• szo. jún 15th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

  Hivatali kapuink  |   titkarsag@pmkik.hu  |   +36-1/317-7666

Módosult a közjegyzői díjszabásról szóló 18/2018. (VIII.23.) IM rendelet

 Az igazságügyi minisztérium 16/2021. (XII. 1.) számú rendelete alapján 2021. december 2. napján hatályba lépett a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII.23.) IM rendelet módosítása. A módosítást tartalmazó IM rendelet a Magyar Közlöny 218. számában érhető el, amely az alábbiakat tartalmazza.

1 § (1) A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az e §-ban meghatározott ügyben a 3. § rendelkezései nem alkalmazhatóak. Az (1) bekezdés szerinti közjegyzői okirat elkészítése során az ügyérték megállapításának alapjául kizárólag az állami kamattámogatással érintett lakáscélú fogyasztói hitel-, illetve kölcsönszerződésben meghatározott, folyósítani kívánt kölcsön összege szolgál, a jelzálogszerződésben foglalt biztosított követelés összege vagy az önálló zálogjog alapításához kapcsolódó szerződésben meghatározott követelés összege az ügyérték megállapítása során nem vehető figyelembe.”

(2) A Díjrendelet 37/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közjegyző az okiratról a közjegyzői okirat elkészítésével egyidejűleg köteles hivatalból elektronikus hiteles kiadmányt kiállítani, és azt a fél és a hitelező részére megküldeni.”

A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 1. melléklete szintén módosult, amelyről a Magyar Közlöny fenti számában megjelent 1. számú melléklet tartalmaz részletes tájékoztatást.