• vas. máj 19th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az egyéni cég, az egyesülés, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet, az egyéni vállalkozó, amely nem minősül a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 2. § c) pontja alapján az agrárkamara tagjának.

A regisztrációs kötelezettség minden olyan cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetet (függetlenül a nonprofit jellegtől, ill. a közhasznú jogállástól), és egyéni vállalkozót érinti, amelyek nem tagjai az agrárkamarának.

A regisztrációs kötelezettség nem vonatkozik azokra a vállalkozókra, akik az agrárkamara tagjai. Viszont regisztrálnia kell az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak is.

A regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezetek e kötelezettségüknek a székhelyük szerint illetékes gazdasági kamaránál (kereskedelmi és iparkamaránál) kell eleget tenniük. A regisztráció vonatkozik a civil szervezetekre és a szakmai kamarák tagjaira is, a csődeljárás, a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló cégekre is és a lakásszövetkezetek kivételével valamennyi szövetkezetre.

Nem tartoznak a törvény hatálya alá a:

  • lakásszövetkezetek;
  • alapítványok;
  • egyesületek;
  • külföldi vállalkozások kereskedelmi képviseletei;
  • víziközmű társulatok;
  • a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók.

A regisztráció és az évenkénti kamarai hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége valamennyi gazdálkodó szervezetre vonatkozik, független az árbevétel összegétől és attól, hogy a tevékenységet fő vagy kiegészítő tevékenységként végzi.

A kamarai hozzájárulás megfizetése alól az a vállalkozó mentesül, aki tevékenységét a teljes naptári év folyamán – január 1-től december 31-ig – megszakítás nélkül szünetelteti, vagyis a vállalkozás egyetlen napra sem indul újra.