• vas. jún 16th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

„KORREKT PARTNER”
elismerő védjegy elnyerésére vonatkozó
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „KORREKT PARTNER” a vállalkozások tisztességes kereskedelmi és szolgáltatói magatartását elismerő védjegy. A védjegy kialakítására a fogyasztói réteg egyértelmű igénye alapján került sor, mely a fogyasztóbarát üzleti magatartás garanciáját jelenti, megkönnyítve így a fogyasztók számára a vásárlás helyének megválasztását.

A kiíró szándéka, hogy a védjegy odaítélése és használata hozzásegítse a védjegyet birtokló vállalkozásokat a forgalom és árbevétel növekedéséhez, illetve elősegítse a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását, fejlődését.

1. A pályázat kiírója:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 124.

2. A pályázattal kapcsolatos további információ:

Tóth Zoltánné
Telefon: (36) 1/317-7666,
e-mail: toth.zoltanne@pmkik.hu

Tóth Ferencné
Telefon: (36) 23/511-987,
e-mail: toth.ferencne@pmkik.hu

3. A pályázat célja:

Egy olyan pozitív értékeket magában hordozó határon átnyúló „KORREKT PARTNER” elismerő védjegy létrehozása, mely a tisztességes kereskedelmi és szolgáltatói magatartás, garanciáját jelenti.
A védjegy kialakítására, a fogyasztói réteg egyértelmű igénye alapján kerül sor, mely megkönnyíti a fogyasztók részére a vásárlás helyének megválasztását.
A kiíró szándéka, hogy a védjegy odaítélése és használata a vállalkozásokat hozzásegítse a forgalom és árbevétel növekedéséhez, illetve elősegítse a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását, fejlődését.

4. A pályázaton elnyerhető védjegy formája és használata

A védjegy egy kör alakú öntapadós matrica, mely a nyertes pályázó üzlet, vagy szolgáltató helységének kirakatában kerül elhelyezésre. Az arany és zöld színek juttatják kifejezésre az elsőséget, minőséget, a középen elhelyezkedő kéz pedig a bizalom, megbízhatóság, együttműködést jelzi.

A védjegyet elnyert vállalkozás a logót tetszése szerint bárhol – a PMKIK javaslata alapján, a bejárati ajtón - kiteheti abban az üzletben, amelyre a pályázat alapján a szakmai bizottság odaítélte. A védjegy elnyerésével a szolgáltató egység a „KORREKT PARTNER” címet 2 év időtartamra nyeri el, mely lejárta után a használat meghosszabbítható.

A védjegy átadása a döntést követően történik meg, mely egyeztetés alapján személyesen, vagy postai úton egyaránt lehetséges.

A pályázat benyújtása nem jár díjfizetési kötelezettséggel!

5. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be mindazon kereskedelmi, szolgáltató és ipari ágazatban dolgozó vállalkozások, akik Pest megyében rendelkeznek hivatalosan bejelentett, szabályszerűen működő üzlet jellegű, szolgáltató egységgel, megfelelnek a pályázati feltételeknek, a vállalkozás rendelkezik belföldi bejelentett székhellyel és/vagy fiók telephellyel, és legalább 1 éve működik.

Pályázni a vállalkozások által működtetett kereskedelmi, szolgáltató és ipari üzleti egységekkel lehet!

6. A pályázást kizáró tényezők

Nem pályázhat és nyerheti el egy adott vállalkozás azon üzleti egysége a védjegyet, amely vonatkozásában az üzemeltető vállalkozás tekintetében a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve azt megelőző egy évben

 • fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság előtti eljárásban marasztaló döntést, intézkedést hoztak;
 • bármely békéltető testület által elmarasztalt vállalkozások üzleti egysége között szerepel(t);
 • csődeljárás, felszámolás, végelszámolás van folyamatban;
 • bármely hatóság által kiadott, kereskedelmi, vagy szolgáltatói tevékenységét elmarasztaló határozat született (feketelista.hu);
 • fenti szervek előtt megalapozott panaszbejelentés van folyamatban.

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot a pályázati felhívás 1. sz. mellékleteként csatolt adatlapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton, és elektronikusan is.
A pályázati adatlapot alább található „kitöltési útmutató” pont alapján kell kitölteni.
A pályázati felhívás a kitöltési útmutatóval és a pályázati adatlappal együtt a www.pmkik.hu honlapról letölthető.

A pályázat benyújtásának helye:

Személyesen és postai úton:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 124

E-mailben:

toth.zoltanne@pmkik.hu, toth.ferencne@pmkik.hu

8. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje: folyamatos

9. A pályázatok érvényessége

A benyújtott pályázatokat iktatás után azonosítóval látja el a PMKIK. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor az alábbi szempontok szerint:

 1. a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége;
 2. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága;
 3. a 6. pontban felsorolt kizáró tényezők vizsgálata;
 4. köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel a vállalkozás.

Ha ezen feltételeknek a pályázat nem felel meg, érvénytelen minősítést kap, melyről a pályázó értesítésre kerül a 11. pontban leírtak szerint.

A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség!

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A védjegy odaítélésére a vállalkozások pályázata alapján kerül sor, a döntést a PMKIK Etikai Bizottsága hozza meghatározott, pontozásos szempontrendszer alapján, mely szintén a „kitöltési útmutató”-ban megtalálható.

A pályázatra összesen 100 pont adható, a pályázó vállalkozás 80 ponttól jogosult a védjegy elnyerésére.

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatokat minden év március és augusztus hó végéig értékeli, mely alapján javaslatot tesz a védjegy odaítélésére, melyet a PMKIK Elnöksége hagy jóvá. A címet az értékelést követő hó első napjától lehet használni.

11. A pályázók döntést követő kiértesítése

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának javaslata alapján 8 napon belül elektronikus és postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi www.pmkik.hu honlapon.

Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokait.

A döntés ellen a pályázó fellebbezési kérelmet nyújthat be a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarához a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 12. A védjegy használatának ellenőrzése

A pályázat során odaítélésre került „KORREKT PARTNER” elismerő védjegy használatát a PMKIK a hatóságokkal együttműködésben rendszeres, fél éves időtartamban, alkalomszerűen ellenőrizheti.

Az ellenőrzés a hatóságokkal együttműködve történik, illetve a PMKIK jogosult személyesen kontroll ellenőrzésre is.

Amennyiben a védjegy odaítélése után a pályázónál bármilyen szabálytalanság merül fel, - akár a fogyasztók, vagy a hatóságok jelzése, akár a PMKIK kontroll ellenőrzése alapján – vagy a pályázat benyújtásának időpontjában fennálló feltételek már nem állnak fenn, a Bíráló Bizottság ez alapján újra értékeli a pályázatot, ha úgy ítéli meg, a védjegy visszavonásra kerül, melyről szintén értesítjük a pályázót a 11. pontban foglaltak szerint.

13. További információk

Jelen pályázati felhívás és a pályázati útmutató, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A pályázati felhívás a pályázati útmutató és a pályázati adatlap letölthető a www.pmkik.hu honlapról, vagy beszerezhető a Pest megyei kamaránál,

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 124

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamaránál Tóth Zoltánné nyújt a (36) 1/317-7666-os telefonszámon, illetve a toth.zoltanne@pmkik.hu e-mail címen, valamint Tóth Ferencné a 23/511-987-es számon és a toth.ferencne@pmkik.hu e-mail címen.

 

Letöltés

Kizáró tényezők Igen Nem
A vállalkozás szerepel-e

 • Hatósági feketelistákon (fogyasztóvédelem, NAV, stb.), csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll-e?Békéltető Testület által elmarasztalt vállalkozások között?
 
   
   
 • A vállalkozással szemben keletkezett-e fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság előtti eljárásban elmarasztaló döntés, intézkedés.
 • Volt-e a vállalkozással szemben a fenti szervek előtt megalapozott panaszbejelentés.
Szempontrendszer Értékelés (pont) Összesen
I. Vállalkozás bemutatása (Pályázati adatlap 1. pontja) Ami releváns az adott üzletegységre/vállalkozásra szubjektív értékelés  
Vállalkozás pontos lényegre törő bemutatása, fő tevékenység TEÁOR száma 15 pont 15 pont
A székhely/telephely/fióktelep megközelíthetősége

o   Jó-e a tömegközlekedéssel való megközelíthetősége?

o   Van-e parkolási lehetőség?

o   Van-e kerékpártárolási lehetőség?

Székhely/telephely/fióktelep külső-belső képe

o   Rendezett-e

 •  a környezet,
 • a fogadótér,
 • a tárgyaló?

o   Jó-e az épület állaga?

o   Összhangban van-e az üzlet jellegével

 • a cégfelirat,
 • a be- és kijárat,

Az alkalmazott technológia, technológiai választás, az alkalmazások korszerűek-e, energiahatékonyak-e, a természeti környezetet kevéssé károsítják-e és helyi irányítás alatt állnak-e?

Ügyfelei részére külön parkolási lehetőséget biztosít-e (van-e mozgássérült parkoló és közlekedési lehetőség az irodához.)?
Higiéniai körülmények

o   Megfelelő-e az általános tisztaság, rend az ipari létesítményben és annak kiszolgáló helyiségében

 • padló,
 • bútorzat
 • vizes blokkok (WC, mosdó)
 •  gépek és azok környéke
Ügyfeleikkel, partnereikkel biztosított-e a nyugodt megbeszélés feltétele (tárgyaló, ügyfélszolgálati iroda)?
Ügyfeleikkel, partnereikkel állandó, jó kapcsolatot tartanak-e fenn/ápolnak-e?

 • személyesen,
 • hírlevél útján,
 •  stb.
A vállalkozó, alkalmazottak

Megjelenés

o   Megjelenésük egységes-e?

o   Van-e logózott egyenruha?

o   Megfelelő-e

 • a külső (ápolt)
 • az arckifejezés
 •  a testtartás?

Szaktudás

o   A partnerek igényeinek tisztességes kielégítése érdekében a vállalkozás részéről eljáró értékesítési szakember rendelkezik-e a megfelelő szakmai felkészültséggel, a tájékoztatások és szolgáltatások az eladást megelőzően és azt követően kellően szervezettek-e?

o   A termék és/vagy szolgáltatás kiválasztásában, megfelelő-e segítségnyújtás?

II. Vállalkozás üzleti etikája, üzletpolitikája (pályázati adatlap 2. pontja) 50 pont
 1. Szakmailag felkészültség:

o   A munkatársak szakmailag jól felkészültek-e, pontos/naprakész információkkal rendelkeznek-e termékeikről, szolgáltatásaikról?

o   Adottak-e a technikai feltételek?

o   Könnyen és gyorsan állnak-e üzleti partnereik rendelkezésére?

(5 pont)
 1. Üzleti magatartás:

Előzékeny-e, jó bánásmódot tanúsít-e a partnerekkel, megrendelőkkel vevőkkel szemben?

o   Írásban vagy szóban vállalt kötelezettségeit lelkiismeretesen és szakszerűen teljesíti-e?

o   Jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során jó szándékú és jóhiszemű üzleti magatartást tanúsít-e, tevékenységét partnereivel, megrendelőivel, vevőivel, stb. a kölcsönös együttműködés szellemében folytatja-e?

o   Üzleti tevékenysége során a szakmai etika követelményeinek és az üzleti szokásoknak egyszerre eleget tesz-e?

o   Vállalkozói tevékenysége során tiszteletben tartja-e az általános emberi értékeket, a nemzeti hagyományokat, a természeti és társadalmi környezetet?

o   Megfelelő-e a vevőkkel, üzleti partnerekkel szembeni magatartás és bánásmód úgymint:

 • megszólítás,
 • segítőkészség,
 • udvariasság,
 • tapintatosság,
 • figyelmesség,
 • előzékenység,
 • önuralom?

o   A fizikailag, vagy szellemileg hátrányos helyzetű, vagy speciális helyzetben levő ügyfelekkel való bánásmódra a vállalkozó különös gondot fordít-e?

(5 pont)
 1. Munkavállalók foglalkoztatása:

o   Munkavállalóit méltányos feltételekkel foglalkoztatja-e, velük, tisztelettel bánik-e?

o   Méri-e munkavállalói/dolgozói elégedettségét, igényeit a tőle telhető legnagyobb mértékben figyelembe is veszi-e?

o   Lehetőséget biztosít-e számukra igényeik, fejlesztési javaslataik elmondására?

(5 pont)
 1. Munkavállalók továbbképzése:

o   Munkavállalóinak továbbképzési/tréning lehetőséget biztosít-e?

o   Munkavállalóinak csapatépítő tréningeket szervez-e?

(5 pont)
 1. Szakmai utánpótlás:

o   Tesz-e azért, hogy szakmai utánpótlást neveljen és képezze őket?

o   A szakmai utánpótlás képzése és nevelése során megőrzi-e a haladó szakmai hagyományokat, biztosítja-e a magas színvonalú képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint személyes példájával törekszik-e az etikus magatartás továbbvitelére?

(5 pont)
 1. Értékesítés:

o   Az esetleges engedmények módjáról információt nyújt-e a célcsoportnak?

o   A közönségkapcsolatokban (PR), reklámban a vállalkozó által kínált szolgáltatás, áru vonatkozásában a vevőknek, megrendelőknek és potenciális üzleti partnereknek tisztességes, a lényeges összefüggésekre kitérő, átlátható, egyértelmű, világos tájékoztatást ad-e?

o   A vállalkozás áruja, szolgáltatása reklámozásakor, hirdetésekor – a hirdetés és reklám terjedelméhez igazodóan - vállalkozását megfelelően azonosítja-e?

o   Figyelembe veszi-e a közönségkapcsolatai, célcsoportja igényeit?

o   Partnerkapcsolataira nagy figyelmet fordít-e?

(5 pont)
 1. Környezetvédelem:

o   Figyelembe veszi-e a környezetvédelmi szempontokat?

o   Megfelel-e a környezetvédelmi előírásoknak

 •  Rendelkezik-e a megfelelő hatósági engedélyekkel?
 • Éves/negyedéves jelentéseket küld-e a zaj-, por-, víz-, levegő szennyezés esetén?
(5 pont)
8.    Van-e az ipari létesítménynek a környezetre gyakorolt egyéb hatása (pl: sárkihordás, bűzhatás a környezetre, határérték feletti zaj), vagy, ha van, azt próbálják-e a minimálisra csökkenteni? (5 pont)
 1. Szabványosítás, minősítés:

o   Rendelkezik-e folyamatszabályozási rendszerrel (Pl: ISO, HACCP)?

o   Meghatározott szabványnak megfelelően készíti-e termékeit?

o   stb.

(5 pont)
10.  Eredmények, melyekre büszke vállalkozásával kapcsolatban:

Pl:

o   Állományi növekedés

o   Profit növekedés

o   Ügyfél/vevőkör növekedés

o   Valamilyen díj/védjegy elnyerése

o   stb.

(5 pont)
III. A termékszerkezet, piaci szereplőkkel való kapcsolattartás jellemzőinek bemutatása (pályázati adatlap 3. pontja) (5 pont) 5 pont
1.    Alkalmazkodnak-e a piac igényeihez, adott esetben egyedi megoldásokkal, melyre külön árajánlatot adnak, ha erre igény mutatkozik?

2.    Törekednek-e az energia- és anyagtakarékosságra, korszerű energetikai rendszerben, megújuló energiával dolgoznak-e?

3.    Betartják-e a szállítási határidőket, folyamatos kapcsolatban állnak-e partnereikkel?

4.    Korszerű számítástechnikai megoldásokat használnak-e?

5.    Előnyben részesítik-e a magyar/helyi termelőket/termékeket/beszállítókat?

6.    stb.

IV. Fizetés számlaadás gyakorlata (pályázati adatlap 4. pontja)  
1.      A számlán tételesen, jól azonosíthatóan tüntetik-e fel a termékek, vagy szolgáltatások árát?

2.      A számla kiállításakor figyelembe veszik-e a partner indokoltan teljesíthető kérését (részletfizetés, hosszabb fizetési határidő stb.)?

3.    A beérkező számláik utalását határidőre teljesítik-e, kimenő számláikat időben postázzák-e?

4.    Bizonyos termékek esetében telephelyi értékesítést is biztosítanak-e, készpénzes számla ellenében?

5.    Az esetleges számlareklamációkat a partnerrel egyeztetik-e, jogos esetben korrigálják-e a tévedést?

(5 pont) 5 pont
V. Panaszkezelés gyakorlata (pályázati adatlap 5. pontja)  
1.      Partnereik részére ingyenes termékmintát adnak-e (elhasználódó termék esetén), vagy biztosítják-e a kipróbálási lehetőséget (pl: gépi berendezés esetén), ezzel is csökkentve a panaszlehetőség kockázatát?

2.      A partner kérésére megadják-e a referenciák elérhetőségét, melyen keresztül a partner érdeklődhet?

3.      Panasz esetén a partnerrel együtt vizsgálják-e ki a panasz jogosságát, indokolt esetben gyorsan, rugalmasan intézkednek-e?

4.      Honlapukat rendszeresen frissítik-e, az online felületen lehetőséget adnak-e vélemények leírására, megosztásokra?

5.      stb.

(5 pont) 5 pont

Összesen:                                                                                                               80 pont

80%-tól legyen kapható az elismerés:                                                                 64 pont

 

Letöltés

Kizáró tényezők Igen Nem
A vállalkozás szerepel-e

 • hatósági feketelistákon (fogyasztóvédelem, NAV, stb.), csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll-e?
 • Békéltető Testület által elmarasztalt vállalkozások között?
 
   
   
 •  A vállalkozással szemben keletkezett-e fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság előtti eljárásban elmarasztaló döntés, intézkedés?
 • Volt-e a vállalkozással szemben a fenti szervek előtt  panaszbejelentés?
Szempontrendszer Értékelés (pont) Összesen
I. Vállalkozás bemutatása (Pályázati adatlap 1. pontja) Ami releváns az adott üzletegységre/vállalkozásra szubjektív értékelés  
Pontosan, lényegre törően tudta-e bemutatni magát a vállalkozás? 15 pont 15 pont
Az üzletegység megközelíthetősége

o   Jó-e az üzletegység tömegközlekedéssel való megközelíthetősége?

o   Van-e parkolási lehetőség? (gépjármű, kerékpár)

Külső kép

o   Rendezett-e a környezet?

o   Jó-e az épület állaga?

o   Összhangban van-e az üzlet jellegével

 •  a cégfelirat,
 •  a be- és kijárat,
 •  a kirakat?
Belső kép

o   Az elárusító helyiségnek van-e belső térharmóniája?

o   A falak színe, a padlózat megválasztása, a megvilágítás megfelelő-e?

o   Étterem esetében az asztalok kellő távolságra vannak-e elhelyezve egymástól? Odafigyelnek-e a kiegészítőkre (pl: váza, gyertya stb.)?

Az árukészlet tárolása, az elárusító, kiszolgáló, szolgáltatást nyújtó helyiség berendezései figyelemmel vannak-e:

o   az alkalmazott értékesítési módra,

o   az értékesített árucikkek jellegére,

o   az üzlet elhelyezkedésére,

o   a vevőkör igényeire,

o   az áruk szakosított tárolására,

o   az áruk minőségének megóvására,

o   az áruk előnyös bemutatására?

Higiéniai körülmények megfelelőek-e?

o   általános tisztaság (padló, kirakat, bútorzat, stb.)

o   vásárlókkal, vendégekkel kapcsolatba kerülő eszközök higiéniai, sérülésmentes esztétikai állapota, vizes blokkok (WC, mosdó) tisztántartása

Az üzlet akadálymentesített-e?
A munkatársak/pincérek beszélnek-e idegen nyelvet? Az étlap/honlap több nyelven készült-e? Az árak több nyelven vannak-e feltűntetve. Lehet-e euróban is fizetni (a váltó árfolyam fel van tűntetve az üzletegységben)?
Külön rész van-e fenntartva a diabetikus/bio termékeknek?

Étlapon külön vannak jelölve a húsmentes glutén, tejfehérje mentes ételek, vagy egyéb allergiát okozó alapanyagok?

Beruházások történtek-e a fogyasztók/vevők érdekében?

pl:

o   Került-e kialakításra mozgássérült mosdó?

o   Csak lebomló csomagolóanyagokat használnak-e?

o   Többféle bevásárlókosár van-e és van-e köztük kerekes is?

o   A vendégek elcsomagoltathatják-e külön költségek nélkül az étteremben rendelt, de el nem fogyasztott ételt (még jobb, ha ezt környezetbarát csomagolóanyagba teszik)?

Nyitva tartás:

o   Van-e hosszabbított nyitva tartás valamelyik napon?

Éjjel-nappali nyitva tartás van-e?

o   A nyitvatartási idő alkalmazkodik-e a környező igényekhez, jól látható helyen fel van-e tüntetve?

A fogyasztók tájékoztatásának módja:

Az esetleges engedmények módjáról megfelelő információt adnak-e?

Pl. időszakos árleszállítás, diszkont, kiárusítás, végkiárusítás, leértékelés, készletcsökkentés, maradék eladás, stb. – utalni kell az okokra, különösen, ha az árcsökkentés összefüggésben van a termék használhatóságával, minőségével, a kapcsolódó szolgáltatásokkal.

Vannak-e kedvezmények?

Pl. hűségpontok, bónuszpontok, térítésmentes többletjuttatások, ajándékok, stb.

A vállalkozó, alkalmazottak

Megjelenés

o   Megjelenésük egységes-e?

o   Van-e logózott egyenruha?

o   Van-e névjegy a megszólítás könnyítésre?

o   Megfelelő-e

 • a külső (ápolt)
 • az arckifejezés
 • a testtartás?

Szaktudás

o   A fogyasztók igényeinek tisztességes kielégítése érdekében a vállalkozás részéről eljáró értékesítési szakember rendelkezik-e kiemelkedő szakmai felkészültséggel, a tájékoztatások és szolgáltatások az eladást megelőzően és követően kellően alaposak és szervezettek-e?

o   A termék és/vagy szolgáltatás kiválasztásában, megfelelő-e a segítségnyújtás?

II. Vállalkozás üzleti etikája, üzletpolitikája (pályázati adatlap 2. pontja)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 pont

Szakmai felkészültség:

o   A munkatársak szakmailag jól felkészültek-e, pontos/naprakész információkkal rendelkeznek-e termékeikről, szolgáltatásaikról?

o   Adottak-e a technikai feltételek?

Könnyen és gyorsan állnak-e vásárlóik/fogyasztóik rendelkezésére?

(5 pont)
Üzleti magatartás:

Előzékeny-e, jó bánásmódot tanúsít-e a partnereivel, megrendelőivel vevőivel szemben?

Pl.:

o   Írásban vagy szóban vállalt kötelezettségeit lelkiismeretesen és szakszerűen teljesíti-e?

o   Jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során jó szándékú és jóhiszemű üzleti magatartást tanúsít-e, tevékenységét partnereivel, megrendelőivel, vevőivel, stb. a kölcsönös együttműködés szellemében folytatja-e?

o   Üzleti tevékenysége során a szakmai etika követelményeinek és az üzleti szokásoknak egyszerre tesz-e eleget?

o   Vállalkozói tevékenysége során tiszteletben tartja-e az általános emberi értékeket, a nemzeti hagyományokat, a természeti és társadalmi környezetet?

-          vevőkkel, vendégekkel szembeni magatartás és bánásmód megfelelő-e? Úgy mint:

o   megszólítás,

o   segítőkészség,

o   udvariasság,

o   tapintatosság,

o   figyelmesség,

o   előzékenység,

o   önuralom

o   A fizikailag, vagy szellemileg hátrányos helyzetű, vagy speciális helyzetben lévő ügyfelekkel való bánásmódra a vállalkozó különös gondot fordít-e?

(11 pont)
Munkavállalók foglalkoztatása:

o   Munkavállalóit méltányos feltételekkel foglalkoztatja-e, velük, tisztelettel bánik-e?

o   Méri-e munkavállalói/dolgozói elégedettségét, igényeit?  Ezeket a tőle telhető legnagyobb mértékben figyelembe veszi-e?

o   Lehetőséget biztosít-e számukra igényeik, fejlesztési javaslataik elmondására?

(5 pont)
Munkavállalók továbbképzése:

o   Biztosít-e munkavállalóinak továbbképzést/tréninget?

o   Szervez-e munkavállalóinak csapatépítő tréningeket?

(5 pont)
Szakmai utánpótlás:

o   Tesz-e azért, hogy szakmai utánpótlást neveljen és képezze őket?

o   A szakmai utánpótlás képzése és nevelése során megőrzi-e a haladó szakmai hagyományokat, biztosítja-e a magas színvonalú képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint személyes példájával törekszik-e az etikus magatartás továbbvitelére?

(5 pont)
Értékesítés:

o   Az esetleges engedmények módjáról megfelelő információt nyújt-e?

o   A közönségkapcsolatokban (PR), reklámban a vállalkozó által kínált szolgáltatás, áru vonatkozásában a vevőknek, megrendelőknek és potenciális üzleti partnereknek tisztességes, a lényeges összefüggésekre kitérő, átlátható, egyértelmű, világos tájékoztatást ad-e?

o   A vállalkozás áruja, szolgáltatása reklámozásakor, hirdetésekor – a hirdetés és reklám terjedelméhez igazodóan - vállalkozását megfelelően azonosítja-e?

o   Figyelembe veszi-e a közönségkapcsolatai, célcsoportja igényeit?

(5 pont)
Környezetvédelem:

o   Külön figyelmet fordít-e a környezetvédelemre (pl: szelektíven gyűjti-e a hulladékot, önkéntes szemétgyűjtési akciót szerve-ez)

(5 pont)
Szabványosítás, minősítés:

o   Rendelkezik-e folyamatszabályozási rendszerrel (Pl: ISO, HACCP, stb.)?

o   Meghatározott szabványnak megfelelően készíti-e termékeit?

o   stb.

(4 pont)
Eredmények, melyekre büszke vállalkozásával kapcsolatban:

Pl.:

o   Létszám növekedés

o   Profit növekedés

o   Ügyfél/vevőkör növekedés

o   Valamilyen díj/védjegy elnyerése

o   stb.

(5 pont)
III. Kínálat bemutatása (pályázati adatlap 3. pontja) (5 pont) 5 pont
Az árukészlet, nyersanyag, elkészítési mód/technológia

o   Csak fair tarde kereskedelemből származó termékeket forgalmaznak-e?

o   allergén mentes élelmiszereket is forgalmaznak-e?

o   E-szám mentes termékeket is forgalmaznak-e?

o   Előnyben részesítik-e a magyar termékeket?

o   Előnyben részesítik-e helyi termelőket?

o   Előnyben részesítik-e a helyi beszállítókat?

Törekednek-e a mai kornak megfelelő igények szerinti szolgáltatás/termékkínálatra, választékra, technológiára?

Tudnak-e egyénre szabott szolgáltatást nyújtani?

IV. Fizetés számlaadás gyakorlata (pályázati adatlap 4. pontja)  
o   A számlán feltüntetik-e az aktuális akciókat?

o   A számlán tételesen tüntetik-e fel a termékeket?

o   Lehetőséget nyújtanak-e a kézbesítéskor történő fizetésre?

o   Euróban és forintban is van-e lehetőség fizetni?

o   Esetleges számlareklamációkat a partnerrel/vásárlóval

egyeztetik-e, jogos esetben korrigálják-e a tévedést?

(5 pont) 5 pont
V. Panaszkezelés gyakorlata (pályázati adatlap 5. pontja)  
o   Javasolják-e és lehetőséget biztosítanak-e vásárlóiknak, hogy kipróbálják azon terméket, amelyre értelmezhető?

o   Vitarendezés gyorsan, helyben diszkréten történik-e?

o   Indokolt esetben max. 72 órán belül cserélik-e a termékeket, vagy visszafizetik-e annak vételárát?

o   Honlapjukon lehetőség van-e értékelni, véleményt mondani termékeikről/szolgáltatásaikról?

o   stb.

(5 pont) 5 pont

Összesen:                                                                                                               80 pont

80%-tól legyen kapható az elismerés:                                                                 64 pont