• pén. márc 31st, 2023

MESTERKÉPZÉS ÉS MESTERVIZSGA

A magyar nemzetgazdaság fontos stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, felnőttképzés és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel. 

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. 

Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg.

Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

Mestervizsgára annál a területi kamaránál (Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara)  ehet jelentkezni, amelynek a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás a tagja, alkalmazott jelentkezése esetén annál a területi kamaránál, melynek a munkáltató tagja. Ha a mestervizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás, illetve munkáltatója nem kamarai tag, akkor a jelentkező lakóhelye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés elfogadására.

 • szakmai képesítést igazoló közokirat vagy annak hiteles másolata;
 • az adott szakma mestervizsga képzési és kimeneti követelményében (KKK) előírt szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, vagy cégkivonattal igazolja;
 • az adott szakma mestervizsga képzési és kimeneti követelményében (KKK) megfogalmazott egyéb feltételeknek megfelel.

Mestervizsgára annál a területileg illetékes gazdasági kamaránál lehet jelentkezni, amelynél a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás (tulajdonosa, alkalmazottja) regisztrációra került, vagy a jelölt lakcímkártya szerint igazolt lakóhelye, tartózkodási helye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés befogadására.

A rendeletben kiadott mestervizsga követelményről szóló információkat megtalálja az mkik.hu oldalon.

A mesterképzés időtartama 180-250 óra, ami három részből áll:

 • Szakmai rész (110 óra, – cukrász, pincér és szakács szakmák esetén: 180 óra)
 • Pedagógiai (40 óra)
 • Vállalkozásvezetési ismeretek (30 óra)

Az önköltséges forma mellett 2022-ben 40 szakember képzését 80% -ban támogatja az állam. A támogatottak köre szakma és létszám függvényében kerül elbírálásra. Támogatás esetén a fizetendő önrész 84.000 Ft.

A támogatás célja: az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásának elősegítése, valamint a kamarai gyakorlati oktatói tanúsítványt szerzett oktatók mesterképzésbe történő tovább lépésének biztosítása

A támogatott mesterképzésbe bevonhatók köre: együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gazdálkodó szervezet, mint a gyakorlati képzés szervezője.

Azok a leendő gyakorlati oktatók is bevonhatók a támogatott mesterképzésbe és vizsgáztatásba, akik saját jogon vagy munkáltatójuk által nyilatkoznak arról, hogy gyakorlati oktatói tevékenységüket a mestervizsga letételét követően megkezdik.

Amennyiben a jelentkező nem nyeri el a támogatást, vagy nem kíván élni a támogatás lehetőségével, önköltséges formában is mestervizsgázhat.

TÁJÉKOZTATÓ
2022 ÉVI MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000326, felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006552) mestervizsgára felkészítő tanfolyamok szervezésével kívánja segíteni a szakemberek szakmaifejlődését és egzisztenciális életpálya modelljét, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását.

A PMKIK keretein belül megszervezett tanfolyam választása esetén a részvételi, illetőleg a vizsgadíj 80%-os mértékű támogatását tudjuk biztosítani. Részvételre korlátozott létszámban van lehetőség a jelentkezési sorrend figyelembevételével. Jelenleg az alább felsorolt szakmákban látjuk a felkészítő tanfolyamok elindításának lehetőségét:

 • GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS-ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ (április 1-ig még lehet jelentkezni a szabad helyek függvényében támogatott helyre);
 • KOZMETIKUS (betelt, egy következő csoportba lehet már jelentkezni, vagy önköltséges jelentkezés lehetséges április 20-ig);
 • SZAKÁCS (május 1-ig még lehet jelentkezni a szabad helyek függvényében támogatott helyre).
 • CUKRÁSZ (május 1-ig még lehet jelentkezni a szabad helyek függvényében támogatott helyre).

A PMKIK megfelelő jelentkezési létszám (kb. 10-15 fő) esetén megszervezi a felkészítést és a vizsgát.

Természetesen ezen 4 szakmában és további 26 szakmában is várjuk folyamatosan a jelentkezőket!

Érdeklődni, jelentkezési lapot kérni az alábbi elérhetőségeken lehet:

GÁL NIKOLETTA
E-mail: gal.nikoletta@pmkik.hu

PLUHÁR ZSUZSANNA
E-mail: pluhar.zsuzsanna@pmkik.hu

TÁJÉKOZTATÓ

2023. ÉVI MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000326, felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006552) mestervizsgára felkészítő tanfolyamok szervezésével kívánja segíteni a szakemberek szakmaifejlődését és egzisztenciális életpálya modelljét, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását.

A PMKIK keretein belül megszervezett tanfolyam választása esetén a részvételi, illetőleg a vizsgadíj 80%-os mértékű támogatását tudjuk biztosítani. Részvételre korlátozott létszámban van lehetőség a jelentkezési sorrend figyelembevételével. 2023-as évben az alább felsorolt szakmákban látjuk a felkészítő tanfolyamok elindításának lehetőségét:

A 2023-as évre tervezzük:

ÁCS, FODRÁSZ, KERESKEDŐ mesterképzést!

A megfelelő jelentkezési létszám esetén a következő szakmákban szervezzük meg a felkészítést és vizsgát:

 • KÉZÁPOLÓ ÉS KÖRÖMKOZMETIKUS,
 • BÁDOGOS,
 • AUTÓSZERELŐ,
 • AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ,
 • KAROSSZÉRIALAKATOS,
 • JÁRMŰFÉNYEZŐ,
 • VILLANYSZERELŐ,
 • FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ,
 • KŐMŰVES,
 • BURKOLÓ

ELŐJELENTKEZÉSEKET MÁR MOST FOGADUNK EZEKBEN A SZAKMÁKBAN!

A hatályos 26 mesterszakma listáját kérje kollégáinktól, vagy az MKIK honlapján is megtalálja a mesterképzési és kimeneti követelményeket.

Érdeklődni, jelentkezési lapot kérni az alábbi elérhetőségeken lehet:

GÁL NIKOLETTA
E-mail: gal.nikoletta@pmkik.hu

PLUHÁR ZSUZSANNA
E-mail: pluhar.zsuzsanna@pmkik.hu

A mestervizsgával gyakorolható tevékenységekről itt tájékozódhat bővebben.

A mesterképzés díját meghatározza többek között a szakma jellege, a képzési előírás, a résztvevők létszáma, a hely-, eszköz-, és anyagigény.

A képzés és a vizsga díja összesen 420.000,-Ft.  A mesterjelöltnek 84.000,-Ft önrészt kell fizetnie.

A támogatás a jelentkezés sorrendjében, csak a meghatározott keretszám kimerüléséig igényelhető.

A sikeresen vizsgázók MESTERLEVELET kapnak, melyet ünnepélyes keretek között a mesteravatón vehetnek át.

 

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. törvény 2. A és B §-aiban meghatározott felnőttképzési
engedéllyel rendelkező intézmény.

Nyilvántartási szám: B/2021/006552
Engedélyszám: E/2021/000326
Projekt: NFA-KA-ITM-9/2020/TK/16
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara