• ked. nov 29th, 2022
  Hivatali kapuink  |   titkarsag@pmkik.hu  |   +36-1/317-7666

OKMÁNYHITELESÍTÉSI DÍJAK

Nyomtatvány megnevezése Nettó díj/db
Származási bizonyítvány 260 Ft
ATA fedőlap + hátlap együtt 500 Ft
ATA betétlap 200 Ft
Származási bizonyítvány / másolat 140 Ft
Vámszámlák 100 Ft

Okmányok megnevezése

Nettó díj
nem önkéntes tagok részére

Nettó díj
önkéntes tagok részére

Származási bizonyítvány (1 Copy-val) / db 16.000 Ft 8.000 Ft
További származási bizonyítvány másolat (Copy példány) hitelesítése, csak papír hitelesítéseknél / db 6.000 Ft 3.000 Ft
Kereskedelmi számla, egyéb kereskedelmi okmány hitelesítése / db (számla esetén, papír hitelesítésnél, a fogadó országban előírt mennyiség) 16.000 Ft 8.000 Ft
A fogadó ország kereskedelmi előírásain felüli minden további példány hitelesítése, csak papír hitelesítéseknél / db 6.000 Ft 3.000 Ft

A fenti díjakra 27% Áfa-t kell felszámítani.

A fenti díjak, a megjegyzések figyelembevételével, a papír és az elektronikus hitelesítésre is érvényesek.

Áruérték

Nettó díj
nem önkéntes tagok részére

Nettó díj
önkéntes tagok részére

100 000 Ft-ig 6.000 Ft 3.000 Ft
200 000 Ft-ig 11.000 Ft 5.500 Ft
400 000 Ft-ig 20.000 Ft 10.000 Ft
600 000 Ft-ig 26.000 Ft 13.000 Ft
1 000 000 Ft-ig 37.000 Ft 18.500 Ft
1 millió Ft felett minden további megkezdett millió után 6.000 Ft 3.000 Ft
max. 3-szori utazásig, alapdíjon felül utanként 5.000 Ft 2.500 Ft

A fenti díjakra 27% Áfa-t kell felszámítani.

Óvadék összege
Nem önkéntes kamarai tag részére Önkéntes kamarai tag részére

áruérték 10 %-a,
de minimum 15.000 Ft

áruérték 5 %-a,
de minimum 15.000 Ft

Tájékoztatjuk, hogy az Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce; továbbiakban: ICC) 2023-tól megemeli az ATA és CPD igazolványok (ATA igazolványok) kibocsátása után az ICC felé fizetendő forgalmi jutalék díját.

A díj emelését az ICC több lépcsőben tervezi, az alábbiak szerint:

  • Jelenlegi díj (2006 óta érvényes): 4 EUR / igazolvány
  • 2023-tól fizetendő díj: 8 EUR / igazolvány
  • 2024-től fizetendő díj: 12 EUR / igazolvány

A 2023-tól fizetendő díj a 2022-ben kibocsátott igazolványokra érvényes.

A 2024-től fizetendő díj a 2023-tól kibocsátott igazolványokra érvényes. A díj változhat az ICC Titkárság felülvizsgálatának függvényében.

Az ICC a forgalmi jutalék változtatásának a szükségességét az ATA igazolványok elektronikus rendszerének (eATA project) folyamatban lévő és jövőbeli fejlesztési és fenntartási költségeivel magyarázza.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Alapszabályának 5. számú mellékletét képező Okmányhitelesítési Szabályzat 3.2. pontja szerint, az okmányhitelesítési szolgáltatások díjtételeit az MKIK Elnöksége határozza meg. Így a fenti díjtétel változás az MKIK elnökségének erre vonatkozó határozathozatalát követően lép hatályba.

Az önkéntes kamarai tagsági viszonnyal rendelkező gazdálkodó szervezetek jelentős, 50 %-os díjkedvezménnyel vehetik igénybe a kamara okmányhitesítési szolgáltatását. Az önkéntes tagsági viszony létesítéséről, annak feltételeiről, illetve a tagsággal járó további kedvezményekről bővebben itt tájékozódhat.