• sze. ápr 17th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

  Hivatali kapuink  |   titkarsag@pmkik.hu  |   +36-1/317-7666

Közérdekű adatok

A PMKIK közérdekű adatigénylésének rendjére vonatkozó tájékoztatóját a közzétételi lista 2.13 pontja alatt olvashatja.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.2 Szervezeti felépítésDátum
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara szervezeti felépítése

2023.08.01.

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara szervezeti egységeinek feladatai

2023.08.01.

1.6 Irányított szervek

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott adatai

 

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ

2023.08.01.

1.8 KözalapítványokDátum
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 
A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2023.08.01.

1.9 Alapított szervek

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapítón okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2023.08.01.

1.10 Lapok

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2023.08.01.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1  A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatáskörök

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény

2023.08.01.

Alapszabály

2022.01.17.

Alapszabály

2023.08.01.

Szervezeti és működési szabályzat

2023.08.01.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2022.01.17.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2023.08.08.

2.2 Tevékenység tájékoztató

Dátum

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2023.08.01.

2.3 Helyi önkormányzat feladatai

Dátum

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2023.08.01.

2.4  A hatósági ügyek intézésének rendje

Dátum

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Dokumentumok

2024. 01.18.

2.5  Közszolgáltatások

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.7  Nyilvános kiadványok

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

2022.01.17.

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.8 Testületi szerv döntéshozatal, ülések

Dátum

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény

Alapszabály

2022.01.17

Alapszabály

2024.01.18.

2.9 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Dátum

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.11 Pályázatok

Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.12 Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok

Dátum

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.13 Közérdekű adatok igénylésének rendje

Dátum

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Általános tájékoztató a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjéről

2022.01.17.

2.15 Statisztikák közérdekű adatokról

Dátum

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2021. év

2022.01.17.

NAIH éves statisztikai adatszolgáltatás 2022.01.17. 2022.01.17.

2.16 Közérdekű adatok hasznosítási szerződései

Dátum

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.17  Közérdekű adatok felhasználási feltételei

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.18  Egyedi közzétételi listák

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.19  Közadat újrahasznosítás tájékoztatás

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.20  Közadat újrahasznosítási feltételek

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.21  Közadat újrahasznosítási díjszabás

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.22  Közadat újrahasznosítási jogorvoslat

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.23   Közadat újrahasznosítási szerződések

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.24  Közadat digitalizálási megállapodásokra hasznosítási feltételek

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

2.25  Közadatra vonatkozó szervezeti szabályok

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

3. Gazdálkodási adatok

3.2  Személyi juttatások

Dátum

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtása és mértéke összesítve

 

2019. első negyedév

2020.08.11

2019. második negyedév

2020.08.11

2019. harmadik negyedév

2020.08.11

2019. negyedik negyedév

2020.08.11

2020. első negyedév

2020.08.11

3.3  Szerv által nyújtott támogatások

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

3.4  5 millió forint feletti szerződések

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2022.01.17.

3.5  Koncessziós adatok

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

3.6  Nem alapfeladatokkal összefüggő kifizetések

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

3.7  EU támogatással megvalósult projektek

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.

3.8  Közbeszerzési információk

Dátum

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara
tekintetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

2024.01.18.