitelezői ellenőrzés során megvalósuló adatkezelésről itt olvashatja.