• pén. febr 23rd, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

HASZNOS LINKEK

Vállalkozó vagyok:
https://dualis.mkik.hu/informaciok/vallalkozo
https://ikk.hu/gyik

Tanuló vagyok:

Szakmajegyzék szerinti szakmát tanulok:
https://dualis.mkik.hu/informaciok/tanulo-szakmajegyzek

OKJ szerinti szakmát tanulok:
https://dualis.mkik.hu/informaciok/tanulo-OKJ

Pályaválasztás előtt állok:
https://dualis.mkik.hu/informaciok/palyavalaszto

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Tájékoztató a befejező évfolyam pénzügyi elszámolásának sajátosságairól
(szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulókra/képzésben részt vevő személyekre vonatkozóan)

Ha a ballagás munkabeosztás szerinti munkanapra esik, az adókedvezmény elszámolható, mivel az nem minősül szakképző intézményben töltött oktatási napnak és erre a napra távolléti díj jár, ami munkabérnek minősül.

A szakmai vizsga munkanapjaira a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy (munkabérnek minősülő) távolléti díjra jogosult, és ezen munkanapok nem számítanak oktatási napnak, így szakképző intézményben vagy szakiskolában teljesített oktatási napoknak sem. Ennek megfelelően a szakmai vizsga munkanapokra eső napjai esetében még akkor is elszámolható az adókedvezmény, ha a vizsga szakképző intézményben vagy szakiskolában került lebonyolításra.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 84. § (6) bekezdése kimondja, hogy a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt (a továbbiakban: diák) a szakmai vizsga előtt a szakmai vizsgára való felkészülés céljából egy alkalommal legalább tizenöt munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet a szakképző intézményben vagy a duális képzőhelynek a szakképző intézménnyel kötött megállapodása alapján vállalati képzőközpontban, vagy olyan képzőközpontban kell eltölteni, amiben a szakképzési centrum tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A szociális hozzájárulásról szóló törvény 2018. évi LII. törvény 17/A. § (1) a) pontja értelmében, minden olyan munkanap esetében elszámolható az adókedvezmény, amely nem számít a szakképző intézményben, illetve a szakiskolában teljesített oktatási napnak vagy olyan munkanapnak, amire tekintettel a diák munkabérre nem jogosult.

Az adókedvezmény elszámolhatósága tehát attól függ, hogy az adott időszakot hol tölti a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy: ha a szakképző intézményben vagy szakiskolában, akkor az adókedvezmény nem vehető igénybe, ellenkező esetben viszont igen (azaz, ha a felkészülési idő vállalati képzőközpontban vagy olyan képzőközpontban történik, amiben a szakképzési centrum tulajdoni részesedéssel rendelkezik).

2019. LXXX. Szkt.

87. § „(1) A szakképzési munkaszerződés megszűnik .
b) a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó napján,”

A sikerdíj abban az esetben érvényesíthető, ha a képzőhely rendelkezik az akkreditált vizsgaközpont (2025-ig az iskola) által kiállított sikeres szakmai vizsgát tanúsító igazolással. Ez azért is lényeges, mert a sikerdíj igénylésével a duális képzőnek meg kell várnia az előbb említett igazolás-kiállítást. Amint ez megvan, a következő hónapban beadott bevallásban érvényesítheti a sikerdíjat.

Példával szemléltetve: Abban az esetben, ha a duális képzőhely a képzésben résztvevő 2023. június 25-i sikeres szakmai vizsgájáról kiállított igazolást 2023. július 08-án veszi át, úgy az adókedvezmény érvényesítésére 2023. július havi bevallásban válik jogosulttá. Azaz a 2023. július 1-től 2023. július 31-ig terjedő időszakról (augusztusban) beadott havi bevallásban érvényesítheti a sikeres szakmai vizsgához kapcsolódó adókedvezményt, miután az igazolás július hónapban áll rendelkezésére.

Ha sikertelen a szakmai vizsga, azaz megbukik a vizsgán a tanuló, a szakképzési munkaszerződés megszűnése a jogviszonyhoz kapcsolódhat. Ezzel kapcsolatban a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény a következőképpen rendelkezik:

  1. „Megszűnik a tanulói jogviszony
  2. b) az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján, kivéve, ha a tanuló az utolsó évfolyamot követő első szakmai vizsgaidőszakban szakmai vizsgát tesz, akkor a szakmai vizsgaidőszak utolsó napján,”

87.§ „(1) A szakképzési munkaszerződés megszűnik

  1. a) a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnésétől számított harmincadik napon, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja,”

A tanulói jogviszony tehát, függetlenül a vizsga eredményétől (azaz sikertelen vizsgánál is) a szakmai vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik, és az ettől számított 30. napon a törvény erejénél fogva a szakképzési munkaszerződés is. Nem feltétlenül szükséges tehát külön megszüntetni, de a felek akaratából, közös megegyezéssel ettől eltérő (korábbi) időpontban, például a sikertelen vizsga napjával is lehetséges.

Igen elszámolható. A 20%-os sikerdíj azon tanuló szakirányú oktatására tekintettel is jár, aki nem elsőre, hanem csak másodjára teljesíti sikeresen a szakmai vizsgát. A sikerdíj nem az első szakmai vizsga sikerességéhez van kötve, hanem csak a szakmai vizsga sikerességhez.

A 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról előírása alapján:

17/A § „(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy az Szkt. szerinti szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy, az adófizetési kötelezettség az (1) bekezdés a) és b) pont szerinti összeg ötven százalékával csökkenthető.”