• pén. márc 31st, 2023

Kamarai Regisztráció

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény értelmében (8/A.§) a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését követő tizenöt munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni. Az egyéni vállalkozó erre irányuló kérelmét az egyéni vállalkozási tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg terjeszti elő.

A kamarai nyilvántartás a gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza:

    • név;

    • székhely, telephely(ek), fióktelep(ek);
    • adószám;
    • főtevékenység, ténylegesen végzett egyéb tevékenység(ek);
    • bankszámlaszám(ok);
    • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolás;
    • elektronikus elérhetőségek (e-mail, honlap);
    • törvényes képviselő, és – önkéntes adatszolgáltatás alapján, a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelme esetén – a kamarai kapcsolattartásra jogosult személy neve és elérhetőségei.

 

A kapcsolattartó személy meghatározásakor érdemes figyelembe venni, hogy e körben nemcsak a gazdasági kamarával történő kommunikáció biztosítása lehet a cél, hanem a kamara üzleti partnerkereső szolgáltatása szempontjából is relevanciával bírhat a megfelelő elérhetőségi adatok megadása. A kamara üzleti partnerkereső szolgáltatásáról bővebben itt tájékozódhat.

A kamarai nyilvántartásba az a gazdálkodó szervezet jegyezhető be, amely a jogszabályban meghatározott adatait tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva az illetékes területi gazdasági kamara részére elektronikus úton vagy papíralapon benyújtotta, valamint az 5.000,-Ft összegű kamarai hozzájárulást megfizette. Egyéni vállalkozó esetében a papír alapú kamarai adatlapot az egyéni vállalkozók nyilvántartását végző hatóság továbbítja a területi gazdasági kamara részére.

Amennyiben a területi gazdasági kamara azt állapítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet a törvény szerinti kamarai nyilvántartásban nem szerepel, felszólítja, hogy e kötelezettségének tizenöt munkanapon belül tegyen eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén a gazdálkodó szervezetet az illetékes területi gazdasági kamara a kamarai nyilvántartásba bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt.

A regisztrációs kötelezettség teljesítését segíti a honlapon is megtalálható internetes regisztrációs felület Kamarai Nyilvántartó Rendszer (KNYR)

, de személyesen is kérheti kollégáink közreműködését a 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban.

Személyes ügyfélfogadásra csak előre egyeztetett időpontban van lehetőség!

A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának leghatékonyabb módja az internetes regisztráció.

A regisztrációs program jelenleg az alábbi linken érhető el: Kamarai Nyilvántartó Rendszer (KNYR)

 

A gazdálkodó szervezet a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles tizenöt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni.

A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változásbejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

Az évi 5.000 Ft összegű kamarai hozzájárulást a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara illetékességébe tartozó gazdálkodó szervezetek a következő bankszámlára fizethetik be:

 

Budapest Bank Zrt.

10102086-11571302-12000007

Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a gazdálkodó szervezet adószámát, illetve a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

 

Amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, lehetőség van csekken is befizetni a kamarai hozzájárulást. Csekket a regisztracio@pmkik.hu címre küldött e-mail-ben igényelhetnek. Itt feltétlenül szükséges megadni nevüket, a vállalkozás adószámát és postai címüket a csekkszelvény sikeres kézbesítése érdekében.

2022. január 1. napjától hatályos jogszabályváltozás értelmében a területileg illetékes gazdasági kamarához csak a 2022. január 1. napját megelőzően esedékessé vált kamarai hozzájárulás összegeket lehet befizetni. 2022. január 1. napjától a befizetéseket az országos gazdasági kamarához kell eszközölni.

2022. január 1. napjától a kamarai hozzájárulást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kell megfizetni tárgyév március 31-ig az itt látható bankszámlaszámra:

 

Gránit Bank Zrt.

12100011-10639683

Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a gazdálkodó szervezet adószámát, illetve a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

2023. január 1-től a regisztrációs kötelezettség kizárólag elektronikus úton teljesíthető, így a csekkel történő befizetés lehetősége a továbbiakban megszűnik.

 • A kötelezően regisztrált vállalkozások térítésmentes kamarai szolgáltatásokat vehetnek igénybe, amelyekről bővebben itt tájékozódhat.
 • A kamarai nyilvántartással olyan adatbázis jön létre, amelyen keresztül a vállalkozások megrendelőket, piacot szerezhetnek, megismertethetik tevékenységüket, termékeiket, szolgáltatásaikat. Üzleti partnerkeresési szolgáltatásunkról itt, tevékenységüket, működésüket bemutató önkéntes tagjainkról bővebben pedig itt tájékozódhat.
 • A kamarai adatbázis javítja az üzleti forgalom biztonságát. A kamarai nyilvántartás alapján az országos, a regionális és a helyi fejlesztési tervekhez, a vállalkozások működési feltételeinek javításához a kamara megalapozott javaslatokat, elemzéseket tud készíteni.