• sze. ápr 17th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉSI- ÉS VIZSGAELLENŐRÖK ORSZÁGOS NÉVJEGYZÉKÉBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) a területi kamarákon keresztül 2022. május 10-i egységes megjelentetési dátummal pályázatot hirdet a Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzési- és Vizsgaellenőri Névjegyzékébe történő felvételre.
 1. A pályázat célja
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 100. § (e) bekezdésében meghatározott kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát szervező területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák képzések és vizsgák lebonyolításának helyszíni ellenőrzésére alkalmas szakemberek kiválasztása.[1]
 1. A pályázaton történő részvétel feltételei
2.a A részvétel feltételei:
 1. a) felsőfokú iskolai végzettség (főiskolai, egyetemi diploma)
 2. b) büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány)
 3. c) igazolhatóan vagy 5 éves képzési ellenőrzési gyakorlat, vagy 10 db képzésellenőrzési megbízás, vagy 10 db belsőauditon való részvétel belső auditorként, vagy jogi végzettség.
2.b Az elbírálásnál előnyt jelent: – a Kamarai gyakorlati oktatói vizsgabizottsági elnök, tagi és/vagy vizsgaelnöki, vizsgafelügyelői névjegyzékben való szereplés, – a Képzőhely-ellenőrzést végző kamarai szakértők névjegyzékében való szereplés, – felnőttképzés területén szerzett szervezési, lebonyolítási tapasztalat.
 1. A pályázathoz csatolandó dokumentumok
Pályázni a mellékletben található megfelelő adatlap kitöltésével és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet az alábbiak szerint:
 1. a) Szakmai önéletrajz.
 2. b) A Felhívás 2.a-b pontjában felsoroltak hitelt érdemlő igazolása (diploma, erkölcsi bizonyítvány, megbízólevél, kirendelés csatolása, nyilvántartási szám stb.)
 3. c) A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez a mellékelt nyilatkozat kitöltésével.
 4. d) Pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.
 5. e) Nyilatkozat, mely szerint a pályázó jelen adatlap benyújtásával tudomásul veszi, hogy a kirendelés feltétele – a sikeres pályázaton túlmenően -, hogy részt vesz és eredményesen vizsgázik az MKIK által megszervezésre kerülő felkészítő képzésen.
 1. A pályázat benyújtása
Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb felsorolt melléklet csatolása (GDPR nyilatkozat) esetén kerül a pályázat elbírálásra. Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség az MKIK által történő elbírálás időszaka alatt közvetlenül az MKIK felé. A pályázatokat a központilag kiadott pályázati adatlap kitöltése után, a 3. pontban felsorolt mellékletek csatolásával egyidejűleg a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához legkésőbb 2022. május 31. 12:00 óráig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázatok elbírálásáról írásban értesítjük a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarákat. Az eredményesen pályázók bekerülnek a KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉSI- ÉS VIZSGAELLENŐRÖK ORSZÁGOS NÉVJEGYZÉKÉBE 5 év időtartamra. Budapest, 2022. május 6. [1] A pályázatot az illetékesség szerinti megyében kell beadni, mely alapján az MKIK névjegyzékbe kerüléskor a kirendelés az egész országra érvényes hatáskörű.