• sze. ápr 17th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

KAMARAI HÍREK

Megjelent a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatóságának 2023. negyedik negyedévi Gazdasági Tájékoztatója.
A tájékoztató ide kattintva érhető el. 

Az SBS Kft. és az ARAGO cégcsoport Iparági Kiállítást és üzletember találkozót szervez, melyre tisztelettel meghívjuk Önöket!

Az Iparági Kiállítás időpontja: 2024. április 16-18.
Helyszíne: az SBS Kft. központja, 3358 Erdőtelek, Fő út Kalász Tanya, 340/1.

A program során lehetőség nyílik a kiállítókkal és a jelenlévőkkel kapcsolatépítésre, beszállítói tárgyalásokra, technológiai kooperációkra. A kiállítás mellett üzemlátogatások és szakmai előadások keretében megismerhetik az iparág innovációit. A kiállítók között szerepel több hazai és nemzetközi gépgyártó cég is, akik elhozzák és bemutatják az általuk gyártott termékeket (pl. Arago cégcsoport, IKARUS Csoport, Bosch-Rexroth Kft.).

A kiállítás fókuszában olyan kulcságazatok állnak, mint:

 • Haditechnika
 • Mezőgazdasági eszközök
 • Vasúti gyártás
 • Automatizálás
 • Ipar 4.0 fejlesztések
 • Robottechnika
 • Méréstechnika

Az Iparági Kiállítás linkje - ahol elérhető a kiállítók listája, a regisztrációs felület és további részletek: https://www.sbskft.hu/kiallitas-latogatok
A részvétel DÍJMENTES. Kérjük, hogy részvételi szándékukat 2024. március 31-ig jelezzék a fenti linken elérhető online regisztrációs felület kitöltésével!

Szeretettel várjuk Önöket a rendezvényen, mely alkalmat nyújt személyes találkozásokra partnereinkkel és beszállítóinkkal, kiváló lehetőséget ad a kapcsolatépítésre.

Konferenciánkon megismerheti a céges elektromos járművek vásárlását támogató 30 milliárdos pályázat lehetőségeit és az ESG törvény által előírt CO₂ csökkentési kötelezettségeket. Bemutatjuk a car policy felülvizsgálatát az ESG szempontok alapján, valamint az elektromos és a hagyományos cégautóhasználathoz kapcsolódó adózási gyakorlatot és áfalevonási lehetőségeket. Gyakorlati példák ismerheti meg a hagyományos és az elektromos autók üzemelése kapcsán tapasztalható előnyöket és hátrányokat.
Konferenciánkon megismerheti a céges elektromos járművek vásárlását támogató 30 milliárdos pályázat lehetőségeit és az ESG törvény által előírt CO₂ csökkentési kötelezettségeket. Bemutatjuk a car policy felülvizsgálatát az ESG szempontok alapján, valamint az elektromos és a hagyományos cégautóhasználathoz kapcsolódó adózási gyakorlatot és áfalevonási lehetőségeket. Gyakorlati példák ismerheti meg a hagyományos és az elektromos autók üzemelése kapcsán tapasztalható előnyöket és hátrányokat.

Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek! Tisztelt Kamarai Tagtársaink!

 

1. A kamarai tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteken való részvétel feltételei és a választható küldöttek száma

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamarában – a továbbiakban: kamara vagy PMKIK – a kamarai küldötteket és pótküldötteket a Választási Névjegyzékben – amelynek része a Tagjegyzék – szereplő gazdálkodó szervezetek tagozatokban választják meg a kamara tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletein. A kamara szervezete négy tagozatból (Ipari, Kereskedelmi, Kézműipari és Szolgáltatói Tagozat) és tagozatonként 5 - 5 szakmai csoportból áll. Az egyes kamarai tagozatokba besorolt gazdálkodó szervezetek tagozatonként választják meg a tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteken a kamarai küldötteket és pótküldötteket a kamara önkéntes tagjai köréből. A kamara Alapszabálya szerint a kamara küldötteinek száma 100 fő, a kamara pótküldötteinek száma 20 fő. Az Alapszabály alapján választható küldöttlétszám az Ipari Tagozatban 25 fő, a Kereskedelmi Tagozatban 25 fő, a Kézműipari Tagozatban 25 fő és a Szolgáltatói Tagozatban 25 fő. A küldöttek száma szakmai csoportonként 3-7 fő között állapítható meg az Alapszabály szerint. Az Ipari Tagozatban 5 fő, a Kereskedelmi Tagozatban 5 fő, a Kézműipari Tagozatban 5 fő és a Szolgáltatói Tagozatban 5 fő pótküldött választható. A Választási Névjegyzéket a kamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától kapott adatok alapján, a Tagjegyzéket pedig a saját tagnyilvántartása alapján állítja össze és vezeti.

2.A kamarai Választási Névjegyzék és Tagjegyzék

A gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat kizárólag a Választási Névjegyzékben – amelynek része a Tagjegyzék – szavazásra jogosult személyként feltüntetett természetes személy útján gyakorolhatják. A kamarai választások során minden gazdálkodó szervezetet egy szavazat illet meg (aktív választójog). Az aktív választójog valamennyi Pest vármegyei székhelyű, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) szerinti gazdálkodó szervezetet és székhelyüktől függetlenül a kamara önkéntes tagjait illeti meg. A kamarai tagokról vezetett tagnyilvántartásba bejegyzett önkéntes kamarai tagok – tagozatonként – a kamara Tagjegyzékében szerepelnek. A Magyar Nemzetben, valamint a kamara honlapján (https://v2.pmkik.hu/) 2023. december 22. napján megjelent hirdetményben foglaltak szerint a kamara Választási Bizottsága a Választási Névjegyzéket és Tagjegyzéket a kamara 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124. szám alatti székhelyén betekintésre bárki számára hozzáférhetővé tette, közzétette a Gktv. 32. § (2) és (4) bekezdése szerint valamennyi kamarai tagozatra (Ipari, Kereskedelmi, Kézműipari és Szolgáltatói Tagozat) vonatkozóan a Választási Szabályzatban meghatározott 15 napos időtartamot meghaladó időtartamra, 2023. december 22. napjától 2023. január 11. napjáig.

3. A kamara tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteinek időpontjai és helyszínei

Az Ipari Tagozat jelölő és küldöttválasztó értekezletének időpontja és helyszíne:

Időpont:
2024. január 29. (hétfő) 09 óra 30 perc

Helyszín:
PMKIK székhelye (cím: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124.)

A Kereskedelmi Tagozat jelölő és küldöttválasztó értekezletének időpontja és helyszíne:
2024. január 31. (szerda) 09 óra 30 perc

Helyszín:
PMKIK székhelye (cím: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124.)

A Kézműipari Tagozat jelölő és küldöttválasztó értekezletének időpontja és helyszíne:
2024. február 2. (péntek) 09 óra 30 perc

Helyszín:
PMKIK székhelye (cím: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124.)

A tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteken részt venni kívánó gazdálkodó szervezetek regisztrációja, illetve a szavazásra jogosultság ellenőrzése a tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteket megelőzően a helyszínen egy órával korábban, az Ipari Tagozat esetében 2024. január 29. napján 08 óra 30 perckor, a Kereskedelmi Tagozat esetében 2024. január 31. napján 08 óra 30 perckor, a

Kézműipari Tagozat esetében 2024. február 2. napján 08 óra 30 perckor kezdődik.

Felhívjuk   a  figyelmet,   hogy   amennyiben  valamely   tagozati  jelölő  és  küldöttválasztó  értekezlet   a megjelent  választásra  jogosultak  létszámára  figyelemmel  a  fent  rögzített  eredeti  tagozati  jelölő  és küldöttválasztó értekezleti időpontban határozatképtelen, úgy a jelen hirdetmény útján fél órával későbbi időpontra – vagyis az Ipari Tagozat vonatkozásában 2024. január 29. (hétfő) 10 óra 00 percre, a Kereskedelmi Tagozat vonatkozásában 2024. január 31. (szerda) 10 óra 00 percre, illetve a Kézműipari Tagozat vonatkozásában 2024. február 2. (péntek) 10 óra 00 percre – változatlan napirenddel összehívott, megismételt tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezlet az azon megjelent választásra jogosultak létszámától függetlenül határozatképes.

A Szolgáltatói Tagozat későbbi időpontban megtartásra kerülő tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletének időpontjáról és helyszínéről a kamara Választási Bizottsága a későbbiekben szintén hirdetmény útján ad tájékoztatást.

4. A Jelölő Bizottság működése, a jelölés lehetősége

A kamara Jelölő Bizottsága testületként jár el, feladatait a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény, valamint a kamara Alapszabálya, Választási Szabályzata és saját ügyrendje alapján látja el. A Jelölő Bizottság a tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűlések előtt legkésőbb 8 nappal beérkezett jelölések alapján, a tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűlések előtt legkésőbb 5 nappal véglegesíti a jelöltlistát. A jelöltlista előkészítése során a Jelölő Bizottság együttműködik a Mandátumvizsgáló Bizottsággal, és a jelöltlistát úgy véglegesíti, hogy a jelöltek megfeleljenek a jelöltállítás követelményeinek. A Jelölő Bizottság csak olyan jelölteket állít, akik megfelelnek a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben meghatározott követelményeknek, valamint a jelölésükre tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek.

A Jelölő Bizottság minden betöltendő kamarai tisztségre javaslatot tesz az alábbi jelölések alapján: A tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűléseken megválasztandó jelöltek állítása érdekében összegzi és megvizsgálja a beérkező javaslatokat. A kamarai tagoknak, valamint a nem kamarai tag Pest vármegyei székhelyű gazdálkodó szervezeteknek egyaránt lehetősége van a Jelölő Bizottság felé írásban jelölteket javasolni. A Jelölő Bizottság részére a jelöléseket írásban a jeloles2024@pmkik.hu e-mail címre vagy személyesen a PMKIK 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124. szám alatti székhelyére kell benyújtani, dr.  Laskai Ágota jelölő bizottsági titkárnak címezve.

5. A mandátumvizsgálat rendje

A szavazati jog ellenőrzése vonatkozásában a Választási Szabályzat a mandátumvizsgálat gyorsítása és a választáson megjelenők adatainak egyszerűbb ellenőrizhetősége érdekében lehetővé teszi az előzetes adategyeztetést, melyet a kamara 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124. szám alatti székhelyén, a Tagnyilvántartás szervezeti egységénél kell lebonyolítani. Az előzetes adategyeztetést a kamara ügyintéző szervezete végzi. Az előzetes adategyeztetés utolsó napja a jelölő és küldöttválasztó tagozati értekezlet előtti hetedik nap. Az előzetes adategyeztetésen történő részvétel esetén a Mandátumvizsgáló Bizottság a tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletet megelőzően – a helyszíni regisztráció, illetve a szavazásra jogosultság vizsgálata során – csak a személyazonosságot ellenőrzi a személyazonosító igazolvány, az útlevél vagy a kártya formátumú gépjárművezetői engedély bemutatása alapján.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet nem élt az előzetes adategyeztetés lehetőségével, a jelölő és küldöttválasztó tagozati értekezletet megelőző mandátumvizsgálat során a Mandátumvizsgáló Bizottság az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartása, a közhiteles cégnyilvántartás, az egyéb közhiteles nyilvántartások és – amennyiben a gazdálkodó szervezet munkavállalója kívánja gyakorolni a gazdálkodó szervezet képviseletében az aktív és/vagy passzív választójogát – a gazdálkodó szervezet által a munkavállalói jogviszonyt igazoló cégszerűen kiállított magánokirat alapján ellenőrzi a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult természetes személy szavazati jogát (aktív választójogát) és a tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleten történő választhatósági jogát (passzív választójogát) egyaránt.

6. A kamara tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletei

A kamarai küldöttek és pótküldöttek, valamint a kamarai tisztségviselők megválasztása titkos (írásbeli) szavazással történik. Nyílt szavazásra van lehetőség egyes jelölés esetében, továbbá listás  szavazás esetén, ha a jelöltek száma megegyezik a betöltendő küldötti helyek számával. Nyílt szavazásra ezekben az esetekben akkor kerülhet sor, ha a jelenlévő szavazásra jogosultak 50% + 1 fő arányban nyílt szavazás mellett döntenek.

A kamara tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletein kerül sor:

 • a kamarai tagozathoz tartozó 5 szakmai csoport Alapszabályban meghatározott számú küldötteinek megválasztására,
 • a kamarai tagozathoz tartozó 5 szakmai csoport egy-egy pótküldöttének megválasztására,
 • a kamarai tagozathoz tartozó szakmai csoportok elnökeinek megválasztására,
 • a kamarai tagozat elnökének megválasztására,
 • a kamara Ellenőrző Bizottságának tagjaira, Etikai Bizottságának tagjaira, Innovációs és Területfejlesztési Bizottságának tagjaira, Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagjaira, Oktatási Bizottságának tagjaira, Informatikai és Gazdaságfejlesztési Bizottságának tagjaira, valamint Környezetvédelmi Bizottságának tagjaira vonatkozó tagozati jelölések megtételére a kamara tisztújító küldöttgyűlése részére,
 • a kamara általános alelnökére és a kamara érdi általános alelnökére vonatkozó tagozati jelölések megtételére a kamara tisztújító küldöttgyűlése részére,
 • a kamara elnökére vonatkozó tagozati jelölés megtételére a kamara tisztújító küldöttgyűlése részére,
 • az országos küldötti tisztségekre vonatkozó tagozati jelölések megtételére a kamara tisztújító

küldöttgyűlése részére.

A tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteken a kamara közjegyző részvételét biztosítja, aki elvégzi a tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteken történtek közhiteles ténytanúsítását.

7.  A kamara tisztújító küldöttgyűlése

A kamara elnöke, alelnökei, az Ellenőrző Bizottság tagjai, az Etikai Bizottság tagjai, az Innovációs és Területfejlesztési Bizottság tagjai, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagjai, az Oktatási Bizottság tagjai, az Informatikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság tagjai, a Környezetvédelmi Bizottság tagjai, a kamara területi klubelnökei, továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos tisztújító küldöttgyűlésén a területi gazdasági kamarát képviselő országos küldöttek megválasztására a legutolsó kamarai tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletet követő 60 napon belül megtartásra kerülő kamarai tisztújító küldöttgyűlésen kerül sor. Amennyiben a tisztújító küldöttgyűlési meghívóban szereplő helyszínen és időpontban a tisztújító küldöttgyűlés a megjelentek létszámára tekintettel határozatképtelen, úgy a helyszínen fél órával későbbi időpontra kitűzött – azonos napirendeket tartalmazó – megismételt tisztújító küldöttgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

8. A kamarai választásra vonatkozó szabályok, a kamara választási szerveinek és azok tagnévsorának elérhetősége

A kamarai választásra vonatkozó szabályokat a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 3. számú melléklete, valamint a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya és Választási Szabályzata tartalmazzák, amelyek megtalálhatók a kamara honlapján.

A kamara választási szerveinek (Választási Bizottság, Jelölő Bizottság, Mandátumvizsgáló Bizottság, Szavazatszámláló Bizottság) tagnévsora és a választási szervek elérhetősége szintén megtalálható a kamara honlapján (https://v2.pmkik.hu/).

 

Törökbálint, 2024. január 13.
Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara Választási Bizottsága

A képen balról jobbra látható: Séra Viktória, a Bátyúi Kistérség Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportügyi Osztályának vezetője, Bacskai József főkonzul, Dmitro Taranenko, Bátyú polgármestere, dr. Vereczkey Zoltán, a PMKIK elnöke, Vitalij Matyij, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás elnöke, Gelb Sándor, a MUKIK elnöke, Tóth Miklós, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjeMagyarország Ungvári Főkonzulátusának koordinálásával segélyszállítmány érkezett Kárpátaljára. Ez alkalommal a beregszászi járási Bátyú község kérésére indítottak gyűjtést annak érdekében, hogy hozzá tudjanak járulni a helyi önkormányzat terheinek csökkentéséhez a belső menekültek ellátása terén. Az akció a Magyar‒Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara (MUKIK), valamint a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) tagjai összefogásának köszönhetően jött létre. A kamionnyi szállítmány olyan élelmiszereket és háztartási cikkeket tartalmaz, amelyekre a belső menekülteknek napi szinten szükségük lehet, illetve bútorokat és televíziókat is adományoztak.

A humanitárius segély átadására vasárnap délben az Eurocar üzem területén került sor, ahol jelen volt dr. Vereczkey Zoltán, a PMKIK elnöke, Gelb Sándor, a MUKIK elnöke, Bacskai József főkonzul, Tóth Miklós, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, Vitalij Matyij, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás elnöke, Dmitro Taranenko, Bátyú polgármestere és Séra Viktória, a Bátyúi Kistérség Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportügyi Osztályának vezetője.

Külön köszönet Joós Zoltán úrnak, a KARZOL-TRANS tulajdonosának.

– Kamaránknak a 2010-es évek közepétől kezdődően nagyon élénk és erős kapcsolata van a kárpátaljai régióval. Többször folytattunk itt üzleti delegációkkal tárgyalásokat, komoly üzleteket is kötöttünk – jegyezte meg Vereczkey Zoltán, a PMKIK elnöke.

Elmondta, hogy 2018-ban egy konferenciát tartottak, amelyen felhívták a figyelmet a Tisza élővilágának a megóvására és annak a hulladékgazdálkodási problémának a kezelésére, melynek következtében most már a magyar kormány támogatásával Kárpátalján egy nagyon komoly hulladékfeldolgozó üzem épül.

– A mi kapcsolatunk háború előtti. A háború viszont kiváltotta azt, hogy ha itt barátaink, ismerőseink élnek, akkor nekünk segíteni kell. Így a gyászos 2022. február 24-ét követően már eddig két alkalommal tartósélelmiszer-segélyt hoztunk ki Kárpátaljára. A Kahovkai Vízerőmű gátjának felrobbantását követően, amikor arról érkeztek hírek, hogy ismét belső menekültek érkezhetnek Kárpátaljára, akkor gyűjtést indítottunk, hogy ezúttal a Bátyú központú kistérség önkormányzatának terheit csökkentsük a belső menekültek és a helyi rászorulók ellátását illetően.

Elhangzott, hogy az egyik panziótulajdonos felajánlotta az épp rekonstrukció alatt lévő ingatlanjának a még tökéletes állapotban lévő ágyait, matracait, ágyneműit. Ez volt az alapötlet. Ehhez jöttek még a kamara informatikai rendszeréből nélkülözhető televíziók.

– Tóth Miklós és Dmitro Taranenko, Bátyú polgármesterének kérésére tartós élelmiszert is hoztunk annyit, amennyi erre a kamionra felfért. A mintegy hét tonnányi szállítmány értéke, amelynek jelentős részét tartós élelmiszer, higiéniai és tisztítószerek teszik ki, 3‒3,5 millió forint között van. Az ágyak, matracok, ágyneműk és televíziókészülékek értékét nehéz megmondani, mert újonnan egy az ára, a használt dolgoknak meg kevésbé meghatározható pontosan – mondta Vereczkey Zoltán.

Gelb Sándortól, a Magyar‒Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől megtudtuk, hogy a Bátyúi kistérséggel és a polgármesterrel több éves  munkakapcsolatot tartanak fenn.

– Most egy listával kerestek meg minket, hogy mire lenne szükségük. A szállítmányt a bátyúi önkormányzat igényei szerint állítottuk össze. Ezt a szállítmányt további adomány fogja követni. Vereczkey Zoltánnal azon dolgozunk, hogy őszre egy újabb segélyszállítmányt hozzunk, amelyben remélhetőleg nagyobb lesz a megyei kamarák vállalása – emelte ki Gelb Sándor és elmondta: terveik szerint néhány napon belül ivóvízszállítmányt indítanak útra a Dnyipro partján fekvő, délkelet-ukrajnai Nyikopolba, a Beregszászi Linner Bertalan Járási Központi Kórház pedig egy mentőautót kap a közeljövőben.

– Bátyúban 150 menekült él, közülük többen továbbra is a municipális intézményekben, a többiek a magánszektorban. A közel másfél éve oktatási és szociális létesítményekben élő belső menekülteknek Kárpátalja és a kelet-ukrajnai Luhanszk megye katonai közigazgatási hivatalai, valamint a Vöröskereszt támogatásával a kistérségben állandó lakóhelyeket építenek. Az új lakásokban jó hasznát veszik majd a tárgyi adományoknak. A tartós élelmiszerekből pedig a belső menekülteken kívül a kistérségben élő közel 300 nehéz helyzetű helyi családnak is jut – mondta Dmitro Taranenko polgármester.

Az újabb magyar humanitárius segélyszállítmányt megköszönve Vitalij Matyij, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás elnöke közölte, hogy a járás az elmúlt időszakban hivatalosan több mint 20 ezer belső menekültet fogadott, volt, aki néhány napot vagy hónapot élt ott, aztán egyesek vagy hazautaztak, vagy külföldre.

– Jelenleg kevesebben vannak, de sokak lakhatási körülményei nem megfelelőek. Emellett újabb áttelepülők érkezésére is számítani lehet, akiknek az ellátásáról gondoskodniuk kell az önkormányzatoknak – jegyezte meg.

2023. október 9-én nagy sikerrel került megrendezésre „Az Egyesült Arab Emírségek – kapu a globális növekedéshez és piachoz” című konferencia a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara törökbálinti székhelyén, amelyen az érdeklődő vállalkozók részletes tájékoztatást kaptak az Egyesült Arab Emírségekből érkező szakértő előadóktól az egyesült arab emírségekbeli jogi és működési lehetőségekről, az adójogszabályokról és vállalatfinanszírozásról, valamint az ingatlanpiacról.

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara a működésének kezdeteitől fogva folyamatosan közreműködik a kereskedelemfejlesztéssel, a külföldön végzett, továbbá külföldre irányuló gazdasági tájékoztatómunkában, melynek keretében minden évben vásárokat, kiállításokat, konferenciákat és más rendezvényeket szervez, illetve azok vonatkozásában segítséget és részvételi lehetőséget biztosít a vállalkozások részére.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség munkáját folyamatosan nagy figyelemmel kísérjük, melynek kiemelt területét képezi napjainkban a Közel-Kelet országaival való kapcsolatok erősítése.

A fenti indokokra figyelemmel kamaránk örömmel fogadta az Egyesült Arab Emírségekből a dubaji The Corporate Group azon megkeresését, amely a magyar vállalkozások számára megrendezésre kerülő tájékoztató konferencia közös megszervezésére vonatkozik.

Program:

A konferencia Csiba Péter, a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara alelnökének köszöntőjével kezdődött.

 

Ezt követően Dr. Jenei Gábor, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgatója köszöntötte a résztvevőket, röviden bemutatva az ügynökség működésének főbb irányait.

Őexcellenciája Saud Hamad Al-Shamsi, az Egyesült Arab Emírségek Magyarországra akkreditált nagykövete is tiszteletét tette rendezvényen, bevezetőjében hangsúlyozva a UAE és Magyarország közötti kapcsolatok fontosságát.

A köszöntő beszédek után következtek a szakértők előadásai, akik közvetlenül az Egyesült Arab Emírségekből érkeztek kamaránkhoz a vállalkozások tájékoztatása érdekében.

Elsőként Ayman Al Awadhi ügyvezető igazgató [The Corporate Group (Egyesült Arab Emírségek)] úr előadását hallhattuk a „Jogi és működési lehetőségek az Egyesült Arab Emírségekben” címmel.

Ezt követően Iseeb Rehman vezérigazgató [Sherwoods International Properties (Egyesült Arab Emírségek)] úr adott tájékoztatást a dubaji ingatlanpiaci lehetőségekről.

Végül Ayoub Alshamali ügyvezető igazgató [Ayoub Alshamali Auditing (Egyesült Arab Emírségek)] az egyesült arab emírségekbeli adózási és vállalatfinanszírozás környezetet ismertette.

Dr. Vigh Adrienne vezérigazgató [Credibility Corporate Group (Egyesült Arab Emírségek és Magyarország)] „Magyarként vállalkozom az Egyesült Arab Emírségekben című előadásával saját tapasztalatain keresztül mutatta be az egyesült arab emírségekbeli vállalkozásalapítás gyakorlati oldalát.

 

A konferencia panelbeszélgetéssel zárult, ahol a hallgatóság tagjai közvetlenül tehették fel kérdéseiket az előadók számára, de végül lehetőség nyílt az üzleti lehetőségek közvetlenül történő, szűkkörű megvitatására is.

Dr. Vigh Adrienne kapcsolattartóként az alábbi elérhetőségeken a továbbiakban is szívesen segítséget nyújt minden olyan érdeklődő vállalkozó számára, aki a jövőben üzleti tevékenységét kiterjesztené az Egyesült Arab Emírségek irányába.

Credibility Corporate Group
Dr. Adrienne Vigh
CEO

Dubai +971 502 448 710
Europe +36 30 205 4446
drvighadrienne@credibility.hu
credibility.ae

All-inclusive language,
financial, legal and consultancy
services for corporates

 

Credibility Corporate Group

Dr. Adrienne Vigh

CEO
Dubai +971 502 448 710
Europe +36 30 205 4446
drvighadrienne@credibility.hu
credibility.hu

All-inclusive language,
financial, legal and consultancy
services for corporates

 

6_Why Invest in UAE Presentation for iseeb-compressed
DOWNLOAD

 

7_Ayoub_Presentation
DOWNLOAD

 

8_Adrienne_Magyarként vállalkozom az Egyesült Arab Emírségekben_2023.10.09
DOWNLOAD

 

HEPA Jenei Gábor előadás 2023.10.09.
DOWNLOAD

 

5_Ayman_TCG Roadshow to Hungary Oct 2023 for PMKIK event_as of 08.10.2023
DOWNLOAD

On 9 October 2023, the conference "The UAE - Gateway to Global Growth and Markets" was successfully held at the headquarters of the Chamber of Commerce and Industry of Pest County and Érd in Törökbálint, where interested entrepreneurs received detailed information from expert speakers from the UAE on legal and business opportunities in the UAE, tax legislation and corporate finance, as well as the real estate market.

From the very beginning, the Chamber of Commerce and Industry of Pest County and Érd has been continuously involved in trade development, economic information work abroad, in the framework of which it organises fairs, exhibitions, conferences and other events every year, and provides assistance and participation opportunities for businesses.

We follow the work of the Ministry of Foreign Affairs and Trade and the HEPA Hungarian Export Promotion Agency closely, with a special focus on strengthening relations with the countries of the Middle East.

In view of the above, our Chamber was pleased to receive an enquiry from The Corporate Group in Dubai, UAE, regarding the joint organisation of an information conference for Hungarian businesses.

Programme:

The conference started with a welcome speech by Péter Csiba, Vice President of the Chamber of Commerce and Industry of Pest County and Érd City.

Afterwards, Dr. Gábor Jenei, CEO of HEPA Hungarian Export Development Agency, welcomed the participants and briefly presented the main directions of the agency's operation.

His Excellency Saud Hamad Al-Shamsi, Ambassador of the United Arab Emirates to Hungary, also paid his respects at the event, emphasizing the importance of the relations between the UAE and Hungary.

János Gyovai, President of KISOSZ Pest County, in his introductory speech, was pleased to introduce the Entrepreneurs' Success Club he had founded, which made it possible to organise this forum.

The welcoming speeches were followed by presentations from experts who came directly from the UAE to our Chamber to inform businesses. First, we heard a presentation by Mr. Ayman Al Awadhi, Managing Director [The Corporate Group (UAE)] on "Legal and operational opportunities in the UAE".

Finally, Ayoub Alshamali, Managing Director [Ayoub Alshamali Auditing (UAE)], presented the tax and corporate finance environment in the UAE.

Dr. Adrienne Vigh, CEO [Credibility Corporate Group (UAE and Hungary)], presented her own experiences on the practical side of setting up a business in the UAE with her presentation "I am a Hungarian Entrepreneur in the UAE".

 

The conference ended with a panel discussion, where audience members could ask questions directly to the speakers, but finally there was also the opportunity to discuss business opportunities directly in a narrowed down way.

Dr. Adrienne Vigh will be happy to continue to assist any interested entrepreneur looking to expand their business to the UAE in the future, using the contact details below.

Credibility Corporate Group
Dr. Adrienne Vigh
CEO

Dubai +971 502 448 710
Europe +36 30 205 4446
drvighadrienne@credibility.hu
credibility.ae

All-inclusive language,
financial, legal and consultancy
services for corporates

 

6_Why Invest in UAE Presentation for iseeb-compressed
DOWNLOAD

 

7_Ayoub_Presentation
DOWNLOAD

 

8_Adrienne_Magyarként vállalkozom az Egyesült Arab Emírségekben_2023.10.09
DOWNLOAD

 

HEPA Jenei Gábor előadás 2023.10.09.
DOWNLOAD

 

5_Ayman_TCG Roadshow to Hungary Oct 2023 for PMKIK event_as of 08.10.2023
DOWNLOAD

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara 2023. november 23-24-én immár huszonnegyedik alkalommal szervez Szegeden Nemzetközi Közlekedési Konferenciát "Intelligens Mobilitás: Mesterséges Intelligencia, Fenntartható Fejlődés és Tudományos Kommunikáció a Közlekedésben” címmel. A részletes program ide kattintva tekinthető meg.

A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) idén ősszel is megrendezi a Kamarai Beszállítói Fórumot. A program célja, hogy erősítse a helyi beszállítói láncokat. A programon lehetőség nyílik üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Tovább részletek a HKIK honlapján található.

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk gazdasági partnerünkkel, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Tudásközpontjával közös szervezésben megvalósuló, díjmentes szakmai fórumunkat. A fórumon való részvétel díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött, amely ide kattintva érhető el. A program részleteit az alábbi meghívó tartalmazza.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI FÓRUM_Meghívó_Szigetszentmiklósi Fórum_2023_11.16_ok
A MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Tisztelt Vállalkozó!

Magyarország egy emberként mozdult meg, hogy segítséget nyújtson az orosz-ukrán háború következtében Magyarországra érkező kárpátaljai magyar testvéreinkért és ukrán nemzetiségű barátainkért. A kamara elnöksége döbbenettel áll az orosz agresszió előtt, amelyre semmilyen valós vagy vélt indok nem szolgálhat alapul. A háborút elutasító jelen és a békét minél előbb megteremtő jövő érdekében most mindenkinek segítséget kell nyújtania. Felmértük lehetőségeinket és látjuk azt, hogy az erőforrások koncentrációja emelheti a segítségnyújtás hatékonyságát. Ezért kérünk mindenkit, hogy a legapróbb felajánlást se tekintse hiábavalónak, azok összegyűjtése és célzott helyen való jó felhasználása a kamara szervezésében lehetségessé válik. Mindezek figyelembe vételével a kamara az alábbi kérdésekben folyamatos proaktív szervező magatartással kívánja a nehézségek előtt álló menekültek helyzetét elviselhetővé tenni és megoldást nyújtani.

Tisztelettel kérjük, hogy a következő kérdésekben legyenek a kamara partnerei.

 • Megállapodást kötöttünk a MUKIK-kal (Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara), amelynek keretében működésükhöz 1.000.000 Ft-ot átutaltunk. A megállapodás a továbbiakban tartalmazza a folyamatos információcserét az aktuális napi feladatok meghatározásához. Fogadjuk a MUKIK részére érkező felajánlásokat és továbbítjuk számukra.
 • A MUKIK-kal együttműködve 2.000.000 Ft értékben tartós élelmiszer küldeményt juttatunk el Kárpátaljára a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségéhez.
 • Megnyitottunk egy bankszámlát mindazok számára, akik pénzbeli hozzájárulásukkal szeretnék kifejezni együttérzésüket, de ugyanakkor garanciát is szeretnének kapni, hogy adományuk a legjobb módon kerül felhasználásra. Ezen nyomon követési feladatot a Gazdasági Osztály látja el, akinek nyilvántartást kell vezetni az adományozókról, és részükre tájékoztatást adni az adomány felhasználásáról. A bankszámla szám a következő:

 

10102086-11571302-09000007

 

 • A kamara a törökbálinti székhelyén ellátja tartós élelmiszer küldemények, tisztálkodó szerek, higiéniai eszközök, gyógyszerek, vagy épp főzéshez, alváshoz, hideg elleni védekezéshez szükséges használati tárgyak gyűjtését, raktározását és a szállítmányok célba juttatását.
 • A kamara felmérést készít azon Pest megyei gazdasági szervezetekről, amelyek az Oroszországot érintő szankciók következtében gazdasági hátrányt szenvednek el. Ennek felmérésére kamaránk kérdőívet készített el, amelyre az alábbi hivatkozáson lehet belépni:

Oroszországot érintő szankciók következményeinek felmérése

 • A kamara felmérést készít azon Pest megyei munkaerőpiaci keresletekről, amelyek a szakképzettség megléte esetén nyelvtudás nélkül is elláthatóak, pl. építőipar, gépkezelő, gépkocsivezető, stb., és természetesen a szakképzettséget nem igénylő munkaköröket is. Ennek felmérésére kamaránk kérdőívet készített el, amelyre az alábbi hivatkozáson lehet belépni:

Munkaerőpiaci igényfelmérés

 • A kamara felméri a menekültkezelésben résztvevő, feladattal rendelkező valamennyi állami szervet, kimutatást készít azok elérhetőségeiről és felmérést készít a menekült kérdésben mérvadó szerepet betöltő karitatív szervezetekről. Ezen adatbázist a kamara honlapján feltünteti és folyamatosan kezeli.
 • A kamara felmérést készít azokról a munkásszállókról, szolgálati lakásokról, átmeneti szálláshelyekről, amelyeket a vállalkozók rendelkezésre tudnak bocsátani a rászorulók számára.
 • Fentieken túl szolgáltatások közvetítésében is segédkezet nyújtunk, ilyen lehet a gyermekfelügyelet, a tolmácsolás, a tovább utazások megszervezése Nyugat-Európába.
 • A kamarai részéről a kapcsolattartó:

 

dr.Kupcsokné Polyák Ágnes Antónia
Visegrádi országok és Kárpát-medence területi vezető

polyak.agnes@pmkik.hu

 

Segítőkész együttműködésében bízva
Törökbálint, 2022. március 11.
dr. Vereczkey Zoltán

elnök

Humanitárius szervezetek, segélyprogramok

 

A segítség nyújtási lehetőséges formáinak összefoglalása:

https://www.hogysegits.hu/

Felajánlott szállási lehetőség azonnali feltüntetésére az alábbi portálon van lehetőség:

https://shelterukr.com/

Baptista Szeretetszolgálat
Katolikus Karitász
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
https://adomanyozz.hu/program/ukrajna
Magyar Református Szeretetszolgálat
Magyar Vöröskereszt
Ökumenikus Segélyszervezet
Üdvhadsereg

UNICEF Magyarország

Vészhelyzet Ukrajnában – azonnali segítségnyújtásra van szükség!

Normal
0

21

false
false
false

HU
X-NONE
X-NONE

Migration Aid facebook csoport

Felhívás az ukrán menekültválság kapcsán

Normal
0

21

false
false
false

HU
X-NONE
X-NONE

Összefogás Ukrajnáért facebook csoport
Országos Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület

https://www.facebook.com/gyermeksegito/
e-mail: gyermeksegito2020@gmail.com

Normal
0

21

false
false
false

HU
X-NONE
X-NONE

Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács

elnöke: Gulyás Gergely

178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)

Normal
0

21

false
false
false

HU
X-NONE
X-NONE

Híd Kárpátaljáért Segélyprogram

Az adományvonal a 1357-es telefonszámon hívható, illetve SMS-t is lehet küldeni.
A Nemzeti Összefogás számlaszáma: 11711711-22222222

 

Köszönetnyilvánítás

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, dr. Brenzovics László által írt köszönőlevél itt olvasható teljes terjedelmében.

Dr. György László kormánybiztos 2023. augusztus 24-én Gazdaságpolitikai Fórumot tarott a PMKIK székházában.

A kormánybiztos 50 perces előadása során kitért a világgazdasági folyamatok alakulására és a magyar gazdaság teljesítményére. Részletesen elemezte az Európai Unió gazdasági helyzetét, a COVID válság és az energiaválság okozta kihívásokra és az Orosz-Ukrán háború magyar gazdaságot rendkívül hátrányosan érintő fejleményeire.

Beszélt a magyarországi infláció összetevőiről és megpróbált útmutatást adni a jelenlévők számára a közeljövőben várható gazdasági és pénzügyi folyamatokról.

Az értékes előadás slide-i szinte önmagukért beszélnek és kormánybiztos úr engedélyével ezt most mindannyiunk közös tovább gondolására az alábbi linken keresztül közöljük.

Gazdasági stratégia

A PMKIK elnökségi ülésén nem véletlenül jelent meg Nagy Elek, a BKIK elnöke.

Elnök úr a BKIK elnökségének azon döntését ismertette, miszerint a BKIK elnöksége 10 millió forint összegű támogatást szavazott meg a kárpátaljai magyarság részére nyújtandó tartós élelmiszerek és tárgyi eszközök beszerzéséhez.

Nagy Elek elnök úr felszólalásában kiemelte, hogy döntésükben közre játszott a PMKIK eddigi ezirányú tevékenységének elismerése, amely különösen azért értékes, mert közvetlenül az arra rászorulókhoz juttatja el a segélyszállítmányokat.

Az elnökségi ülésen megjelent Gelb Sándor úr is, a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki köszönettel nyugtázta a két kamara közös támogatási szándékát és az eddigiekhez hasonlóan vállalta a fogadó oldal megszervezését.

Humanitárius adomány

Dr. Dúl Udóné, a Gödöllői Coop Zrt. vezérigazgatója, elnökségünk tagja vállalta az élelmiszer szállítmány szakszerű és gyors elkészítését, míg Bánkeszi Lajos elnökségi tag, a közlekedési osztály elnöke, a kiszállítás biztosítását.

A gazdasági fórumot követően az elnökség folytatta munkáját, melynek keretében határozott a PMKIK kizárólagos tulajdonában álló nonprofit korlátolt felelősségű társaság új cégnevéről.

 

Az elnökségi ülésen a PMKIK Alapszabálya és Választási Szabályzata vonatkozásában – többek között – elfogadásra kerültek az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos rendelkezéseire figyelemmel szükséges technikai jellegű módosítások is.

Az ülésen hozott utolsó határozatával az elnökség jóváhagyta és a kamara küldöttgyűlése elé terjesztette a PMKIK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tagdíjfizetési szabályzatát, amely az önkéntes kamarai tagvállalkozások tagdíjfizetésének 2024. január 1-jétől hatályos rendjét szabályozza.

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk gazdasági partnerünkkel, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Tudásközpontjával közös szervezésben megvalósuló, díjmentes szakmai fórumunkat.

Az előadások során szó lesz a körforgásos gazdaságról, energetikai képzési lehetőségekről, valamint gyakorlati, személyes projektpéldákat hallgathatnak meg az érdeklődők sikeres energiahatékonysági programokban résztvevő cégek képviselőitől, akik saját tapasztalataik bemutatásával kívánják segíteni a vállalkozásokat, erőforrásaik hatékonyabb felhasználásában.

Várjuk sok szeretettel rendezvényünkön, amennyiben Ön is szeretné tudatos energiafelhasználással biztosítani vállalkozása versenyképességét!

A program részletei, valamint a REGISZTRÁCIÓ az alábbi meghívóban érhető el.
ENERGIAHATÉKONYSÁGI FÓRUM_Meghívó_2023_10_11
LETÖLTÉS

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara különdíját Prof. Dr. Boros Anita és a Fenntarthatósági és Környezetvédelmi Kollégium elnöke dr. Vereczkey Zoltán adta át a Bibo Franchise Kft. ügyvezetője, Juhász András részéreA Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Körforgásos Gazdaság Elemző Központjának szervezésében az idén került megrendezésre az első olyan E-EXPO, amely a fenntarthatóság jegyében elektronikus standokon mutatta be a hazai zöldinnovációkat.

A hazai gazdaság számos olyan kézzelfogható termékkel és szolgáltatással bővült az elmúlt időszakban, amelyek a klímacélok hosszú távú megvalósítását szolgálják az egyes termékek és szolgáltatások környezeti lábnyomának mérséklése révén. Ezek a zöldinnovációs, energiahatékonysági újítások számos ágazat sajátjai: ezek eredményeit ténylegesen multidiszciplináris jelleggel lehet csak értelmezni, ahogyan a klímacélokat is csak a gazdaság különböző szegmenseinek együtt gondolkodása és együttes tevékenysége révén tudjuk elérni.

A Zöld E-EXPO azokat a magyarországi termékeket, szolgáltatásokat, eljárásokat mutatta be, amelyek a klímacélok magyarországi megvalósítását és egyúttal a hazai gazdaság versenyképességét, zöldgazdasági átállását leginkább támogatják.

Az EXPO szervezői arra is törekedtek, hogy a rendezvény teljes egészében a fenntarthatóság követelményei között kerüljön megrendezésre: amellett, hogy a díjak, oklevelek is fenntartható alapanyagokból készültek, az EXPO-ra nem kellett standokat építeni és az alapanyagokat a helyszínre szállítani, hiszen a kiállítók a pályázati anyagaikat, prospektusaikat a rendezvény honlapjára tölthették fel (www.e-expo2023.hu), sőt az EXPO valamennyi programeleme kapcsán a környezetbarát közlekedési módok és elektronikus kommunikációs platformok használatát helyezték előtérbe a szervezők.

Az EXPO-ra közel hatvan pályázat érkezett a zöldinnovációk széles körének bemutatásával, melyeket tizennégy kategóriában díjaztak a szervezők és a rendezvényhez csatlakozott közreműködő szervezetek.

Az EXPO két kiemelt díja a Zöldinnovációs és Zöldgazdasági Nívódíj, valamint a Zöldinnovációs és Zöldgazdasági Díj volt. A Nívódíj célja azoknak a vállalkozásoknak, szakembereknek, szakmai szervezeteknek a díjazása, amelyek/akik a legtöbbet tettek a hazai zöldinnovációs, energiahatékonysági fejlődés és a zöldgazdasági átállás támogatása érdekében. A Nívódíjat első helyen a BiBO Franchise Kft. kapta átfogó fenntarthatósági innovációs tevékenységéért, második helyezett a Corn Oil Press Kft., míg a harmadik helyet a SOKON Kft. szerezte meg.

Az EXPO másik kiemelt díja a Zöldinnovációs és Zöldgazdasási Díj, amelynek célja több kategóriában a hazai zöldinnovációk díjazása volt. A díjat Tamási Kinga és csapata szerzete meg, PET-palackok új köntösben: Hobbi drón- és hajó alkatrészek fejlesztése a Zöldinnováció jegyében című pályázatával. Második helyen megosztott eredmény született: a Budapesti Gazdasági Egyetem online kkv-ökológiai lábnyom kalkulátora mellett, Bernáth Dénes Greencent pályázata nyert, míg a megosztott harmadik helyezettnek járó jutalmat az E-Flag Kft. és a Greenbee Dekor Kft. vehette át.

Az EXPO a legfiatalabb generáció képviselőit is igyekezett megszólítani a Zöldinnovációs és Zöldgazdasági rajzpályázat keretében, amelynek célja a fiatalabb generációk zöldgazdasági termékek, technológiák, megoldások felé való orientálása. A kis művészeket támogatta a Csodák Palotája, a Veresegyházi Medvepark, Budakeszi Vadaspark és a Kockapark. Az I. kategóriában első helyen szerepelt Bicséri Júlia, második lett Dányi Dominik, a harmadik helyezettnek járó díjat pedig Csoma Elena Zoé vehette át. A II. kategóriában első helyen Bagi Petra Lili, második helyen Milánkovics Alex, míg harmadik helyen Sárik Alexandra végzett. A III. kategóriában Peresztegi Hanna vehette át az első díjat. A IV. kategóriában Kovács Karola vehette át az első, Csiha Norbert Gyula a második, Ács Ramóna pedig a harmadik helyezésért járó díjakat.

Az EXPO két fődíja mellett számos különdíj is gazdára talált: a publikációs díjak kategóriában első helyen végzett Sárközy Helga (Magyar Minőség, Versenytükör), Buncsek Péter -Laza Margit - Györky Erika (Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények), második helyen végzett Veress Árpád, valamint Berecz Edina (Magyar Minőség), illetve harmadik helyezett lett Gordos Bianka (Magyar Minőség).

A Nestlé Hungaria Kft. és a Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt. által támogatott Zöldinnovációs EXPO Fiatal Innovátora Díjat első helyen Endrédi Ádám vehette át Naphéj rendszer című pályaművével. Megosztott második helyen végzett AGROVODA című pályázatával Valasek Mónika, továbbá a Smart Greenhouse Control Kft. Öntözésvezérlő fejlesztésével. A harmadik helyezettnek járó díjat Tamási Kinga és csapata vehette át PET-palackok új köntösben című pályázatáért.

A Magyar Fejlesztési Bank által támogatott Az év zöld vállalkozása Díj-at első helyen a CUP Revolution Kft. vehette át az újrahasznosított termékeivel, a második helyen a BIBO Franchise Kft. és a Rising.eco Kft., míg harmadik helyen a Corn Oil Press Kft. végzett.

Ebben a díjkategóriában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is felajánlott egy önálló különdíjat, Környezetvédelmi Innovációs Díj elnevezéssel, melyet a BIBO Franchise Kft. vehetett át.

Az MBH Bank Nyrt. által támogatásával Az év zöld mezőgazdasági innovátora Díjat első helyen a BUSA Bt. vehette át a forgókapás műszaki innovációjáért. A második helyezésért járó díjat megosztva az innovatív szárítórendszer kifejlesztésért a Dryerdoctor Kft. és a fólia vezérlő rendszer kimunkálásáért a Smart Greenhouse Control Kft. vehette át. Harmadik helyen végzett Valasek Mónika döntéstámogató vízgazdálkodási AGROVODA pályázata.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest Vármegyei és Fővárosi Szervezete és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete által támogatott Az év zöld mezőgazdasági innovációja Díjat első helyen a Greenbee Dekor Kft. vehette át magpapír fejlesztésével. Megosztott második helyen szerepelt a MATE Környezettudományi Intézet Öntözés és Vízgazdálkodási Kutatóközpontja, valamint az Albiter Kft. A harmadik helyezett ebben a kategóriában is megosztott lett, melynek nyertesei az Aquaprofit Tervező és Építő Zrt., valamint az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára.

A Vízipari Holding Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank támogatásával átadott Az év zöld vízgazdálkodási innovációja Díjet első helyen az AQUA Profit Zrt. vehette át vízfertőtlenítő zöldinnovációájért. Második helyen Valasek Mónika, míg harmadik helyen a Smart Greenhouse Control Kft. szerepelt.

Az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége és a Magyar Közút Nzrt. által támogatott Az év zöld építőipari vállalkozása Díjat első helyen a SOKON Kft. vehette át faépítészeti zöldinnovációs megoldásait bemutató pályázatáért, megosztott második helyen PlatanPlan Kft. és a Resysten Hungary Kft., míg megosztott harmadik helyen a CUBE Factory Kft.és a Café Plusz Kft. szerepelt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, ÉLBC Kft, illetve a KMÉ támogatásával megvalósuló Leginnovatívabb élelmiszervállalkozás Díjat az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. vehette át.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által felajánlott Az év zöld települési önkormányzata Díjat Alsómocsolád önkormányzata vehette át, míg a szintén a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által felajánlott Az év zöld települési önkormányzati intézménye Díjat első helyen a vetőmag-könyvtár kidolgozásáért az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára, második helyen pedig a fenntarthatósági edukációs tevékenységéért a MIREHU NKft. vehette át.

A Magyar Bankszövetség és az OTP Bank támogatásával átadásra kerülő A legzöldebb, legfenntarthatóbb innovatív projektötlet Díjat első helyen Borsodi Eszter vehette át a fenntartható 3D nyomtatással készült táskák és a fenntartható divat témakörében. Megosztott második helyezést ért el a Beautycle Recycling Kft., a Nibi Care Franchise Kft., valamint Endrédi Ádám. Megosztott harmadik helyen szerepelt Sziroczák Dávid, a Budapesti Műszaki Egyetem docense, Juhász Benedek, valamint a MEHI Renopont projektötlete.

A SPAR fenntarthatósági különdíját a Magyar Jégkorong Szövetség szerezte meg a társadalmi fenntarthatósági tárgyú pályaművével.

A rendezvény kiállítóinak virtuális standjai folyamatosan megtekinthetőek a www.e-expo2023.hu honlapon, ahol a MATEMarket felületen elérhetők a már kereskedelmi forgalomban levő termékkel rendelkező innovátorok webshopjai is.

A mai díjátadóig a közönség is szavazhatott a rendezvény honlapján. Ez alapján a közönség-díjat az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárának képviselői vehették át Prof. Dr. Boros Anitától, a rendezvény szakmai vezetőjétől.

Figyelmébe ajánljuk a „Váminformatikai fejlesztések logisztikai kihatásai” című online szakmai programot, amelynek keretében ismertetésre kerülnek a vámszakmai tevékenységhez kapcsolódó áruszállításokra és tárolási eljárásokra is kihatással járó informatikai változások, valamint az adatelemek kapcsán bővülő feladatok és az adminisztrációs mechanizmus új megoldásai.

A 2022-es évhez hasonlóan idén is meghirdették az országos gluténmentes kenyér-és péksütemény versenyt. A versenyfelhívás a hazai gluténmentes termelők, élelmiszergyártók számára jelent egy új innováció ösztönzést, bemutatkozási lehetőséget, egyben figyelemfelhívást is az egészségügyi okokból nehézséget szenvedők egyre szélesedő csoportjára, a cöliákiásokra.

https://nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/106283-iden-is-keressuk-az-ev-glutenmentes-kenyeret-es-peksutemenyet-valamint-fogadjuk-a-glutenmentes-felajanlasokat


Az Európai Unió öt szennyezőanyagra 2020-tól és 2030-tól új nemzeti kibocsátás-csökkentési kötelezettségeket határozott meg. Ha a Nemzeti Környezetvédelmi Programban is megjelenő kibocsátás-csökkentési célok teljesülnek, akkor 2030-ra 5,4 hónappal a várható élettartam, a levegőszennyezéshez köthető idő előtti halálozás 43%-kal kevesebb lesz, 32%-kal csökken a kritikus nitrogén terhelés feletti területek aránya, tovább mérséklődik az erdei ökoszisztémáknál a savasodás kockázata.

Mindezek kedvező hatása jelentős költségcsökkenést hoz az egészségügyben, a gazdasági hatása pedig a kieső munkaórák számának csökkenésében, a csökkenő mezőgazdasági károkban és a gabonanövények termésátlagának növekedésében jelentkezik.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kölcsönkapott levegő címmel levegőtisztaság-védelmi konferenciát szervez az ipari kibocsátásokkal kapcsolatos hazai és uniós szabályozás várható változásairól. A nagymúltú szakmai eseményre idén a Környezetvédelmi Világnap alkalmából 2023. június 7-én kerül sor az Országos Meteorológia Szolgálattal közreműködésével.

Kiemelt témák:

 • Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtása
 • Az ipari kibocsátások szabályozásának várható változásai
 • Új elérhető technika következtetések
 • Mikrobiológiai kockázatok a beltéri levegőben
 • Kibocsátásmérés ipari és irodai légtérben
 • Levegőminőség modellezése: értékelés, előrejelzés, tervezés
 • Kölcsönkapott levegő – projekt bemutató

Kiknek ajánljuk?

A rendezvény hasznos információkat ad a légszennyező forrást üzemeltetők, a kibocsátások és a levegő állapotának ellenőrzését, mérését végző szakértők, tanúsítók, és az érintett hatóságok számára.

A levegő közös ügyünk, tegyünk érte együtt! Ne maradjon le a legfrissebb információkról és a szakmai közösség találkozójáról, eszmecseréjéről, jelentkezzen június 2-ig!

Program és regisztráció:

https://kszgysz.hu/rendezvenyek/szovetsegi-rendezvenyek/kolcsonkapott-levego-levegotisztasag-vedelem-2023

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához számos megkeresés érkezett a területi kamarákon és közvetlen vállalkozói megkereséseken keresztül, melyek során jelezték, hogy a jelenlegi piaci árhoz képest viszonylag magas áron ragadtak be fix áras szerződéseikkel azok, akik 2022 őszén kötöttek ilyen típusú energiaszerződést. Az MKIK sajtóközleményt adott ki „A fix áras energia szerződések esetében kedvezőbb feltételeket kér az MKIK” címmel, melyben kérik a Kormányt, hogy vizsgálja felül a fix áras szerződések kondícióit és lehetőség szerint módosítsák azok árkondícióit. Az MKIK által kiadott sajtóközleményt ide kattintva olvashatja.

Szíves figyelmébe ajánljuk a Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége által megtartásra kerülő, közvetlen brüsszeli pályázatokat ismertető gyakorlat-orientált térítéses pályázati konferenciáját.

A témakör hazai és külföldi szakemberei mutatják be a közvetlenül megpályázható brüsszeli kkv felhívásokat, továbbá azt is, hogyan kell összeállítani a pályázatokat. Szinkrontolmács segíti, a brüsszeli szakember angol nyelvű előadását, és az ezt követő konzultációt szintén. Mindemellett mobil TV-stúdió veszi fel az előadásokat. A pályázati konferencián online részvételre is lesz lehetőség!

A magyar cégek továbbra is pályázhatnak közvetlen uniós forrásokra, csak az átalakult egyetemeket zárták ki a pályázásból.

Időpont: 2023. június 14. 10-16h.
Helyszín: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) Baross Terem.
A konferencia maximális létszáma: 50 fő.

Díja: 69.900,-Ft.
Kedvezmény: 20%, ha 2 vagy több fő jelentkezik.

Jelentkezni a https://forms.gle/vyMbADJbxxm38h2dA linken van lehetőség.

További információt az alábbi MEGHÍVÓ tartalmaz.

A MEGHÍVÓ letöltése ( PDF )

Cél: a zöldgazdaság
programsorozat záró rendezvénye

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve az Energiaügyi Minisztérium közös szervezésében megvalósult, Cél: a zöldgazdaság elnevezésű fórumsorozatának zárórendezvényén elhangzott előadások anyaga az alábbiakban érhető el.

Ágoston Csaba
Szemléletformálás az iskolapadtól a döntéshozásig

1_ÁgostonCsaba_Szemléletformálás
LETÖLTÉS

Keszthelyi Nikoletta
CÉL: A ZÖLDGAZDASÁG
országos fórumsorozat

2_KeszthelyiNikoletta_Cél a zöldgazd
LETÖLTÉS

Boros Anita
A zöldgazdaság aktuális
kérdései a tudományos
kutatásokban

3_BorosAnita_Zöldgazdaság a tudományban
LETÖLTÉS

Vereczkey Zoltán
A környezetvédelem és az energiagazdálkodás konfliktusa

4_VereczkeyZoltán_A környezetvédelem és az energiagazdálkodás konfliktusa
LETÖLTÉS

Tanka Eszter
Körforgásos gazdaság és ipari szimbiózis Magyarországon

5_TankaEszter_Körforgásos gazdaság és ipari szimbiózis Magyarországon
LETÖLTÉS

Király Imre
ESG és Taxonómia, EU-s irányelvek,
Rendeletek és más - KKV szempontból

6_KirályImre_ESG és Taxonómia_EU irányelvek
LETÖLTÉS

2023 április 14-16. (péntek-vasárnap) között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében kerül megrendezésre Egerben a Kézművesség ezer éve és jövője a Kárpát-medencében rendezvénysorozat, összekötve a Hungarikum Piknik gasztronómiai rendezvénnyel.

A rendezvény ilyen formában egy gasztro- és kézműves különlegességekre épülő fesztivál, és turisztikai attrakció lesz, mely szakmai programot és idegenforgalomi vonzerőt is jelent az Egerbe látogatóknak.

Ennek keretében kerül meghirdetésre az országos kézműves vásár Egerben a Szépasszonyvölgyben.

Olyan alkotókat várnak a szervezők, akik saját vállalkozással rendelkeznek, maguk készítik az értékesítésre kínált termékeiket a mai kor elvárásainak megfelelően, kiszolgálják a mai kor kézművesség felé támasztott piac igényeit.

A rendezvényről bővebben tájékozódhat: https://www.kezmuvesseg1000eve.hu/

A vásár időpontja: 2023. április 15-16. (szombat-vasárnap).

A vásár nyitvatartási ideje

 1. április 15-én 10.00-19:00 óráig
 2. április 16-án 10.00-15.00 óráig.

Standok

A vásáron való megjelenéshez minden kiállító részére 3×3 m területet biztosítanak (térítésmentesen).

A sátrat és egyéb installációt a kiállítónak kell biztosítania.

A sátor biztonságos rögzítését a kiállítónak kell biztosítania.

A sátor fehér (vagy világos) színű legyen lehetőség szerint.

Minden sátorhoz biztosítanak energiaforrást (16 A), igény előzetes bejelentése után. A világítótestekről és hosszabbításról a kiállítónak kell gondoskodnia. Nagyobb energia igényt előre jelezni szükséges.

Építés

A standok felállítását a standok kiosztása után (április 15. szombat 7:00-9.00 óra között) meg lehet kezdeni, és a vásár nyitásáig (április 15. szombat 10.00) be kell fejezni.

Bontás

A standok bontására, portéka elszállítására a vásár zárása után (április 15-én 19 órától, 16-án 15 órától) van lehetőség. Autóval behajtani a vásár területére ettől az időponttól engedélyezett.

Őrzés, védelem

A vásár időtartama alatt a standok éjjeli őrzését biztosítják (tehát a sátorból nem kell záráskor elpakolni, annak lezárhatóságáról, bekerítéséről viszont gondoskodni kell).

A termékek esővédelméről mindenki saját maga gondoskodik.

A sátor biztonságos rögzítését a kiállítónak kell biztosítania.

Értékesítés

A magyarországi törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően történik.

Szállás, utazás

A szállás és utazás költsége a kiállítót terheli.

A szállás költsége a résztvevőt terheli. Szállásfoglalás egyénileg történik. Szállásajánlatokat a https://www.kezmuvesseg1000eve.hu/szallasok oldalon találnak.

Igény esetén további segítséget nyújt a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa.

Jelentkezési határidő:

 1. március 20-ig a www.kezmuvesseg1000eve.hu honlapon, vagy a tunde.dobo@hkik.hu e-mail címen.

További információ kérhető:

Pintérné Dobó Tünde, gazdaságfejlesztési főmunkatársnál a (30) 967-4336-os mobilszámon, vagy a tunde.dobo@hkik.hu e-mail címen, illetve a (36) 416-660/105 telefonszámon.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy megjelent a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott Magyar Kézműves Remek pályázat 2023. évi felhívása. A magyar hagyományos kézműves alkotók elismerésére szolgáló pályázat nem titkolt célja, hogy segítse a kézművesség pozíciójának megőrzését és erősítését, a minőségi kézműves termékek piacra jutását, a megújulás lehetőségeinek bemutatásával az innováció ösztönzését.

2023-ban két különdíj is bevezetésre kerül a már jól ismert „Magyar Kézműves Remek” és a „Magyar Kézműves Remek – Remekek Remeke” címek mellett. Az egyik az Innovációs különdíj, amely olyan minőségi kézműves terméknek vagy termékcsaládnak adományozható, amely jelentős innovatív értékkel bír, elkészítésükhöz alkalmazott technikák és a megvalósításuk magas színvonalúak. Ugyanakkor minden kézműves területre jellemző. hogy kevés az új, fiatal alkotó, ezért érdemes ezt a célcsoportot megkülönböztetett figyelemmel megközelíteni. A 18-35 éves korosztály kézműves alkotói közül egynek a zsűri az Ifjú kézműves remek különdíjat fogja odaítélni.

A pályázat tárgyát képező termékek köre:

Kézműipari tevékenység keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; üveg-, - papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített termék.

Várják a jelentkezéseket:

- valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó – szakmai, mesterségbeli és esztétikai értékekkel bíró – termékek,

- feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tartalmazó igényes/színvonalas kézműipari termékek,

- népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi termékek, valamint a népi kultúrában gyökerező kézműves alkotások körében.

Klasszikus képzőművészeti alkotások nem tartoznak a kiírás témakörébe, ezért a pályázati adatlapon szíveskedjenek választ adni arra, hogy alkotásukból milyen mennyiséget tudnak hasonló jó minőségben előállítani.

A pályázatok beadási határideje 2023. március 16.

Kategóriák:

 • Tradicionális kézműipar - népi mesterségek, népi iparművészet
 • Iparművészeti kézműipar
 • Mai kézműipar

A pályázat nevezési díjai:

A területi kereskedelmi és iparkamarák tagjainak a kamarai önkéntes tagdíjmegfizetésével, illetve pártoló tagoknak - díjmentes

A területi kereskedelmi és iparkamaráknál kötelezően regisztrált pályázóknak (ám nem tagok) - bruttó 6.350 Ft

További pályázóknak - bruttó 12.700 Ft

A pályázati dokumentáció és további információk az alábbi linken keresztül érhetők el:

https://mkik.hu/magyar-kezmuves-remek-2023

Az ott található kitöltött pályázati adatlapot (kizárólag Word formátumban) elektronikusan kell megküldeni az mkr@mkik.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Képzési Igazgatóságának munkatársa Köpeczi-Bócz Attila szervező az mkr@mkik.hu e-mail címen.

Tisztelettel meghívjuk a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által “Gondolkodjunk közösen a gazdasági válság keletkezésének okairól és a túlélés lehetséges eszközeiről” címmel meghirdetett, megyénk több településén megtartásra kerülő rendezvénysorozat tájékoztató fórumaira.

REGISZTRÁCIÓ
Részletek

Felhívom szíves figyelmét Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter 2022. október 11-én az ÉVOSZ rendezvényén megtartott előadására.
dr. Vereczkey Zoltán
Nagy Márton
2022_10_11_ÉVOSZ

Az előadás anyaga:  letöltés PDF formátumban

Felhívom szíves figyelmét Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter 2022. október 11-én az ÉVOSZ rendezvényén megtartott előadására.
dr. Vereczkey Zoltán
Nagy Márton

Az előadás anyaga:  letöltés PDF formátumban

A Magyarok Kenyere Program egyik kiemelt központi rendezvényének, a Kárpát-medencei Búzaösszeöntés Ünnepének 2022. augusztus 5-én Hajdúnánás, Kendereskert adott otthont, ahol idén először gluténmentes lisztfelajánlások is részt vettek az ünnepségen.
Szabolcs Péter, a PMKIK Élelmiszeripari szakmacsoport elnöke kezdeményezésére jött létre az együttműködés: „Idén először a Magyarok Kenyere Program részeként immáron gluténmentes lisztkeverékeket és egyéb élelmiszereket is eljuttatunk az érintett adományozottoknak, köszönhetően több gluténmentes terméket gyártó cég felajánlásaként, és megsütjük a magyarok gluténmentes kenyerét is!” A Tv2 Tények műsorában vele készült riportban elmondta: „A magyar embereknek nagyon fontos a kenyérfogyasztás, illetve a péktermékek fogyasztása, viszont több százezer olyan magyar van, aki ezzel nem tudna élni, ha nem lennének gluténmentes kenyerek és pékáruk”. A teljes videó itt tekinthető meg:

https://tv2play.hu/tenyek/hatalmas_ereje_van_a_magyar_videknek

A rendezvényen mind a 19 magyarországi megye, a határon túli térségek és a diaszpórában élő magyarok is képviseltették magukat, szimbolikusan összeöntve a Magyarok Kenyere programban felajánlott gabonát. A búzagyűjtés egészen augusztus végéig folytatódik, egyben határon innen és túl elindul a liszt őrlése és csomagolása. Augusztus 20-án az Új Kenyér ünnepe – Kenyérszentelés eseményen a hagyományos kenyér mellett megszentelésre került az Amurex GM Hungária Kft. által gyártott gluténmentes kenyér is. Október 16-án pedig a Kenyér Világnapja alkalmából az Év Gluténmentes Kenyere verseny győztese is kihirdetésre kerül, melynek fővédnökségét Dr. Nagy István agrárminiszter vállalta el.

A fotón:
Jankó Miklós az IREKS-STAMAG ügyvezető igazgatója,
Dézsi Ferencné a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete Berettyóújfalu Lisztérzékeny Csoport elnöke,
Győrffy Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke,
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke,
Szabolcs Péter, a PMKIK Élelmiszeripari szakmacsoport elnöke, Amurex GM Hungária Kft. ügyvezető-tulajdonosa.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Akciótanulás program keretein belül együttműködik a Budapesti Corvinus Egyetemmel. A hallgatók projektjük keretében A Kamarai Nyilvántartó Rendszer (KNYR) számára új mutatószámokat szeretnének fejleszteni, amely hasznos információval szolgálhat a kis- és középvállalkozásoknak. Az MKIK a mutatószámokat a későbbiekben szeretné felhasználni és a KNYR rendszerben megjeleníteni.

A mutatószámok összeállításához a hallgatók egy pénzügyi mutatószámokkal kapcsolatos kérdőívet készítettek, amelynek célja a vállalkozás vezető véleményének megismerése. A kérdőív kitöltése nem kötelező, azonban az információgyűjtés sikeressége érdekében kérjük, hogy szánjon időt annak kitöltésére.

A kérdőív IDE kattintva érhető el.
Köszönjük együttműködésüket!

Az MKIK Fenntarthatósági Vállalkozói Szemléletformálás programja a hazai kkv-k számára teszi lehetővé a fenntarthatóság mindennapi vállalati működésben alkalmazható gyakorlatának szakértők és mentorok bevonásával történő megismerését.
A program szolgáltatáscsomagjának alapja a Fenntarthatósági Kézikönyv, mely az MKIK és a KPMG együttműködésében, Dr. Szili Katalinnak, az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács alapítójának és tiszteletbeli elnökének, az Országgyűlés volt elnökének közreműködésével valósult meg. A programot a kézikönyv mellett csoportos mentorálási események és e-learning tananyagok teszik majd teljessé.

Dr. Szili Katalin bevezetőjében leszögezte: „A fenntarthatóság, a környezettudatos szemléletmód, a vállalkozások működésének „zöldítése” ma már mindenki számára fontos.” „A 21. századi vállalkozások tudatos működésre történő felkészítésében a fenntarthatóságnak egyre fontosabb szerepet kell betöltenie, ezért is érezte az MKIK feladatának, hogy a már 2018 óta sikeresen futó Mentorprogramján belül létrehozzon egy dedikált fenntarthatósági programot” – tette hozzá Dr. Mezősi Balázs, az MKIK szakmai vezetője.

A program első eleme a Fenntarthatósági Kézikönyv. Másik fontos eleme az ennek tematikájára épülő, országosan elérhető csoportos mentorálási szolgáltatás. Az MKIK programja három szempontból is előremutató: egyrészt a szakértők mellett mentorok, azaz sikeres, gyakorló vállalatok tudásátadását kombinálja vállalatlátogatásokkal, így nagyon gyakorlatias és aktuális tudást közvetít. Másrészt a vállalatok számára ingyenes, hiszen a projektet az Európai Unió és a magyar kormány társfinanszírozza. Harmadrészt – ahogy Kaszap András, a KPMG igazgatója elmondta „az e-könyvvel és e-learning tananyaggal egy nagyon rugalmas és korlátlanul hozzáférhető lehetőség áll a vállalatok rendelkezésére a tudás saját tempóban történő elsajátításához.”

A program épít az évek óta sikeres MKIK Mentorprogram megközelítésére és gyakorlatára: ismét olyan releváns tapasztalatokkal rendelkező cégvezetők csatlakoztak a programhoz mentorként, akik szívesen elmondják, mi vezette őket a szemléletváltáshoz, hogyan vált a valóban felelős gondolkodás a mindennapjaik részévé, illetve egy-egy céglátogatás keretén belül megmutatják, hogy hogyan valósították meg a fenntarthatósághoz kapcsolódó projektjeiket. A résztvevő mentorcégek a Fenntarthatósági Mentor logó büszke tulajdonosaivá válnak. A folyamatosan bővülő mentori csapatunkhoz csatlakozott már többek között a Herendi Porcelánmanufaktúra, Michelin, a Kométa, a Pécsi Sörfőzde, a Lafarge és a Bosch is, de olyan kiscégek is, melyek elkötelezettek a fenntarthatóság mellett és jó példával tudnak elől járni.

A program több szempontból is egyedülálló a maga nemében, a szakértők mellett mentorcégek is bekapcsolódnak az elméleti és gyakorlati szemléletformás alakításába, a tananyag e-könyv és e-learning formában is elérhető lesz, ezáltal biztosítva a rugalmas felhasználást – mindez minimális adminisztráció mellett, csupán egy regisztrációval elérhető, ingyenesen. A részvétellel ráadásul többlet pontok elérhetők a korábbi GINOP és az aktuális GINOP Plusz pályázatokon.

A program az MKIK Országos Vállalkozói Mentorprogram (GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001) keretében valósul meg, melynek célja a mikro-, kis- és közepes vállalkozások versenyképességének, hatékonyságának növelését szolgáló támogató eszközök országos és rendszerszintű bevezetése és alkalmazása.

A projektről bővebb információt az Országos Vállalkozói Mentorprogram (vallalkozztudatosan.hu) oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Hegedűs Viktória,
vezető szakmai koordinátor
Tel.: +36-20/293-6798
E-mail: hegedus.viktoria@mkik.hu

Kamaránk két munkatársa Bott Katalin és Varga Horváth Beatrix pályaorientációs tanácsadók 2022. március 8-án, Halásztelken, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Gimnáziumban pályaorientációs napot szerveztek. A program keretei között a 11. és 12. osztályos tanulóknak komplex pályaismeret bővítő foglalkozást tartottak.

A háromórás – szakmákat bemutató – eseményre meghívták Forró Tamás kommunikációs trénert is, akinek az előadásával kezdődött a program. Ő többek között a generációk közötti különbségekről beszélt hallgatóságának. Majd a különböző szakmák bemutatása következett, ahol összesen nyolc szervezet vállalkozott tevékenységük ismertetésére: gépjármű-javítás (Kamara Autószerviz Bosch Car Service), mentőápoló (Országos Mentőszolgálat – motoros mentőszolgálat), vendéglátás (Hotel Benczúr – Budapest), munkaerő-közvetítés és –kölcsönzés (Randstad Hungary Kft.), PR, marketing és értékesítés (Web Drive Kft.); szerszámgyártás, műanyagfröccsöntés, CNC forgácsolás (GIA Form Kft.), fakereskedelem (JAF Holz Ungarn Kft.), valamint kirakatrendező, dekoratőr (Botos Juli e.v.). A cégek képviseletében érkezett szakemberektől kérdezhettek a diákok, így az esemény egy kötetlen, jó hangulatú beszélgetéssel zárult.

A pályaorientációs program szervezői elégedetten távoztak a helyszínről, látva a rendezvény sikerességét. A gyerekek élményalapú tudást kaptak. Ezt a későbbi visszajelzések is alátámasztották.

A pályaorintáció célja, a gyerekek pályaválasztásának segítése oly módon, hogy a PMKIK tudásukat bővítő előadásokat szervez a számukra, melyeken tájékozódhatnak különböző pályákról, szakmákról, önmagukról, a társadalmi környezetükről, ezzel is segítve a pályaépítéshez vezető út megtalálását. Az ilyen programokon mindig csillogó szemeket lehet látni, ami a siker kulcsa. Sok eset azt példázza, hogy egy-egy ilyen program nagyban elősegítette már a pályaválasztási döntéshozatalt.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) az orosz-ukrán háború kitörését követő első elnökségi ülésén haladéktalanul határozott arról, hogy a rendelkezésre álló lehetőségei alapján humanitárius segítséget nyújt a háború sújtotta Ukrajnába irányuló segélyszállítmánya eljuttatásával, valamint a Magyarországra érkező menekültek segítésével. Kamaránk továbbá felhívásában kérte a Pest megyei vállalkozók és cégek partnerségét a humanitárius segítségnyújtás biztosításában. A PMKIK anyagi támogatásával, valamint a Magyar - Ukrán Kereskedelmi és Iparkamarának a szállítás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos aktív közreműködésével 2022. március 17-én sikerült célba juttatni egy teherautónyi segélyszállítmányt a kárpátaljai Ungvárra. A segélyszállítmány tartalma a felmért igények alapján a GÖDÖLLŐ COOP Zrt., illetve a cég képviseletében dr. Dúl Udó Endréné vezérigazgató, a kamara elnökségének tagja segítségével került összeállításra. Konzerveken kívül azonnal fogyasztható, csomagolt ételek és italok, továbbá higiéniai termékek szállításáról gondoskodhatott így a PMKIK. A szállításhoz szükséges tehergépjármű biztosításában Bánkeszi Lajos, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnökhelyettese, a kamara elnökségének tagja működött közre. A humanitárius segélyszállítmány elindulását dr. Vincze Gábor, a PMKIK főtitkára és Gelb Sándor, a Magyar – Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnöke koordinálta. Gelb Sándor a szállítmány Kárpátaljára történő zökkenőmentes kiszállítását személyesen is felügyelte.

A PMKIK a jövőben is aktívan figyelemmel kíséri az ukrajnai háborús konfliktus alakulását és a rendelkezésére álló erőforrásait felhasználva igyekszik a továbbiakban is segítséget nyújtani a rászorulók számára.

Köszönetnyilvánítás

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, dr. Brenzovics László által írt köszönőlevél itt olvasható teljes terjedelmében.

A Világgazdaság című üzleti napilap legfrissebb számában megjelent egy, a Pest megyét érintő fejlesztési adókedvezményt tartalmazó kormányzati javaslatról szóló interjú, amelyet Dr. Vereczkey Zoltán kamarai elnök adott a lapnak.
A teljes cikk itt olvasható.

 1. május 17-én lépett hatályba a megújult LIFE Programról szóló 2021/783/EU rendelet, amely szerint a program 4, külön költségvetéssel rendelkező alprogramból áll:
 • Természet és biológiai sokféleség
 • Körforgásos gazdaság és életminőség
 • Az éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás
 • Tiszta energiára való átállás

A LIFE Program Európai Uniós forrásként kifejezetten támogatja a környezet- és természetvédelmi, valamint éghajlat-politikai célkitűzéseket.

A természetvédelem.hu leírása szerint 75% uniós támogatás kapható, amennyiben a pályázat kizárólag prioritás élőhelytípusok vagy fajok megőrzését célozza. 67% uniós támogatás érhető el, amennyiben a pályázat prioritás és nem-prioritás élőhelytípusok vagy fajok megőrzését célozza, de egyértelműen a prioritás élőhelyekre vagy fajokra fókuszál, oly módon, hogy a legtöbb akció kifejezetten a prioritás élőhelyeket vagy fajokat célozza, a természetvédelmi helyzetük konkrét és közvetlen javítását idézve elő.

A PwC Magyarország tájékoztatása szerint az alábbi szakterületeken van lehetőség a források megpályázására:

 • klímaváltozás és klímaadaptáció,
 • körforgásos gazdaság és életminőség (a természeti és épített környezetben),
 • természetvédelem és biodiverzitás.

A pályázat friss információiról, illetve a határidőkről a LIFE Program honlapján tájékozódhat, mely ide kattintva érhető el.

 

A PMKIK Elnöksége örömmel és megnyugvással fogadta a Kormány és a Kamara között ez év február 19-én megkötött „Szövetségben a Vállalkozókkal” tárgyú megállapodás tartalmát. A magyar gazdaság sikeres működésének alapja az a 2010 óta töretlenül érvényesülő gazdaságfilozófia, amely szerint a Kormány patrióta szemlélettel kezeli korunk gazdasági kihívásait. A gazdaság szereplőinek eminens érdeke, hogy ez a gondolkodásmód a továbbiakban is érvényre juthasson.

Az egyik legfontosabb gazdasági célnak a megállapodást kötő felek azt tekintik, hogy a gazdasági teljesítmény, azaz a nemzeti össztermék (GDP) az EU átlagát 2-3 százalékponttal meghaladó ütemének fenntartása úgy történjen, hogy az államháztartási hiány folyamatos csökkentése mellett a pénzügyi mutatók egyensúlya újból megteremtődjön. Ezt a növekedésből fakadó stabil gazdasági környezetet már a koronavírus-válság előtt a magyar gazdaság 2013 óta folyamatosan megteremtette. A sikeres válságkezelés, amelynek megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka, hogy 2021 negyedik negyedévében az Európai Unió második legnagyobb gazdasági növekedését (7,1 %) tudtuk produkálni.

A Kamara támogatja a beruházásösztönző gazdaságpolitika folytatását, amely közvetlen összefüggésben van egyrészt a munkanélküliségi ráta alacsonyan, másrészt a foglalkoztatási mutató magasan tartásában. A bruttó állóeszközfelhalmozás tekintetében 2019-ben már Magyarország magasan az első volt az Európai Unióban mind az állóeszköz felhalmozás GDP százalékában (28 %), mind a volumenváltozás előző évhez mért adatában (15,3 %).

A Kamara régóta szorgalmazza a hatékonyság, a termelékenység oly módon történő növelését, amelynek alapját a kutatás-fejlesztési tevékenység erősítésével a tudásalapú társadalom mélyítésével érünk el. Ennek a szándéknak a megvalósulásaként kezeljük, hogy a kutatás-fejlesztésre fordított források folyamatos emelését és bővítését tűzte ki célul a Kormány. Támogatjuk az exportteljesítmény növelése érdekében teendő további intézkedéseket, elsősorban a vállalkozásbarát adórendszer biztosítása útján. A 2010-es évek tapasztalatai azt mutatják, hogy bevált az adócsökkentési politika, hiszen a vállalkozásokat terhelő adók csökkentése ellenére folyamatosan nőttek az államháztartás adóbevételei. Ehhez döntő mértékben járult hozzá az elektronikus útdíj, az elektronikus pénztárgép és az EKÁER-rendszer bevezetése, amely a gazdaság további fehéredését eredményezte.

A gazdasági növekedés elképzelhetetlen egy biztos és stabil finanszírozási háttér megteremtése nélkül. A Kamara az e téren eddig megszerzett tapasztalatok birtokában üdvözli a jelenleg is működő támogatási hitel- és tőkeforrások megteremtésére irányuló kormányzati szándékot.

A Kamara saját partneri szerepének elismeréseként fogja fel, hogy elindulhat a KKV-stratégia felülvizsgálata, felállításra kerül a Vállalkozási Innovációs Tanács, az uniós források felhasználása terén prioritást kapnak a közvetlen vállalkozásfejlesztési célok, tovább működik a Széchenyi Kártya Program, erősödik a gyakorlati képzés országos, Kamara által irányított koordinációja, és folytatódnak a kamarai vállalkozásfejlesztési programok.

A magyar gazdaság eredményei egyúttal elválaszthatatlanok a politikai stabilitás kérdésétől. Most, amikor a közelünkben dúló háború gazdasági követkeményei új megterhelő kihívás elé állítják hazánkat, a politikai stabilitás szerepe még fokozottabb jelentőségű, mint valaha volt. A gazdasági növekedés környezetének folyamatos biztosítása csak egy cselekvőképes, a nemzeti érdekeket szem előtt tartó kormányzástól várható el.

A PMKIK Elnöksége a Kormány és a Kamara közötti „Szövetségben a Vállalkozókkal” megállapodás kapcsán megfogalmazott fenti nyilatkozatot elfogadja, és szükségesnek látja annak a vállalkozók széles köréhez való eljuttatását.

A megállapodás teljes terjedelmében itt olvasható.

Törökbálint, 2022. március 11.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) a területi kamarákon keresztül 2022. május 10-i egységes megjelentetési dátummal pályázatot hirdet a Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzési- és Vizsgaellenőri Névjegyzékébe történő felvételre.

 1. A pályázat célja

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 100. § (e) bekezdésében meghatározott kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát szervező területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák képzések és vizsgák lebonyolításának helyszíni ellenőrzésére alkalmas szakemberek kiválasztása.[1]

 1. A pályázaton történő részvétel feltételei

2.a A részvétel feltételei:

 1. a) felsőfokú iskolai végzettség (főiskolai, egyetemi diploma)
 2. b) büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány)
 3. c) igazolhatóan vagy 5 éves képzési ellenőrzési gyakorlat, vagy 10 db képzésellenőrzési megbízás, vagy 10 db belsőauditon való részvétel belső auditorként, vagy jogi végzettség.

2.b Az elbírálásnál előnyt jelent:

- a Kamarai gyakorlati oktatói vizsgabizottsági elnök, tagi és/vagy vizsgaelnöki, vizsgafelügyelői névjegyzékben való szereplés,

- a Képzőhely-ellenőrzést végző kamarai szakértők névjegyzékében való szereplés,

- felnőttképzés területén szerzett szervezési, lebonyolítási tapasztalat.

 1. A pályázathoz csatolandó dokumentumok

Pályázni a mellékletben található megfelelő adatlap kitöltésével és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet az alábbiak szerint:

 1. a) Szakmai önéletrajz.
 2. b) A Felhívás 2.a-b pontjában felsoroltak hitelt érdemlő igazolása (diploma, erkölcsi bizonyítvány, megbízólevél, kirendelés csatolása, nyilvántartási szám stb.)
 3. c) A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez a mellékelt nyilatkozat kitöltésével.
 4. d) Pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.
 5. e) Nyilatkozat, mely szerint a pályázó jelen adatlap benyújtásával tudomásul veszi, hogy a kirendelés feltétele - a sikeres pályázaton túlmenően -, hogy részt vesz és eredményesen vizsgázik az MKIK által megszervezésre kerülő felkészítő képzésen.
 1. A pályázat benyújtása

Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb felsorolt melléklet csatolása (GDPR nyilatkozat) esetén kerül a pályázat elbírálásra. Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség az MKIK által történő elbírálás időszaka alatt közvetlenül az MKIK felé.

A pályázatokat a központilag kiadott pályázati adatlap kitöltése után, a 3. pontban felsorolt mellékletek csatolásával egyidejűleg a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához legkésőbb 2022. május 31. 12:00 óráig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton.

A pályázatok elbírálásáról írásban értesítjük a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarákat.

Az eredményesen pályázók bekerülnek a KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉSI- ÉS VIZSGAELLENŐRÖK ORSZÁGOS NÉVJEGYZÉKÉBE 5 év időtartamra.

Budapest, 2022. május 6.

[1] A pályázatot az illetékesség szerinti megyében kell beadni, mely alapján az MKIK névjegyzékbe kerüléskor a kirendelés az egész országra érvényes hatáskörű.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) a területi kamarákon keresztül 2022. május 10-i egységes megjelentetési dátummal pályázatot hirdet a Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzési- és Vizsgaellenőri Névjegyzékébe történő felvételre.

  1. A pályázat célja

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 100. § (e) bekezdésében meghatározott kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát szervező területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák képzések és vizsgák lebonyolításának helyszíni ellenőrzésére alkalmas szakemberek kiválasztása.[1]

  1. A pályázaton történő részvétel feltételei

 

2.a A részvétel feltételei:

  1. a) felsőfokú iskolai végzettség (főiskolai, egyetemi diploma)

 

  1. b) büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

  1. c) igazolhatóan vagy 5 éves képzési ellenőrzési gyakorlat, vagy 10 db képzésellenőrzési megbízás, vagy 10 db belsőauditon való részvétel belső auditorként, vagy jogi végzettség.

 

2.b Az elbírálásnál előnyt jelent:

- a Kamarai gyakorlati oktatói vizsgabizottsági elnök, tagi és/vagy vizsgaelnöki, vizsgafelügyelői névjegyzékben való szereplés,

- a Képzőhely-ellenőrzést végző kamarai szakértők névjegyzékében való szereplés,

- felnőttképzés területén szerzett szervezési, lebonyolítási tapasztalat.

  1. A pályázathoz csatolandó dokumentumok

 

Pályázni a mellékletben található megfelelő adatlap kitöltésével és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet az alábbiak szerint:

  1. a) Szakmai önéletrajz.

 

  1. b) A Felhívás 2.a-b pontjában felsoroltak hitelt érdemlő igazolása (diploma, erkölcsi bizonyítvány, megbízólevél, kirendelés csatolása, nyilvántartási szám stb.)

 

  1. c) A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez a mellékelt nyilatkozat kitöltésével.

 

  1. d) Pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

 

  1. e) Nyilatkozat, mely szerint a pályázó jelen adatlap benyújtásával tudomásul veszi, hogy a kirendelés feltétele - a sikeres pályázaton túlmenően -, hogy részt vesz és eredményesen vizsgázik az MKIK által megszervezésre kerülő felkészítő képzésen.

 

 

  1. A pályázat benyújtása

 

Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb felsorolt melléklet csatolása (GDPR nyilatkozat) esetén kerül a pályázat elbírálásra. Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség az MKIK által történő elbírálás időszaka alatt közvetlenül az MKIK felé.

A pályázatokat a központilag kiadott pályázati adatlap kitöltése után, a 3. pontban felsorolt mellékletek csatolásával egyidejűleg a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához legkésőbb 2022. május 31. 12:00 óráig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton.

A pályázatok elbírálásáról írásban értesítjük a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarákat.

Az eredményesen pályázók bekerülnek a KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉSI- ÉS VIZSGAELLENŐRÖK ORSZÁGOS NÉVJEGYZÉKÉBE 5 év időtartamra.

Budapest, 2022. május 6.

[1] A pályázatot az illetékesség szerinti megyében kell beadni, mely alapján az MKIK névjegyzékbe kerüléskor a kirendelés az egész országra érvényes hatáskörű.

Megjelent a kkv-s rezsicsökkentés szabályait tartalmazó, a villamos energiáról szóló törvény (VET) veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 670/2021. (XII. 2.) sz. Kormányrendelet. A napokban hatályba lépett Kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a vállalkozások ideiglenes jelleggel és bizonyos feltételek mellett jogosultak legyenek egyetemes szolgáltatás alá tartozni, ugyanúgy, mint a VET alapján a helyi önkormányzatok és ezek közfeladatot ellátó költségvetési intézményeik, az egyházi jogi személyek az általuk ellátott közfeladathoz kapcsolódóan, valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények.

A Kormányrendelet hatálya azon vállalkozásokra (ún. felhasználókra) terjed ki, amelyek

 • a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott adatok alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, amely körben fontos, hogy nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint lehet; és
 • összes foglalkoztatotti létszámuk legfeljebb 10 fő; továbbá
 • létesítő okiratának aláírására, illetve - egyéni vállalkozó esetén - nyilvántartásba vételére 2021 november 22. előtt került sor.

Amennyiben a vállalkozás a fent részletezett feltételeknek megfelel, jogosulttá válik az egyetemes szolgáltatóval határozott idejű, azonban legfeljebb 2022. június 30. napjáig tartó villamosenergia-vásárlási szerződést kötni, a jogszabályban meghatározott árszabás alapján (azaz A1 árszabásban hozzávetőlegesen 31 Ft/kWh díjért).

A Kormányrendelet rendelkezései alapján a meglévő villamosenergia-vásárlási szerződések megszűnésére, és az új egyetemes szolgáltatóval kötendő szerződések megkötésére vonatkozóan, amennyiben a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése lehetővé teszi a felmondást vagy elállást, és a felhasználó villamosenergia-kereskedőhöz intézett felmondásra vagy elállásra vonatkozó jognyilatkozatának kézhezvételére

 1. a hónap első és tizenötödik napja között kerül sor, a szerződés a hónap utolsó napján,
 2. a hónap tizenhatodik és utolsó napja között kerül sor, a szerződés a következő hónap utolsó napján szűnik meg, ha egyébként a kereskedőváltás feltételei teljesülnek.

A felhasználó az egyetemes szolgáltató felé tett igénybejelentéséhez köteles megadni a villamosenergia-kereskedő nevét, székhelyét, a felmondást, illetve elállást tartalmazó jognyilatkozattal érintett villamosenergia-vásárlási szerződés időtartamát, valamint a szerződött villamos energia mennyiségét és egységárát. Ezen felül szükséges nyilatkoznia a fent felsorolt jogosultsági feltételek (árbevétel/mérlegfőösszeg, létszám, működés kezdete) teljesüléséről és arról, hogy az egyetemes szolgáltatóval kötendő villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében közbeszerzésre kötelezettnek minősül-e, vagy ezen kötelezettsége alól mentesül-e. A felhasználót az egyetemes szolgáltatással járó ellátási kötelezettségen és árakon kívül más kedvezmény nem illeti meg.

A villamosenergia-kereskedő a felhasználói felmondás, illetve elállás kézhezvételétől számított öt napon belül, a megszüntetett villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes egységáron köteles felajánlani az illetékes egyetemes szolgáltató részére a kkv rezsicsökkentéssel érintett időszakra arányos villamosenergia-mennyiséget. Az egyetemes szolgáltató a felajánlást követően 8 napon belül dönt arról, hogy köt-e szerződést a villamosenergia-kereskedővel, viszont ez nem érinti a kkv rezsicsökkentés keretében a felhasználóval kötendő szerződést.

Az egyetemes szolgáltatók bármikor jogosultak ellenőrizni, valamint bekérni a felhasználói jogosultsági feltételeknek való megfeleléssel kapcsolatos iratokat. Amennyiben az egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy az adott vállalkozás nem volt jogosult a kkv rezsicsökkentést igénybe venni, akkor a felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő áron kell a felhasználóval elszámolnia, ami A1 árszabás esetén hozzávetőlegesen 155 Ft/kWh.

A munkaerőpiaci ellenőrzésekre vonatkozó 2022. évi országos hatósági ellenőrzési terv célja az, hogy meghatározza a fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatási, munkaerőpiaci hatósági ellenőrzést végző szakterületei számára a 2022. évi hatósági ellenőrzési tervük összeállításához szükséges szakmai követelményeket.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által összeállított Országos Hatósági Ellenőrzési Terv ismerteti az ellenőrzés jogalapját, bemutatja, hogy melyek a kormányhivatal ellenőrzési tervének kötelező tartalmi elemei, melyek a munkaerőpiaci ellenőrzési főbb feladatok. A kormányhivatalok által kidolgozandó ellenőrzési terv elkészítésének fő célja ugyanis az, hogy biztosítsa a meghatározott szempontok szerint történő következetes vizsgálatot és értékelést, ugyanakkor megfelelő felkészülési lehetőséget biztosítson az ellenőrzött számára.

Az ellenőrzés során egy adott szervezet működésének, belső folyamatainak, tevékenységének a vizsgálata zajlik. A célok, feladatok tükrében feltérképezik a rendelkezésre álló eszközöket és erőforrásokat, továbbá az ennek alapján várható eredményeket.

A kormányhivatal hatósági ellenőrzési tervének kötelező elemei az alábbiak:

 • A hatósági ellenőrzés tárgya, ütemezése, ellenőrizendő időszak;
 • A hatósági ellenőrzés eszközeit és szempontrendszerét;
 • A vezető által meghatározott egyéb adatokat, amennyiben ez indokolt.

Az Országos Hatósági Ellenőrzési Terv kizárólag az említett feladatok közül határoz meg konkrét vizsgálati területet. A kormányhivataloknak a hatósági tervet úgy kell összeállítaniuk, hogy a feladatok végrehajtása külön anyagi forrást ne igénylejen, azaz a 2022. évre rendelkezésre álló költségvetési kereteken belül kell ezt biztosítani.

Az ellenőrzés tárgyáról, illetve az ellenőrzés során kiemelten vizsgálandó támogatások, beruházások köréről bővebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat vonatkozó oldalán tájékozódhat.

Az élelmiszerárstop betartását vizsgáló fogyasztóvédelmi hatóság országszerte eddig 750 üzletben fordult meg. A február első három hetében zajló ellenőrzések alkalmával tizenegy esetben szabtak ki a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi bírságot, összesen 1,6 millió forint értékben.

Az erről szóló cikk teljes terjedelmében itt olvasható.

Varga Mihály

pénzügyminiszter

Orbán Viktor

miniszterelnök

Kamaránk két munkatársa Bott Katalin és Varga Horváth Beatrix pályaorientációs tanácsadók 2022. március 8-án, Halásztelken, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Gimnáziumban pályaorientációs napot szerveztek. A program keretei között a 11. és 12. osztályos tanulóknak komplex pályaismeret bővítő foglalkozást tartottak.

A háromórás - szakmákat bemutató – eseményre meghívták Forró Tamás kommunikációs trénert is, akinek az előadásával kezdődött a program. Ő többek között a generációk közötti különbségekről beszélt hallgatóságának. Majd a különböző szakmák bemutatása következett, ahol összesen nyolc szervezet vállalkozott tevékenységük ismertetésére: gépjármű-javítás (Kamara Autószerviz Bosch Car Service), mentőápoló (Országos Mentőszolgálat – motoros mentőszolgálat), vendéglátás (Hotel Benczúr – Budapest), munkaerő-közvetítés és –kölcsönzés (Randstad Hungary Kft.), PR, marketing és értékesítés (Web Drive Kft.); szerszámgyártás, műanyagfröccsöntés, CNC forgácsolás (GIA Form Kft.), fakereskedelem (JAF Holz Ungarn Kft.), valamint kirakatrendező, dekoratőr (Botos Juli e.v.). A cégek képviseletében érkezett szakemberektől kérdezhettek a diákok, így az esemény egy kötetlen, jó hangulatú beszélgetéssel zárult.

A pályaorientációs program szervezői elégedetten távoztak a helyszínről, látva a rendezvény sikerességét. A gyerekek élményalapú tudást kaptak. Ezt a későbbi visszajelzések is alátámasztották.

A pályaorintáció célja, a gyerekek pályaválasztásának segítése oly módon, hogy a PMKIK tudásukat bővítő előadásokat szervez a számukra, melyeken tájékozódhatnak különböző pályákról, szakmákról, önmagukról, a társadalmi környezetükről, ezzel is segítve a pályaépítéshez vezető út megtalálását. Az ilyen programokon mindig csillogó szemeket lehet látni, ami a siker kulcsa. Sok eset azt példázza, hogy egy-egy ilyen program nagyban elősegítette már a pályaválasztási döntéshozatalt.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megszervezett Gazdasági Évnyitó 2022 gazdaságpolitikai fórumon Magyarország Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között egy újabb kétoldalú megállapodás aláírására került sor, amelynek keretében felek megerősítették a korábbi szerződésekben rögzített, a magyar gazdaság tartós növekedésére hatást gyakorló nemzetgazdasági célok megvalósítását szolgáló együttműködés meghosszabbítását. Rögzítették a közösen vallott gazdasági értékeket és alapvető gazdasági célokat, amelyek a magyar gazdaság sikeres működésének alapját jelentik, továbbá megállapodtak a közös gazdasági, stratégiai együttműködés célkitűzéseiben. A megállapodás teljes terjedelmében itt olvasható.

A GVI konjunktúra kutatások alapján készült tanulmányok Pest megyei adatira épülve mutatják be a Pest megyei, elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások üzleti helyzetének, jövőképének és az ezeket befolyásoló tényezőnek az alakulását. A vállalkozások konjunkturális helyzetének vizsgálatán kívül elsősorban a munkerőpiaci helyzet, a szakképzett munkaerő iránti igények felmérése volt a cél. A KKV-k működésében fontos tényezők az előbbi problémákra adott vállalati reakciók, a vállalatok alkalmazkodóképessége és jövedelmi helyzete a megoldás és a fejlődés szempontjából.

A tanulmányok itt olvashatóak.

Kertész Balázs, a  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, már hét éve működteti a Hulladékvadász honlapot és applikációt. A Figyelő című hetilap - e heti számában - a Hulladékvadász programról árul el részleteket. Mint mondja, a program sikerességét mutatja, hogy eddig több mint 10 ezer köbméter illegális hulladékot számoltak fel. Nyolcezer aktív felhasználójuk van, akik nyitott szemmel járva bejelentést tesznek, ha jogosulatlanul elhelyezett szeméttel találkoznak. A megjelent interjút az alábbi linken olvashatják:

Akcióban a Hulladékvadász - Figyelő (figyelo.hu)

A 2022. január 10. napján rendezett fórumon dr. Vereczkey Zoltán, a PMKIK elnöke ismét gazdasági témában tartott előadást „Miként válasszuk el a lényegest a lényegtelentől?” címmel. Az előadás témáját összefoglaló diasorozat az alábbiakban érhető el.

Tovább...

A 2022. január 1. napjától esedékessé váló kamarai hozzájárulást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának

kell megfizetni az alábbi bankszámlaszámra:

Gránit Bank Zrt.
12100011-10639683

 

Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a gazdálkodó szervezet adószámát, illetve a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A 2021. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozó hátralék tekintetében változatlanul a vállalkozás székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara a jogosult.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében a befizetéseket továbbra is az alábbi bankszámlaszámra eszközölhetik:

Budapest Bank Zrt.
10102086-11571302-12000007

 

Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a gazdálkodó szervezet adószámát, illetve a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

Tovább...

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara a gazdaságot, a pályázati lehetőségeket és az üzleti biztonságot érintő kérdések tárgyában szervezi rendezvénysorozatát.

A tájékoztató rendezvénysorozat aktuális havi pontos helyszíneiről az alábbi linken tájékozódhat, valamint regisztrálhat a kiválasztott rendezvényre:

Pest megyei interaktív vállalkozói fórum

Tovább...

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres konjunktúra felmérést végez a hazai vállalatok körében azzal a céllal, hogy a jegybank hiteles képet kapjon a gazdasági folyamatok aktuális és várható alakulásáról.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény adta keretek között néhány olyan kérdés megválaszolására van lehetőség, amelyek segítenek pontosabb képet alkotni a magyar vállalati szektor gazdasági helyzetéről, illetve az általános üzleti hangulat aktuális és jövőbeli várakozásairól. A kérdőív az MNB honlapján az alábbi hivatkozáson érhető el 2022. január 14-ig. A kitöltés mintegy 10 percet vesz igénybe.

 

https://mnbpoll.mnb.hu/Survey.aspx?surveyid=155045204&lng=hu-HU 

Eddigi felmérések eredményei megtalálhatók az MNB honlapján a sajtóközlemények között. A legfrissebb publikáció az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el.Az MNB vállalati konjunktúra felméréseinek 2021. decemberi eredményeiAz adatszolgáltatás nem kötelező, a felmérésben való részvétel önkéntes. A válaszadás név nélkül történik (anonim). A kérdőív nem tartalmaz a vállalat azonosítására alkalmas kérdéseket. Az adatgyűjtés statisztikai célból történik. A felméréssel kapcsolatban egyéb információ a vallalatifelmeres@mnb.hu e-mail címen keresztül kérhető. 

MKIK Hírlevél

GVI HÍREI
( 2022.02.16. )

 

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) elemzésében a hazai vállalkozások üzleti helyzetét vizsgálja a bérek, az árbevétel és a belföldi- és exportárak változása szempontjából. Az elemzés a bérek kapcsán kitér a 2021-es béremelésekre és a vállalkozások jövő évre vonatkozó béremelési terveire, valamint a 2021-es minimálbér emelésre adott reakcióira. Az elemzés a GVI 2021. októberi konjunktúrafelvételének adatain alapul, melynek részeként 2214 hazai vállalkozást kérdeztünk üzleti helyzetükkel kapcsolatban.

A bérek alakulása 2021-ben és az ezzel kapcsolatos jövő évi várakozások

• A vállalkozások 27%-a hozott a foglalkoztatásra vonatkozó lépéseket: ezeknél a cégeknél már sor került, vagy sor fog kerülni elbocsátásokra, a munkakörök, feladatok módosítására, vagy arra, hogy részmunkaidős foglalkoztatássá alakítják át a béremelésben érintett dolgozók foglalkoztatását.

• Azon vállalkozások aránya, amelyek az érintett dolgozók béren kívüli juttatásainak vagy mozgóbérének csökkentése mellett döntöttek a minimálbér emelésének hatására, 21%.

• A cégek több, mint fele (54%) emelte vagy fogja még idén emelni az árait a minimálbér emelésre reagálva.

• Az elbocsátás a legkevésbé használt eszköz, a cégek 8%a hajtott végre ilyet.

• 2022-re vonatkozóan a cégek 81%-a tervez béremelést, 18%-a jelezte, hogy nem tervez változtatni a béreken, míg a cégek 1%-a csökkenésre számít.

Árbevétel változása 2021-ben

• A vállalkozások több, mint fele arról számolt be, hogy a 2021-es árbevétele magasabb, mint az előző évi.

55%-uk számít arra, hogy 2021-hez képest vállalkozása éves árbevétele nőni fog 2022-ben, 34% szerint nem fog változni, és 11% mondta azt, hogy csökkeni fog.

Tovább a kutatáshoz

KOLLÉGIUMOK HÍREI

 

Közlekedési és Logisztikai Kollégium – 2022. január 19.

Az MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégiuma és az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága közös szervezésben rendezte meg a 2022. január 19-i webináriumát.

A kollégium idei első ülésén két közlekedéspolitikai témájú előadáson vehettek részt az érdeklődők. A program moderátora Bólya Boglárka helyettes államtitkár volt. Szeri István, a kollégium elnöke köszöntötte a közel félszáz résztvevőt, bevezetőjében kitért arra, hogy mennyire fontosak az európai zöld megállapodással kapcsolatos ügyek, ezen belül is a klímasemlegesség, különös tekintettel a közlekedéssel kapcsolatos aktivitásokra. Ugyancsak fontosnak tartja a hazai közlekedési társadalom az európai fenntartható és intelligens mobilitási stratégia hazai megvalósítása taktikai lépéseinek elkészítését. Szorgalmazzák a célravezető és megvalósítható és a szektort forrásokkal is támogató akcióterveket.

Deli Andor európai parlamenti képviselő, a Költségvetési Bizottság tagja, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság póttagja „Jogszabályváltozások és javaslatok az uniós közlekedéspolitika területén” címmel tartott előadást. Előadásából megismerhette a hallgatóság a legfrissebb, közeljövőben elfogadásra kerülő szabályozásokat, úgy, mint az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának tervezetét, „Fit for 55” közúti közlekedés bevonását az ITS-be, „Euro vignette” karbon fókuszú útdíj rendszert, és a transzeurópai közlekedési folyosók módosítását. Továbbá átfogó képet adott a brüsszeli közlekedéspolitikai döntésmechanizmusok működéséről, azok hátteréről.

Az esemény második előadója Kurucz Orsolya, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda brüsszeli fióktelep megbízott vezetője volt, aki „A Magyar Fejlesztésösztönző Iroda célja és működése” címmel tartotta meg előadását. Felvezetőként Bernáth Tamás, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) ügyvezetője röviden ismertette az iroda célját és létrejöttét. Kurucz Orsolya pedig részletesen kitért az iroda létrehozásának okaira, valamint célkitűzéseire, továbbá a hallgatóság megismerhette a brüsszeli pályázati lobbitevékenység fontosságát. Az előadásból kiderült, hogy az MFOI irodája a lobbitevékenység egy speciális formáját végzi Brüsszelben, kifejezetten a budapesti forrás igények alapján, továbbá a konzorciumi partnerkeresés is elsődleges feladataként jelentkezik náluk

 
 

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAM HÍREI

 

Gyorsan változó trendek, digitalizációs kényszer az idegenforgalomban – 2022. január 26.

Negyvenezerre tehető a hazai vendéglátóipari vállalkozások száma, közülük minden második nélkülözi a szoftverek használatát. Idén nyártól azonban a jogszabályok értelmében napi szinten kell forgalmi adatokat szolgáltatniuk, ami számukra is sürgetővé teszi a digitalizációt. Az ehhez szükséges informatikai megoldás, a tanácsadói segítség és az uniós forrás egyaránt rendelkezésre áll, a fejlesztéshez érdemes a Modern Vállalkozások Programjának tanácsadóinak díjmentes segítségét igénybe venni.

Érdemes külön venni a vírushelyzet miatt megjelenő megoldásokat az általános piaci trendektől, mondja Koleszár Péter, az elmúlt években több mint 23 000 hazai vállalkozás digitalizációjában részt vevő Modern Vállalkozások Programjának vezető IKT tanácsadója. Elsősorban a járvány eredménye a személyes közreműködést kiváltó érintésmentes technológiák elterjedése. Ez nem csak a házhozszállításra vonatkozik, a helyben fogyasztással kapcsolatban is megjelentek innovációk, elég akár a QR-kóddal beolvasható étlapokra gondolni. Az érintésmentesség a szálláshelyeknél is új megoldásokra ösztönözte a vállalkozásokat: a beléptetés, a szolgáltatások igénybevétele egyre inkább elterjedt, a szállodákban már a hangvezérelt működtetés is jelen van. Hasonlóképp a járvány hatása a készpénzmentes fizetés előretörése, ahogy a vendégek körében a telefonba, okosórába integrált megoldások népszerűbbek lettek. Felmérések szerint ma már a forgalom hetven százaléka digitálisan zajlik ebben a hagyományosan készpénzt preferáló szektorban is.

Ami a piac által diktált trendeket illeti, a szálláshelyfejlesztésben a zöld technológiák, vagyis a környezettudatosságot, energiatakarékosságot és fenntarthatóságot támogató megoldások az iránymutatók. Az okos infrastruktúra megoldásokat szintén érdemes kiemelni, de a humán erőforrás kivezetésével az automatizáció olyan területeken is megjelenhet, mint az ügyfélkiszolgálás, vagy akár a robotizált szobaszerviz. Hétköznapibb példa ugyanakkor, de aki wifi-szolgáltatást kínál, annak már az adatbiztonsági fejlesztések is elkerülhetetlenek, és ebben a szálláshelyek mellett a váróhelyek, események, konferenciák is érintettek. Koleszár Péter a népszerű fejlesztések közé sorolja a chatbotokat is, ami az ügyfélkiszolgálás mellett a szolgáltatás-fejlesztésben is nagy segítséget nyújthatnak az adatelemzés segítségével. Ha például sokan érdeklődnek a kisállattal üdülés vagy a gyermekprogramok iránt, az előre jelezheti a fejlesztés irányát a szálláshely számára.

„Ezek a kiragadott példák mutatják, hogy a turizmus rendkívül gyorsan pörgő iparágát számtalan innovatív trend érinti, amelyekkel olykor nehéz lépést tartani. A Modern Vállalkozások Programjának tanácsadói a díjmentes audit során és az elkészülő, vállalkozásra szabott egyedi fejlesztési koncepcióban is átadják a trendekről szerzett ismereteiket a velük kapcsolatba lépő vállalkozásoknak” – mondja Koleszár Péter.

A Modern Vállalkozások Programja

A Program célja a vállalkozások digitális fejlesztéseinek közvetlen támogatása és az IKT eszközök konkrét előnyeinek bemutatása. A díjmentes szolgáltatások közé tartozik a személyes, cégre szabott audit és tanácsadás, valamint az egyedi fejlesztési koncepció elkészítése. A Programba regisztráló cégek ezernél több informatikai szállító cég kedvezményes kínálatából válogathatnak. A Modern Vállalkozások Programja működése során több mint 23 000 vállalkozást ért el és segített a digitalizációban, fejlesztésben. A részletek elérhetőek a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon.

A piaci trendek mellett most a jogszabályváltozások is fejlesztésre ösztönzik a turizmus-vendéglátásban működő vállalkozásokat, hívja fel a figyelmet Bagdi Sándor, az éttermi és szállodai informatikai rendszereket szállító UCS RKeepeR Kft. ügyvezetője. Július 1-jétől rendszeres forgalmi adatokat kell szolgáltatniuk a vállalkozásoknak a NTAK számára, miközben a szektorban a válságot megelőzően működő kb. negyvenezer vendéglátóhely fele semmilyen digitális megoldást nem alkalmazott a működéséhez.

Az MVP-vel több éve sikeresen együttműködő vállalkozás ügyvezetője is megerősíti, sokan keresnek pályázati forrást a megvalósításhoz. A Programban több szoftveres és hardveres megoldásával részt vevő informatikai beszállító, az üzleti piacán a dobogósok között szereplő vállalkozás ügyvezetője szerint – bár az iskolai büfétől a családi éttermen és az üzemi étkezdén át a kávézóláncig nincs két egyforma megbízójuk –, akár néhány héten, hónapon belül beüzemelhető egy digitális fejlesztés. Az ügyfélkiszolgálás mellett a gyártásirányítás, raktárkezelés, árubeszerzés, anyagmozgás és készletinformáció egyaránt támogatható digitalizációval. „Annak érzékeltetésére, hogy milyen feladatról van szó, egy komolyabb étteremlánc esetében csupán a készletezés és kiszolgálás erőteljesebb mértékű feladat, mint akár egy autógyáré” – mondja Bagdi Sándor, aki hozzáteszi: a fejlesztés költsége is projektenként változó, félmilliótól több tízmillióig terjedhet. Az átlagos összeg másfél és hárommillió forint körül van, a rendszer bevezetése pedig függ a személyre szabott megoldástól, hiszen nincs két egyforma rendszer a vendéglátásban.
Fejleszteni való minden vállalkozás esetében van, működésből fakadóan ez hol egy ügyfélnyilvántartó, hol egy komplett CRM rendszer – ezért egyedi, cégre szabott digitalizációs fejlesztést javaslunk, amihez díjmentes auditot, tanácsadást és segítséget nyújtunk, összegez a Modern Vállalkozások Programjának szakértője, Koleszár Péter.

OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG HÍREI

  

Egyre több nyolcadikos szeretne szakmát és érettségit szerezni – Így választanak szakmát a nyolcadikasok a 2021/2022. tanévben – 2022. január 20.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete (GVI) ismét megvizsgálta a pályaválasztás előtt álló általános iskolások továbbtanulással és szakmaválasztással kapcsolatos terveit, céljait. A diákok továbbra is a szüleik tanácsaira támaszkodnak leginkább, és olyan szakmát szeretnének, amellyel a későbbiekben jól keresnek majd.

A pályaorientációs vizsgálat adatfelvételének keretében 9197 nyolcadik osztályos tanuló töltötte ki a kérdőívet 2021-ben. A válaszadók olyan általános iskolás tanulók voltak, akik a 2021/2022. tanévben nyolcadik évfolyamon kezdték meg a tanulmányaikat.

Még mindig a szülők a legfőbb támaszok

A nyolcadik osztályos tanulók túlnyomó többsége, 95 százaléka foglalkozott már a továbbtanulás kérdésével, ez 3 százalékos javulás a tavalyi eredményhez képest. Tízből kilenc gyermek idén is a szülőkkel való beszélgetést választotta a tájékozódásra, a kitöltők 58 százaléka osztályfőnöki órán, 54 százaléka barátokkal, ismerősökkel beszélgetett a továbbtanulásról, míg továbbra is tízből három diák használja az internetet, mint pályaválasztással kapcsolatos információforrást. A koronavírus-járvány a pályaválasztási rendezvényekre 2021-ben is rányomta bélyegét, az általános iskolai pályaválasztási rendezvényen a diákok 16 százaléka, középiskolai tájékoztatón, nyílt napon 14 százalékuk, kamarai rendezvényeken a tanulók 8 százaléka beszélgetett a pályaválasztás kérdéséről.

A felmérésben résztvevők 36 százaléka az általános iskola után gimnáziumban szeretne továbbtanulni, ez 6 százalékkal kevesebb, mint 2020-ban. Százból több mint ötvenen szeretnének szakmát szerezni: harmincegyen szakképző iskolában, huszonnégyen pedig technikumban/szakgimnáziumban tanulnának tovább. Ugyanakkor a nyolcadik évfolyamos tanulók 9 százaléka még nem gondolkozott a továbbtanuláson, ami javuló tendencia, tavaly ugyanez a szám 12 százalék volt. A diákok 31 százaléka felsőfokú végzettséget, diplomát, 6 százalékuk doktori végzettséget szeretne szerezni, 34 százalékuk szakmát és érettségit. 13 százalékuknak a szakmaszerzés, 6 százalékuknak pedig az érettségi megszerzése a célja. A tanulók 1 százaléka gondolja úgy, hogy legfeljebb a 8 általánost szeretné befejezni, 10 százalékuk pedig azt válaszolta, hogy még nem tudja, hogy mi az a legmagasabb végzettség, amit szeretne elérni. A tanulók iskolai végzettségre vonatkozó tervei tekintetében 2014 óta nő a felsőfokú végzettség elérését megcélzó tanulók aránya, ez a szám viszont most kismértékben csökkent, ám az előző évhez képest idén növekedett azok aránya, akik szakmát és érettségit szeretnének szerezni.

Ismét a magas kereset a legfontosabb szempont
A fiatalokat idén is megkérdezték arról, milyen tevékenységben a legjobbak. A legtöbb diák idegen nyelvek tanulásában, informatikában, csapatsportban, rajzolásban és festésben, valamint az emberi kapcsolatok kialakításában, kommunikációban találta magát a legtehetségesebbnek. A jövőbeli foglalkozások tekintetében az informatika, a gasztronómia, a sportolás és a művészeti ágak a legnépszerűbb a diákok körében. Ahogy az az eddigi években is kiderült, a bútorkészítés, a fémekkel való foglalkozás és a növénytermesztés ritkábban kerül említésre.

2021-ben kiemelkedő azon diákok aránya, akik a jövőbeli munkájukkal kapcsolatban a magas keresetet tartják fontosnak, ez minden második diákra jellemző, míg 45 százalékuknak szempont, hogy szeressék azt a munkát, amit végeznek. A harmadik fontos tényező idén a munkatársakkal való jó kapcsolat.

A tanulók többségének, 68 százalékának most is azt a tanácsot adták a szülei, hogy szerezzenek
olyan szakmát, amivel szívesen foglalkoznak, 45 százalékának pedig azt javasolták, hogy olyan szakmát szerezzenek, amivel jól tudnak majd keresni. Az adatokból továbbra is megállapítható, hogy minél magasabb a szülők iskolai végzettsége, annál valószínűbb, hogy a szülők a gyerekre bízzák a szakmaválasztással kapcsolatos döntés meghozatalát.

A fehérgalléros munkakörök, illetve a művészet és szórakoztatás területét az előnyösebb családi háttérrel rendelkező, az iskolában jobban teljesítő tanulók választják nagyobb arányban. A gép- és fémipar, illetve a szolgáltatás foglalkozási terület a kevésbé előnyös körülmények közül érkező, az iskolában rosszabb eredményeket elérő tanulók számára vonzóbbak. Az építészet, tervezés, faipar, illetve a szolgáltatás foglalkozásterületre többféle szempontból tekintenek a tanulók (és szüleik), ezzel összefüggésben elsősorban a legkevésbé, illetve a leginkább jó kulturális családi háttérrel rendelkezők látnak benne nagyobb perspektívát. A mezőgazdasági területet választók csoportja homogénnek látszik a családi háttér és az iskolai teljesítmény alapján, összességében annyi mondható el róluk, hogy a lányok és diplomás szülők gyermekei körében némileg gyakrabban találkozhatunk ilyen preferenciájú tanulóval. Az adatok alapján összességében kijelenthető, hogy a szülők kulturális tőkéje, tapasztalatai és tanácsai jelentősen befolyásolják a fiatalok továbbtanulásra, szakmaválasztásra vonatkozó döntéseit.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara továbbra is fontos missziójának tekinti a hetedik-nyolcadik osztályos diákok és szüleik továbbtanulással kapcsolatos edukációját. Soha nem könnyű ez a döntés, hiszen mindannyian a legjobbat szeretnénk gyermekünknek, de sokszor nehéz megtalálni azokat a platformokat, melyek széles körben tájékoztatnak minket. A szakmavilag.hu (www.szakmavilag.hu) hosszú évek óta egy olyan hiánypótló felület, ahol mind a diákok, mind szüleik belevethetik magukat a szakmák sokszínű tengerébe, már saját mobilapplikáció segítségével is” – mondta Vörös-Gubicza Zsanett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) oktatási és képzési igazgatója.

Tovább a kutatáshoz

 

NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG HÍREI

 

Magyar-Vietnámi Üzleti Tanács ülése – 2022. január 27.

Az MKIK Magyar-Vietnámi Üzleti Tanácsa 2022. január 27-én ülést szervezett, melynek célja a magyar-vietnámi kapcsolatok áttekintése és az üzleti lehetőségek bemutatása volt. A webináriumot Forintos Róbert, a Magyar-Vietnámi Üzleti Tanács elnöke nyitotta meg, majd Őexc. Nguyen Thi Bich Thao, Vietnám magyaroroszági nagykövete foglalta össze a bilaterális kapcsolatokat. Ezt követően Do Thien Thinh, a Vietnámi Innovációs Központ alelnöke köszöntötte a résztvevőket, kitérve a két ország közötti együttműködési lehetőségekre az innováció területén, majd a szakmai előadások következtek. Dr. Viet Anh Nguyen, a Vietnámi Innovációs Hálózat Európa (Vietnam Innovation Network in Europe – VINEU) elnöke bemutatta a VINEU felépítését, tevékenységét. Előadását követően az MKIK Magyar-Vietnámi Üzleti Tanácsa és a VINEU együttműködési megállapodást írtak alá. Oláh Nikoletta, a Hanoi Magyar Nagykövetség külgazdasági attaséja előadásában bemutatta a vietnámi üzleti környezetet, az üzleti lehetőségeket magyar cégek számára. Az előadások sorát Kabai Éva, az EXIM senior ügyfélkapcsolati menedzsere zárta, bemutatva az EXIM vietnámi partnereit, valamint az EXIM finanszírozási és biztosítási konstrukcióit. Az előadásokat követően Horváth Zoltán, a Hungarian Water Partnership ügyvezető igazgatója beszélt a szövetség vietnámi kapcsolatairól és az MKIK-val megkötött együttműködési megállapodásról, mely új távlatokat nyit a magyar cégek ázsiai külpiacokon való megjelenésének elősegítésében.

A Magyar-Kubai Üzleti Tanács taggyűlése – 2022. január 31.

A Magyar-Kubai Üzleti Tanács 2022. január 31-én tartotta taggyűlését Budapesten, az MKIK székházában. A köszöntőket követően Heincz Balázs Kubába akkreditált, felkészülő nagykövet bemutatkozott és elmondta, hogy örömmel ismerkedik meg személyesen is az Üzleti Tanács tagvállalataival, érdeklődéssel hallgatja meg tapasztalataikat és terveiket. Gyenese Tamás elnök részletes előadást tartott az Üzleti Tanács elmúlt 9 évet felölelő munkájáról: a budapesti rendezvényekről, a havannai plenáris ülésekről, a FIHAV vásárokon való megjelenésről. Ezt követően a jelen levő tagvállalatok képviselői bemutatták tevékenységüket és a kubai relációban elért eddigi eredményeiket. A jelenlevők megállapodtak abban, hogy kölcsönösen segítik egymás munkáját a jövőben a közös céljuk, a magyar-kubai gazdasági kapcsolatok további erősítése érdekében.