• sze. nov 30th, 2022

KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉS ÉS VIZSGA

A képzési idő 50 óra, amely két szakaszból áll: 25 óra elmélet, majd 25 óra (3 napos) egybefüggő tréning. Megengedett hiányzás maximum 16% (8 óra).

A képzés indításának tervezett időpontja: 2022. február 28.

Ütemezése:

  • Elmélet 3 nap (8:00 – 16:00 óráig)
  • Gyakorlati tréning 3 nap egybefüggő (8:00 – 16:00 óráig)
  • Elméletből on-line vizsga 48 óra időtartam alatt bármikor elvégezhető a vizsgafelületre belépve (nem helyhez kötött)
  • Gyakorlati szituációs vizsga 1 nap

Az ELMÉLETI képzés elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés, szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges, pedagógia, szociálpszichológia, továbbá a fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikációs nehézségek és a szakmai gyakorlati képzéshez szükséges módszertani és alapvető adminisztrációs ismereteket tartalmaz.

A képzésben részt vevők a gyakorlati TRÉNING során életszerű szituációkkal ismerkednek meg, ahol a trénerek olyan módszerekkel és egyedi tanácsokkal tudják ellátni a résztvevőket, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. Érzelmi intelligencia, kommunikáció, konfliktuskezelés, generációk együttműködésének fejlesztése, szociálpszichológiai ismeretek szituációs átadása gyakorlatias formában.

Az elméleti képzést online vizsga zárja. Az elméleti részből tett sikeres vizsga előfeltételét képezi a képzés tréning szakasza megkezdésének. A résztvevők próbavizsgákon mérhetik tudásukat mielőtt a záró, éles vizsgát teljesítik. A tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja.

A vizsgázók a két vizsgarész sikeres teljesítése után kapják meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos tanúsítványát a képzés elvégzéséről. A tanúsítvány a birtokosát feljogosítja a törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói tevékenység folyatására.

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára az bocsátható, aki a Szkr. 242. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel. A jelentkező rendelkezik az oktatni kívánt szakképesítésnek megfelelő szakmai végzettséggel és 5 év szakmában igazoltan eltöltött gyakorlattal, valamint azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával igazolja.

A képzést elkezdheti abban az esetben is, ha három évnél több igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik, ebben az esetben viszont, csak akkor kezdheti meg oktatói tevékenységét, ha gyakorlati ideje eléri az 5 évet. Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes, melyhez a kamara díjbekérőt állít ki és küld meg a hiánytalan jelentkezési dokumentációk beérkezését követően.

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynek területi illetékessége alá a vizsgára jelentkezőt küldő szervezet, intézmény gyakorlati képzési helyszíne tartozik. A képzésre és vizsgára egy időben kell jelentkezni a Jelentkezési lap és mellékletei kitöltésével, valamint a csatolandó igazolások hiánytalan megküldésével.

A képzési és vizsgadíj összesen: bruttó 114.300,-Ft/fő, ebből támogatott képzés esetén a résztvevő vagy munkáltatója által fizetendő 20 %-os önrész összege bruttó 22.860,-Ft/fő.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga díjának 80 %-a, azaz bruttó 91.440,-Ft támogatásból valósul meg, amennyiben a képzésben résztvevő a kamarai gyakorlati képzésre jogosult nyilvántartott szervezetek között szerepel. A befizetett önrészről a területi kamara számlát állít ki.

  • Jelentkezési lap;
  • Gyakorlati idő igazolás (munkáltatói igazolás, ügyfélkapu segítségével letölthető OEP igazolás, EVNY igazolás);
  • Nyilatkozat büntetlen előéletről;
  • Szakmai bizonyítvány másolat.

Az elektronikusan megküldött jelentkezési anyagokat eredetiben, papír alapon is szükséges eljuttatni a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarába postai úton vagy személyesen.