• vas. máj 19th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

ÖNKÉNTES KAMARAI TAGSÁG

A gazdálkodó szervezetek területi illetékességtől függetlenül, az általuk választott területi gazdasági kamaránál tagsági viszonyt létesíthetnek.
A tagsági viszony a gazdálkodó szervezet kifejezett kérelme alapján a tagokról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

Kizárólag a gazdasági kamara tagjának joga, hogy a képviseletre jogosult természetes személy útján

 • küldöttnek, testületi szerv tagjának, illetve a kamara elnökének (alelnökének) megválasszák;
 • a kamarában tisztséget viseljen;
 • küldöttként részt vegyen az országos gazdasági kamara küldöttgyűlésén és a képviseletében eljáró természetes személy a kamarai tagok közül megválassza az országos gazdasági kamara testületi szerveit, elnökét és tisztségviselőit; illetve
 • igénybe vegye a területi kereskedelmi és iparkamara e törvényben és az országos kereskedelmi és iparkamara alapszabályában rögzített térítésmentes és egyéb szolgáltatásait.

A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezően nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások a következők:

 • tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
 • üzleti partnerkeresés;
 • pályázatfigyelés.

Fentieken túl a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

 • 50 %-os kedvezményt biztosít az okmányhitelesítés díjaiból;
 • térítésmentes részvételi lehetőséget biztosít a meghirdetett kamarai fórumokon, rendezvényeken;
 • hirdetési, cégbemutatkozási lehetőség igénybe vételét biztosítja honlapján;
 • hitelesíti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti, kizáró okok hiányának igazolásához szükséges nyilatkozatot;
 • regisztrációs díjkedvezményt biztosít a Széchenyi Kártya Program hiteleinek igényléséhez.

A gazdasági kamara tagjának kötelezettsége, hogy

 • megfizesse a tagdíjat;
 • megtartsa az alapszabályban és más kamarai önkormányzati szabályzatokban a tagokra előírt egyéb rendelkezéseket.

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara Tagdíjfizetési szabályzatát itt olvashatja.

Megszűnik a gazdasági kamarai tagság, ha

 • a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik, illetve az egyéni vállalkozási tevékenység megszűnik;
 • a gazdálkodó szervezet a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal a tagsági viszonyt kilépéssel megszünteti;
 • a tagsággal együtt járó kötelezettségek ismételt vagy súlyos megsértése miatt a tagot a gazdasági kamara tagjai sorából kizárja;

és törlik a tagokról vezetett nyilvántartásból.

Nem lehet a gazdasági kamara tagja a kizárásról rendelkező határozat, illetve közigazgatási per esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy évig az a gazdálkodó szervezet, amelynek tagsága a kötelezettségek ismételt és súlyos megsértése miatt történő kizárás útján szűnt meg.