• pén. márc 31st, 2023
  Hivatali kapuink  |   titkarsag@pmkik.hu  |   +36-1/317-7666

Közérdekű adatok

A PMKIK közérdekű adatigénylésének rendjére vonatkozó tájékoztatóját a közzétételi lista 2.13 pontja alatt olvashatja.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.2 Szervezeti felépítésDátum
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara szervezeti felépítése

2022.01.17.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara szervezeti egységeinek feladatai

2022.01.17.

1.6 Irányított szervek

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott adatai

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

2022.01.17.

1.8 Közalapítványok Dátum
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

1.9 Alapított szervek

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapítón okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1  A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatáskörök

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2022.01.17.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény

2022.01.17.

Alapszabály

2022.01.17.

Szervezeti és működési szabályzat

2022.01.17.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2022.01.17.

2.2 Tevékenység tájékoztató

Dátum

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.3 Helyi önkormányzat feladatai

Dátum

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.4  A hatósági ügyek intézésének rendje

Dátum

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

Dokumentumok

2022.01.17.

2.5  Közszolgáltatások

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

 

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.8 Testületi szerv döntéshozatal, ülések

Dátum

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény

 

Alapszabály

2022.01.17

2.9 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Dátum

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.11 Pályázatok

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.12 Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok

Dátum

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.13 Közérdekű adatok igénylésének rendje

Dátum

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Általános tájékoztató a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjéről

2022.01.17.

2.15 Statisztikák közérdekű adatokról

Dátum

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2021. év

2022.01.17.

NAIH éves statisztikai adatszolgáltatás 2022.01.17. 2022.01.17.

2.16 Közérdekű adatok hasznosítási szerződései

Dátum

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.17  Közérdekű adatok felhasználási feltételei

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.18  Egyedi közzétételi listák

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.19  Közadat újrahasznosítás tájékoztatás

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.20  Közadat újrahasznosítási feltételek

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.21  Közadat újrahasznosítási díjszabás

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.22  Közadat újrahasznosítási jogorvoslat

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.23   Közadat újrahasznosítási szerződések

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.24  Közadat digitalizálási megállapodásokra hasznosítási feltételek

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

2.25  Közadatra vonatkozó szervezeti szabályok

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

3. Gazdálkodási adatok

3.1 Éves költségvetések, beszámolók

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 
2013.01.01. – 2013.12.31. finanszírozási időszak

2020.07.12

2014.01.01. – 2014.12.31. finanszírozási időszak

2020.07.12

2015.01.01. – 2015.12.31. finanszírozási időszak

2020.07.12

2016.01.01. – 2016.12.31. finanszírozási időszak

2020.07.12

2017.01.01. – 2017.12.31. finanszírozási időszak

2020.07.12

2018.01.01. – 2018.12.31. finanszírozási időszak

2020.07.12

2019.01.01. – 2019.12.31. finanszírozási időszak

2020.07.12

2020.01.01. – 2020.12.31. finanszírozási időszak

2021.06.15

3.2  Személyi juttatások

Dátum

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtása és mértéke összesítve

 

2019. első negyedév

2020.08.11

2019. második negyedév

2020.08.11

2019. harmadik negyedév

2020.08.11

2019. negyedik negyedév

2020.08.11

2020. első negyedév

2020.08.11

3.3  Szerv által nyújtott támogatások

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

3.4  5 millió forint feletti szerződések

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

3.5  Koncessziós adatok

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

3.6  Nem alapfeladatokkal összefüggő kifizetések

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

3.7  EU támogatással megvalósult projektek

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

3.8  Közbeszerzési információk

Dátum

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.