• szo. jún 15th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉS, VIZSGA ÉS TOVÁBBKÉPZÉS

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga a jelenleg és a jövőben, a szakirányú oktatásban résztvevő, részt venni kívánó, gyakorlati oktatóként alkalmazott szakemberek/szakoktatók számára kötelező képzés. Azoknak a szakembereknek szól, akik iskolán kívüli külső, duális gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolarendszerű szakmai képzésben, illetőleg képzésben résztvevő személyekkel. Amennyiben egy képzőhelyen több szakmában is végeznek tanulóképzést, valamennyi szakmában szükséges, hogy a szakmai végzettség mellett a gyakorlati oktatói végzettséggel is rendelkezzenek a gyakorlati oktatók.

Megyénkben a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara látja el a képzés és vizsgáztatás feladatát, a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.

Az iskolai rendszerű szakképzésben 2019. szeptember 1-jétől a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. 100. § (1) bekezdés e) pontja és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 242. §-a, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakember foglalkozhat tanulóval, amennyiben nem rendelkezik mentességgel. A jogszabályi kötelezettség egyaránt vonatkozik az évközi Tanulószerződéssel vagy az új Szakképzési Munkaszerződéssel és a nyári gyakorlatra létrejött Együttműködési megállapodás kereteiben folyó gyakorlati képzésre is.

Aki az alábbi feltételek egyikének megfelel:

  • mestervizsgával rendelkezik;
  • a szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
  • szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 5 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
  • 60. életévét betöltötte.

Azoknak a gazdálkodó szervezetnek, ahol

  • nincs megfelelő végzettségű vagy mentességgel rendelkező oktató;
  • mester dolgozik, hiszen sok esetben nem csak a mester foglalkozik a tanulóval;
  • helyettesítések és szakemberváltások/elvándorlások miatt szükség van a végzettség biztosítására;
  • nagyobb tanulói létszámot foglalkoztató képzőhelyeken több gyakorlati oktatóra van szükség a képzéshez szükséges személyi feltételek biztosításához.

A kamarai gyakorlati oktatói képzésben elsajátított ismeretek hasznosak a belső, vállalati képzések, betanító és munkaköri képesítést nyújtó felnőttképzések oktatóinak. A még nem akkreditált, leendő gyakorlati képzőhelyek esetében fontos, hogy a gyakorlati képzés megkezdéséhez felkészült, tanúsítvánnyal rendelkező oktatók fogadják a gyakorlatra érkező diákokat.

Aki jelenleg nincs aktív kereső állományban (GYED, GYES, munkanélküli), azzal a céllal vehet részt a képzésen és vizsgán, hogy később gyakorlati oktatóként tevékenykedjen. A képzés elvégzése, valamint a vizsga letétele elősegítheti a munkakeresést, elhelyezkedést.

A kamarai gyakorlati oktatói vizsgával vagy mestervizsgával rendelkező oktatók készségfejlesztő továbbképzésen vehetnek részt, mely további fejlődési lehetőséget biztosít az ön- és társismeret, az együttműködés, a kommunikáció, a sztereotípiák leküzdése, a konfliktuskezelés és a Z generáció teljesítménymotivációs módszereinek megismeréséhez, valamint segítséget ad munkájuk során az ismeretek gyakorlati alkalmazásához.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSEKRŐL