• pén. szept 29th, 2023

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉS ÉS VIZSGA

A képzési idő 50 óra, amely két szakaszból áll: 25 óra elmélet, majd 25 óra (3 napos) egybefüggő tréning. Megengedett hiányzás maximum 16% (8 óra).

A következő félévben várható képzések:

 1. kurzus
 • Helyszín: SOTER- LINE Kft 1073 Budapest. Erzsébet krt. 7.
 • Az időpont:
  2023 július 17-18-19. (hétfő-kedd-szerda) = Elméleti napok
  2023 július 24-25-26. (hétfő-kedd-szerda) =Tréning napok
 • ZÁRÓVIZSGA: 2023. július 29. (szombat)
  Elméletből on-line vizsga 48 óra időtartamalatt bármikor elvégezhető a vizsgafelületre belépve (nem helyhez kötött)
  Gyakorlati szituációs vizsga 1 nap

 

 1. kurzus
 • Helyszín: SOTER- LINE Kft 1073 Budapest. Erzsébet krt. 7.
 • Az időpont:
  2023 augusztus 21-22-23. (hétfő-kedd-szerda) = Elméleti napok
  2023 szeptember 4-5-6.(hétfő-kedd-szerda) =Tréning napok
 • ZÁRÓVIZSGA: 2023. szeptember 9. (szombat)
  Elméletből on-line vizsga 48 óra időtartamalatt bármikor elvégezhető a vizsgafelületre belépve (nem helyhez kötött)
  Gyakorlati szituációs vizsga 1 nap

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara gyakorlati oktató képzésére vonatkozó éves adatokat ide kattintva olvashatja.

Az ELMÉLETI képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. A fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikáció nehézségekben jelentenek segítséget, a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretek pedig segítenek a precíz adminisztrációban.

A TRÉNING szakasz során életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. A tréning végén az előadó egyedi tanácsokkal tudja ellátni a résztvevőket.

A vizsga szakaszban az elméleti képzést egy on-line vizsga a tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja, amelynek sikeressége esetén tanúsítványt vehetnek kézhez a vizsgázók.

A képzésről készült tájékoztató kisfilmek ITT tekinthetők meg.

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára az bocsátható, aki a Szkr. 242. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel, azaz rendelkezik:

 • az előírt szakmai képesítéssel és
 • az adott szakképesítés területén 5 év szakmai gyakorlattal, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás fogadható el.

A fentieken felül az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes, melyhez a kamara díjbekérőt állít ki és küld meg a hiánytalan jelentkezési dokumentációk beérkezését követően.

A bemeneti követelmények teljesülése esetén, a gyakorlati képzőhely feladata, olyan munkavállaló, leendőbeli gyakorlati oktató delegálása, aki:

 • szakmailag elhivatott
 • magas színvonalon műveli szakmájat
 • alkalmas arra, hogy a szakmai és vizsgakövetelményekben kiadott képzési követelmények gyakorlati részének oktatását teljesíteni tudja,
 • szakmai tudását képes átadni és
 • személyiségével pozitív irányba befolyásolja a tanulóképzés eredményességét.

A képzést elkezdheti abban az esetben is, ha három évnél több igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik, ebben az esetben viszont, csak akkor kezdheti meg oktatói tevékenységét, ha gyakorlati ideje eléri az 5 évet.

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynek területi illetékessége alá a vizsgára jelentkezőt küldő szervezet, intézmény gyakorlati képzési helyszíne tartozik. A képzésre és vizsgára egy időben kell jelentkezni a Jelentkezési lap és mellékletei kitöltésével, valamint a csatolandó igazolások hiánytalan megküldésével.

A képzési és vizsgadíj összesen: bruttó 114.300,-Ft/fő, ebből támogatott képzés esetén a résztvevő vagy munkáltatója által fizetendő 20 %-os önrész összege bruttó 22.860,-Ft/fő.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga díjának 80 %-a, azaz bruttó 91.440,-Ft támogatásból valósul meg, amennyiben a képzésben résztvevő a kamarai gyakorlati képzésre jogosult nyilvántartott szervezetek között szerepel.

Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes, melyhez a kamara díjbekérőt állít ki és küld meg a hiánytalan jelentkezési dokumentációk beérkezését követően. A befizetett önrészről a területi kamara számlát állít ki.

 • Jelentkezési lap;
 • Gyakorlati idő igazolás (munkáltatói igazolás, ügyfélkapu segítségével letölthető OEP igazolás, EVNY igazolás);
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről;
 • Szakmai bizonyítvány másolat.

Az elektronikusan megküldött jelentkezési anyagokat eredetiben, papír alapon is szükséges eljuttatni a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarába postai úton vagy személyesen.