• sze. ápr 17th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

TÁJÉKOZTATÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI, INGYENES NYILATKOZATTÉTEL HITELESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 69. § (14) bekezdése értelmében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező által a kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt, annak tagja által tett nyilatkozat is lehet.

A Kbt. fenti szabálya alapján a PMKIK, mint gazdasági kamara is közreműködhet a nyilatkozat hitelesítésénél, amennyiben az alábbiakban meghatározott feltételek maradéktalanul fennállnak:

A PMKIK előtt kizárólag a PMKIK tagja tehet nyilatkozatot.

A fenti feltétellel kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény – a továbbiakban: Gktv. –  8/A. § szerinti kamarai nyilvántartásba történő bejegyzéssel, valamint az évi 5000 forint kamarai hozzájárulásnak a Gktv. 34/A. § szerinti megfizetésével a gazdálkodó szervezet nem válik a PMKIK tagjává.

A Gktv. 2. § b) értelmében a gazdasági kamara tagja kizárólag az a gazdálkodó szervezet lehet, amely a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket önkéntesen vállalja, a gazdasági kamarába tagként felvették és a tagokról vezetett nyilvántartásba bejegyezték. A PMKIK tagnyilvántartásába történő felvételre vonatkozó részletes előírások ITT érhetőek el.

A PMKIK kizárólag a saját tagja által tett nyilatkozatot jogosult hitelesíteni, vagyis más megyei (fővárosi) kamara és a megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városi kamara tagja által tett nyilatkozat hitelesítésére a PMKIK nem jogosult.

A nyilatkozattételhez a PMKIK tagjának személyesen megjelenő természetes személy képviselője köteles magával hozni és a PMKIK részére bemutatni az alábbi érvényes okiratokat:

  • személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • cégképviseleti jogosultságot igazoló okirat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kamara előtti nyilatkozattétel hitelesítéssel érintett nyilatkozatot minden esetben a PMKIK tagja bocsátja rendelkezésre a hitelesítés érdekében.

A PMKIK a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kizárólag azt igazolja a tagja által tett nyilatkozathoz csatolt kamarai hitelesítő záradékkel, hogy a nyilatkozatot a PMKIK tagjának cégképviseletre jogosult természetes személy képviselője írta alá.

A kamarai nyilatkozat hitelesítéssel a kamarai tag tudomásul veszi, hogy a PMKIK a tagja által rendelkezésre bocsátott okirat tartalmát és jogi következményeit nem vizsgálja, valamint, hogy a kamarai hitelesítés kizárólag a tag által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatra a tag cégjegyzésre jogosult természetes személy képviselője által a PMKIK előtt tett aláírásának valódiságát tanúsítja.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a PMKIK a fenti jogszabályi előírások alapján kizárólag a PMKIK tagjának cégképviseletre jogosult természetes személy képviselője által a PMKIK előtt személyesen tett és jelen tájékoztatásunkban foglalt valamennyi feltételnek megfelelő nyilatkozattételt hitelesítheti. A jelen tájékoztatásban foglalt bármely feltétel hiánya esetén a nyilatkozattétel hitelesítést a vonatkozó jogszabályi előírások alapján nem teljesíthetjük.