• vas. jún 16th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

PETERDY VINCE DÍJAZOTTAK

PETERDY VINCE DÍJ

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) a „Peterdy Vince Díj” kitüntetést a köztiszteletben álló első elnökének Peterdy Vincének az emlékére, 2000-ben alapította azzal a céllal, hogy a Kamara fennállása alatt legyen méltó folytatása annak az örökségnek, melyet a volt elnök hátrahagyott az utókornak.

A „Peterdy Vince Díj” a PMKIK legmagasabb rangú kitüntetése az aranygyűrűvel és a hozzá tartozó oklevéllel. Az eredeti szándék szerint, a PMKIK Küldöttgyűlése azokat a természetes személyeket részesíti e magas kitüntetésben, akik munkájukkal, magatartásukkal hosszú időn keresztül bizonyították, hogy méltó követői a névadó kiváló személyiségének, megörökölt szellemiségének, akik tudásukkal, munkájukkal és szorgalmukkal átlagon felül, kiemelkedően teljesítettek a PMKIK mindenkori céljainak megvalósítása érdekében.

A PMKIK Küldöttgyűlése „Peterdy Vince Díj” kitüntetésben részesített néhány olyan személyt is, aki nem rendelkezett küldötti mandátummal, de a tevékenysége során:

  • a magyarországi kamarai rendszer kiépítésében kimagasló szerepe volt, • kitartóan képviselte a magyar tulajdonú mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági érdekeit;
  • jelentős szerepet töltött be az oktatás és szakképzés fejlesztése területén a kamarai jogosítványok bővítésében és a feladatellátás magas színvonalú megszervezésében;
  • elkötelezett volt a kárpát-medencei magyarság helyzetének jobbításában, a gazdasági kooperáció eszközeinek bővítésével;
  • munkája során Pest megye közéletének fejlesztése érdekében lehetőségei szerint megtette a szükséges intézkedéseket;
  • közéleti szereplőként kapcsolatot alakított ki a civil szféra képviselőivel, az összegyűjtött véleményeket eredménnyel alkalmazta a gyakorlati munkában, melynek hatására csökkent Pest megyében a vagyon elleni és gazdasági bűncselekmények száma;
  • Pest megye és a központi régió fejlesztését elősegítette, részt vett a munkában,;
  • munkaerő-piaci eszközökkel részt vett Pest megye gazdaságfejlesztésében;
  • személyes munkájával hosszú időn keresztül a PMKIK és Pest megye érdekeit kiemelkedően szolgálta.

 

A PMKIK továbbra is számít a Peterdy Vince Díjasok közösségére. Ezért hozta létre 2017-ben az Elnökség a Peterdy Vince Díjasok Klubját, melynek minden kitüntetett személy tagjává válik, a kitüntetése átvételének napján. A Klubban minden tag egyenlő, nincs alá-fölé rendeltség, a Klubnak vezetője sincs. A Klubtagok már bizonyítottak, de javaslataikkal, észrevételeikkel továbbra is segíthetik a Kamara céljainak megvalósulását.

A Peterdy Vince Díjasok Klubjának közössége évente egy személyt javasolhat Peterdy Vince Díjazottnak.

PETERDY VINCE

Peterdy Vince 1998. november 20-án 63. életévében hunyt el. Ő volt a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – jelenlegi nevén jogutódlással: Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara – első elnöke.

Peterdy Vince 1935. július 16-án született Budapesten. A Közgazdasági Egyetem elvégzését követően 1964-ben a FORTE Fotokémiai Iparnál – később FORTE Fotokémiai Részvénytársaság – helyezkedett el, ahol előbb a tervosztályvezető, közgazdasági osztályvezető, gazdasági igazgató megbízásokat látta el, majd 1988-ban a vállalat igazgatójává, 1992-ben – a cég részvénytársasággá alakulása után – elnök-vezérigazgatóvá nevezték ki.

Peterdy Vincét 1995-ben a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökévé választották. 1997-ben a Kamara Küldöttgyűlése – addigi tevékenységét elismerve – újabb kamarai ciklusra adott részére elnöki mandátumot, biztosítva bizalmáról.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének tagja a Pest Megyei MTESZ elnöki teendőit is ellátta. Peterdy Vince a vállalt feladatait maradéktalanul, lelkiismeretesen teljesítő, munkahelyét és kamaráját az utolsó pillanatig kitartóan, magas színvonalon szolgáló, nagyformátumú vezető volt. Egy olyan ember, akinek a vezetői kvalitásai kiváló emberi tulajdonságokkal párosultak, szerény volt és őszinte, becsületes és jó szándékú.

Kiemelkedő gazdasági tevékenységéért 1997-ben a Magyar Köztársaság Kiskeresztje elismerésben részesült. A gazdasági önkormányzat megteremtéséért és magas színvonalú irányításáért Göncz Árpád posztumusz a Köztársasági Elnök Arany Emlékéremmel tüntette ki. Peterdy Vince, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapító elnöke 1998. novemberében bekövetkezett haláláig látta el feladatait. A PMKIK küldöttgyűlése – posztumusz – örökös tiszteletbeli elnök címet adományozott számára.

DÍJAZOTTAK

2023.05.23.

Klement Péter

Klement Péter a PMKIK alapító tagja, a kamara megalakulása óta kamarai küldött, a kezdetektől kamaránk Szolgáltatói Tagozatának aktív személyisége.

2020-tól kezdődően kamaránk Innovációs és Területfejlesztési Bizottságának tagja, aki a kezdetektől fogva aktívan részt vállal az erdélyi vállalkozókkal való kamarai kapcsolatok kialakításában és bővítésében is, valamint a külhoni magyarsággal meglévő kapcsolataink ápolásában.

Klement Péter Gödöllő Város önkormányzati képviselőjeként is rendkívüli aktivitással segíti a gödöllői lakosokat és vállalkozókat egyaránt.

2023.05.23.

Gajdár Mónika Éva

Gajdár Mónika 2004 óta kamaránk küldötte, 2020-tól a Váci Területi Klub elnökeként a PMKIK elnökségének tagja.

Aranykoszorús kozmetikus mesterként Gajdár Mónikára mindig számíthatunk a kamara által szervezett kozmetikus szemináriumok szervezőjeként és szakmai moderátoraként, valamint szakértőként, szakmai oktatóként és mestervizsga bizottsági elnökként is.

2023.05.23.

Serhokkné Demeter Erzsébet

Serhokkné Demeter Erzsébet a PMKIK alapító tagja, elnökségi tagként a Kereskedelmi Tagozat meghatározó képviselője, a Kiskereskedelmi vállalkozások szakmai csoportelnöke.

2020-tól kezdődően kamaránk Etikai Bizottságának tagja.

Serhokkné Demeter Erzsébet az Ukrajnában dúló háború kitörése óta jelentős segítséget nyújt a háború elől Magyarországra menekült személyeknek megfelelő szállás biztosítása és munkalehetőség felkutatása érdekében.

2023.05.23.

Honfi Árpád

Honfi Árpád a PMKIK alapító tagja, a kamara megalakulása óta kamarai küldött, a kezdetektől kamaránk Ipari Tagozatának oszlopos és aktív tagja.

Az ipari vonatkozású kamarai események és szakmai programok során mindig számíthatunk rá.

2016 és 2020 között a PMKIK Gazdaságfejlesztési Bizottságának, 2020-tól kezdődően pedig kamaránk Innovációs és Területfejlesztési Bizottságának tagja.

Ki kell emelnünk továbbá, hogy Honfi Árpád az Ukrajnában dúló háború kitörése óta több alkalommal is aktívan hozzájárult a kamarai karitatív akcióink sikeréhez.

2010.10.18.

Török László
ügyvezető
(„Kalapács” Kft.)

Török László a „Kalapács” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – a cég rövidített elnevezése: „Kalapács” Kft. ) ügyvezetője. A Közszolgáltató és közüzemi vállalkozások szakmai cso-portjának küldötte, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparka-mara Területfejlesztési Bizottságának tagja Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült.
Török Lászlót a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet –a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2000.10.18.

néhai Lázár József †
vezérigazgató
ÉRDI ÉPÍTŐ Zrt.

Lázár József az Érdi Építő Rt. vezérigazgatója, a Pest Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara egyik alapító tagja, az Építőipari
szakmai csoport elnöke, akit az Ipari Tagozat jelölt a Peterdy
Vince Díj kitűntetésre.
Lázár József a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnökségi tagjaként, küldöttként, az Építőipari osztály elnökeként,
valamint 2004-től a Nemzetközi és EU Integrációs
Bizottság tagjaként végezte munkáját a vállalkozók érdekében.
Elnökségi tagnak 2000. október 12-én választották meg.
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2000-2012 között
Lázár Józsefet delegálta országos küldöttként a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarába. Az Ipari Kollégium Építőipari
Szekciójában dolgozott. Kamaránk Építőipari szakmai
csoportjának elnöki tisztségét 1995-től 2012-ig látta el. A
2008. év augusztusától a PMKIK Elnökségének Érdi általános
alelnöki tisztségét töltötte be.
A kamarai tisztségek betöltése mellett az Építőipari Vállalkozók
Országos Szakszövetségének elnökségi tagja volt.
Az ÉVOSZ 2008-ban a hosszú időn át végzett kimagasló,
példamutató munkája elismeréseként Lechner Ödön Díjban
részesítette.
Lázár József vezérigazgatót 2001-ben az Építők Napja alkalmából
Miniszteri Elismerő Oklevéllel tüntették ki, melyet az
építőipar, és annak szakmai érdekképviselete területén végzett
kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréséül vehette
át. Az általa vezetett építőipari cég az évek során országos
szintű hírnévre, elismertségre és jelentőségre tett szert.
Lázár József a kamarai rendszerben végzett kimagasló teljesítményéért
a dr. Parragh László, az MKIK elnöke által adományozott
MKIK Elnöki Aranyérem kitüntetésben részesült.
Lázár Józsefet a PMKIK Küldöttgyűlése 2014. december
17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet –
a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között
végzett magas színvonalú munkájáért.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2000.10.18.

Lednyiczky Zsigmond
képviselő
METRO Holding Hungary Kft.

A kitüntetés időpontjában a METRO Holding Hungary Kft.-ben végezte munkáját. A cég 2005. március 31. napjával átalakulással, jogutóddal megszűnt.

Lednyiczky Zsigmond a STABIL Tanácsadó Bt. gazdasági társaságot 1999. 09. 24. napján alapította üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás főtevékenységgel. Az ügyvezetői feladato-kat is ellátta. A cég az alapítástól folyamatosan működik.

A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2000. október 12-én a 7. osztály részéről az Ellenőrző Bizott-ság tagjává választotta.

2000.10.18.

Dr. Dúl Udóné
igazgatósági tag, vezérigazgató vezető tisztségviselő
GÖDÖLLŐ COOP Zrt.

Dr. Dúl Udóné a gödöllői GÖDÖLLŐ COOP Zrt. vezetője.
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gödöllői Térségi
Kamarai Klubjának elnöke. A Társas Kereskedelmi Vállalkozások Szakmai Csoportjának küldötte Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült.
A PMKIK Küldöttgyűlése 2000. október 12. napján a Kereskedelmi Tagozat 8. osztályából az elnökség tagjai sorába
választotta.
Dr. Dúl Udónét a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december
17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet –
a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között
végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is
hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2000.10.18.

Dankó Géza
gázvezeték- és készülékszerelő mester
DANKÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Dankó Géza a DANKÓ Kft. ügyvezetője, valamint a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Épületgépészeti és Elektromosipari Szakmai Csoport elnöke. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával egyesült Pest Megyei Kézműves Kamara alapító tagja, a 2000. évi szervezeti
integrációt követően Szakmai Csoport elnöke, a kitüntetés időpontjában a Gázvezeték- és készülékszerelő Mestervizsga
Bizottság elnöke.

2000.10.18.

néhai Novotny Lászlóné †
betéti társaság kültagja
WUDIGESS Bt.

Novotny Lászlóné a Wudigess Bt. kültagja, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) Fa- Papír, Kerámia és Egyéb Ipari Szakmacsoport elnöke Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával egyesült Pest Megyei Kézműves Kamara alapító tagja, Szakmacsoport elnök, az egyesülés után a PMKIK Oktatási Bizottságának
tagja. Novotny Lászlónét a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december
17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között
végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2000.10.18.

Eszes Katalin
ügyvezető elnök ÉRUSZ Ruhaipari és Kereskedelmi Szövetkezet

Eszes Katalin a kitüntetés időpontjában az ÉRUSZ Ruhaipari és Kereskedelmi Szövetkezet ügyvezető elnöke. A Szövetkezetnek a felsőruházat gyártása volt a főtevékenysége. Eszes Katalin a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozata Könnyűipari Szakmacsoportjának küldötteként vett részt a Kamara munkájában. A Küldöttgyűlés a 3. osztályból 2000. október 12-én a PMKIK Ellenőrző Bizottságának tagjai sorába választotta.

2000.10.18.

Szujó Lajos
egyéni vállalkozó

Szujó Lajos egyéni vállalkozó, a Pest Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara (PMKIK) Építőipari Szakmacsoport elnöke
Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült.
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával egyesült Pest
Megyei Kézműves Kamara alapító tagja, a PMKIK-ban
Szakmacsoport elnök, és a PMKIK Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottságának tagja.
Szujó Lajos egyéni vállalkozót a Pest Megyei és Érd Megyei
Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése
2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette –
mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994
és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a
PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2000.10.18.

néhai Nagy István †
vendéglős egyéni vállalkozó Cifra Csárda, Nagykőrös

Nagy István egyéni vállalkozó, a Cifra Csárda Vendéglő tulajdonosa,
a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Idegenforgalmi
és Vendéglátó Szakmai Csoportjának küldötte.
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) alapító
tagja, a Ceglédi Térségi Kamarai Klub elnöke, a Kamara
Gazdaságfejlesztési Bizottságának tagja.
A PMKIK Küldöttgyűlése 2000. október 12-én a 10. osztályból
a Piacfejlesztési Állandó Bizottság tagjává választotta.
Nagy István 2014. április 19. napján elhunyt.

2001.04.26.

Dr. Tolnay Lajos
igazgatósági tag, vezető tisztségviselő KÉMÉNY Kéményseprő-ipari Zrt.

Dr. Tolnay Lajos (Sajószentpéter, 1948. szeptember 27.) kohómérnök,
üzletember. A Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki
Karán diplomázott 1971-ben. Az egyetem után
a Lenin Kohászati Művekben kezdett dolgozni, ahol már a
80-as években magas pozícióra jutott. 1986-ban a vállalat műszaki
igazgatója lett, majd 1989. január 1-jén vezérigazgatója.
A rendszerváltás után is megtartotta a pozícióját a cégnél. A
Magyar Gazdasági Kamara elnökévé választották.
Dr. Tolnay Lajos 1995-2000. októberéig az MKIK elnöki
tisztségét töltötte be. Magyarországon a kamarai rendszer
kiépítésében kimagasló szerepet játszott. Pest megyét és a
PMKIK-t az országos kamara működtetésében mindig megkülönböztetett
fi gyelemmel kezelte, bevonta tevékenységébe.
Dr. Tolnay Lajos nemcsak határainkon belül, hanem külföldön
is jól ismert és elismert kamarai vezető volt.
A kitüntetett dr. Tolnay Lajos MKIK elnök az elismerést
megköszönve elmondta, hogy a PMKIK-nak a kamarák
között stílusa van, melyet az újság, a rendezvények kiválasztása
és színvonala illetve a szakmai anyagok minősége is
hűen tükröz. Dr. Tolnay Lajos szerint a kamaráknak olyan
lobbiszervezetté kell válnia, amely eredményesen képviseli
tagsága érdekeit.

2004.05.27.

Solti Ferenc

vezető tisztségviselő
SF Egészségügyi Szolgáltató Bt.

Solti Ferenc fogtechnikus mester, az SF Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság üzletvezetésre jogosult tagja, az Egészségügyi
és Élelmiszeripari Szakmai csoport elnöke, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Bizottságának tagja a Kézműipari Tagozat kitüntetettje.
A gazdasági kamarák megalakulásától aktívan részt vett a kamarai életben. A Pest Megyei Kézműves Kamarában az Egészségügyi és Élelmiszeripari Szakma Osztályt vezette,
dolgozott az Etikai Bizottság elnökeként valamint az Oktatási Bizottság tagjaként. A kitüntetés időpontjában a 18-as sz.
Egészségügyi és Élelmiszeripari vállalkozások osztályelnöke, tagja a Nemzetközi kapcsolatok és EU-integrációs Munkabizottságának, továbbá a Pest Megyei Békéltető Testületnek.
A Fogtechnikus Mestervizsga Bizottság elnökeként fontos feladatának tekinti a szakember utánpótlás képzését. A kamarai
feladatok mellett az Egészségügyi Minisztériumban és az Országos Kórháztechnikai Intézetben betöltött tisztségei
kapcsán jelentős erőfeszítéseket tesz a szakmát foglalkoztató nehézségek leküzdésére, átfogóan képviseli a fogtechnikus
társadalom problémáit. Hatékony tagtoborzásának köszönhetően egyre több fogtechnikus számít arra, hogy a kamarai munka segítségével vállalkozása sikeresebbé válik. Solti Ferenc fogtechnikus mestert a Pest Megyei és Érd Megyei
Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette –
mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a
PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2004.05.27.

Szilvási Imréné dr.

ügyvezető
INTERPIK Kft.

Szilvási Imréné dr. az INTERPIK Kft. ügyvezetője, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában (PMKIK) a Nagykereskedelmi- külkereskedelmi- vagyongazdálkodási vállalkozások
Szakmai Csoportjának elnöke Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült.
A PMKIK alapító tagja.
A Kereskedelmi Tagozatot képviseli az Oktatási Bizottságban.
Szilvási Imréné dr. az INTERPIK Kft. ügyvezetője, a Kereskedelmi
Tagozat kitüntetettje, aki már a Kamara megalapítási feladataiból is kivette részét. A Kamara alapító tagjaként aktív szerepet vállalt a kamarai mozgalomban. A kitüntetés időpontjában a 7. Nagykereskedelmi- külkereskedelmi- vagyongazdálkodási vállalkozások elnevezésű osztály osztályelnöke, országos küldött. A Kamara folyamatban lévő átszervezése során a Választásokat Előkészítő és Alapszabály Módosító Bizottságban lelkiismeretes munkájával, szakmai hozzáértésével járult hozzá a Bizottság sikeres tevékenységéhez.
Ezen kamarai feladatok mellett a Pest megyei munkaadói
szervezetekben betöltött tisztségei okán nagyfokú rálátással
képviseli a kisvállalkozásokat. A Pest Megyei Munkaügyi Tanács Munkaadói Oldalának ügyvivője, a Munkaügyi Tanács
soros elnöke, egyidejűleg a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány alelnöke is.
Szilvási Imréné dr.-t a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december
17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet –
a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között
végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is
hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2004.09.14.

néhai Marosi Zsuzsanna †

igazgató
Coca-Cola Amatil /Hungary/ Kft.

Marosi Zsuzsanna, a Coca-Cola Beverages (Magyarország)
Kft. kommunikációs igazgatója volt és a Pest Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara egyik alapító tagja Peterdy Vince Díj
kitüntetésben részesült.
Kamaránk elnökségi tagjaként, valamint a Nemzetközi és EU
Integrációs Bizottság tagjaként végezte munkáját a vállalkozók
érdekében.
Marosi Zsuzsanna 2004. novemberében elhunyt.

2004.09.14.

Décsi Endréné

egyéni vállalkozó
kézműipari alelnök
Kézműipari Tagozat elnöke
Budaörsi Ipartestületben ügyvezető igazgató

Décsi Endréné egyéni vállalkozó, a Pest Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara kézműipari alelnöke, a Kézműipari Tagozat
elnöke, az Oktatási Bizottság tagja Peterdy Vince Díj kitüntetésben
részesült.
Décsi Endréné, a gazdasági kamarák megalakulásától aktívan
részt vett a kamarai életben. A Pest Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarába történt beolvadásig (2000) a Pest Megyei Kézműves
Kamarában elnökségi tagként dolgozott, a két Kamara
összevonása óta kézműipari alelnök, a Kézműipari Tagozat
elnöke, országos kamarai küldött.
A Budaörsi Ipartestület ügyvezetőjeként, valamint az IPTSZ
vezetőjeként végzett munkájával nagyban hozzájárult, hogy
a kitüntetés időpontjában a Pest Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarának 10 megyei ipartestülettel van együttműködési
megállapodása. Az Ipartestület budaörsi Irodája meghatározó
szerepet tölt be a Széchenyi Kártya ügyintézésben, melynek
következtében, kamaránk országosan előkelő helyet foglal
el a kártya értékesítésében.
Tisztségei segítségével nagyfokú rálátással, eredményesen
képviseli a kisvállalkozókat, több mint 20 éve tevékenykedik a
vállalkozók szolgálatában.
Décsi Endrénét a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december
17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet –
a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között
végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is
hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2004.09.14.

néhai Dr. Bernáth Tibor †

ügyvezető igazgató
BETI-PLAST Kis- és Nagykereskedelmi és Vállalkozó Kft.

Dr. Bernáth Tibor Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült.
Dr. Bernáth Tibor a BETI-PLAST Kft. ügyvezető igazgatójaként
a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK)
alapító tagja volt.
Ezt megelőzően a Pest Megyei KISZÖV elnökeként tevékenykedett.
A PMKIK Etikai Bizottságának elnöki teendőit
2000-ig látta el.
A 2005. évtől a Magyar Fogyasztóvédelmi Egyesület ügyvezető
elnökeként munkálkodott. A Pest Megyei Békéltető Testület
megalakulásakor annak elnökévé választották. A tisztséget
haláláig betöltötte.
Dr. Bernáth Tibor 2008 februárjában elhunyt.

2004.12.16.

Lengyel János

főigazgató-helyettes
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal igazgató

Első ízben fordult elő, hogy nem kamarai küldött kapta meg a kitüntetést, hanem olyan szakember részesült Peterdy Vince Díj kitüntetésben, aki kiemelkedő munkát végzett Pest megye gazdasági életében, a munkaerőpiaci területen. A forgácsoló szaktechnikusi képesítés megszerzése után, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari Karának Tervező-szervező szakán szerzett diplomát. Ezt követően a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetemen „Személyügyi szakközgazdász”-ként posztgraduális képzésben
kitüntetéssel végzett.
Az aktív életpálya egészét Pest megyében, vagy a megye gazdasági, társadalmi
életéhez szorosan kapcsolódó országos államigazgatási szervezetekben töltötte. 1974-ig az érdi mezőgép vállalatnál dolgozott. Ezt követően a Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete Pest-megyei
Bizottságánál közgazdasági előadóként az ágazatokhoz tartozó Pest megyei munkáltatók bér és munkaügyi kérdéseivel foglalkozott. A piacgazdaság foglalkoztatási problémáinak kezelésére 1991-ben létrehozott munkaügyi szervezet mellett Pest megyében is létre jött a Megyei Munkaügyi Tanács, amelynek alapító tagja és a szakszervezeti oldal ügyvivője volt. Szakmai érdeklődése és az adott időszak munkaerő piaci kihívásai a munkaügyi szervezethez sodorták. 1992-ben nevezték ki a Pest megyei Munkaügyi Központ (PMMK) igazgatóhelyettesének. Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek gondoskodtak Pest megyében az un. aktív eszközök – foglalkoztatást elősegítő támogatások – működtetéséről. 1995-ben nevezték ki a Pest Megyei Munkaügyi Központ igazgatójának.A Kamarával, önkormányzatokkal, munkáltatókkal és az államigazgatási szervezetekkel együttműködve sikeres programok valósultak meg. Pest megye Integrált Roma Foglalkoztatási programját a brüsszeli szakkiállításon
is bemutatták. A PMMK megszűnését követően 2007-2008-ig a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fejlesztési és Koordinációs főigazgató helyettese volt. 2008-ban nevezték ki az országos szervezet (Foglalkoztatási és Szociális Hivatal) főigazgató helyettesének. Feladata volt a Rehabilitációs és Szociális Igazgatóság vezetése. Pest megye fejlesztésében a hivatalban lévő miniszter képviseletében tagja volt az Agglomeráció fejlesztési-, Pest Megyei Területfejlesztési-, és a Regionális Fejlesztési Tanácsnak, valamint részt vett azokban a munkákban, amelyek Pest megye fejlődési pályáját jelentősen befolyásolták.Megbízatást kapott az EU által fi nanszírozott és a foglalkoztatási szervezet fejlesztésére irányuló országos program szakmai fejlesztési és kutatási komponensének vezetésére, amelynek keretében 26 önálló projekt sikeresen megvalósult.
Nyugdíjba vonulását követően a Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszteri biztosa felkérésére részt vett a rokkantsági rendszer átalakítása
keretében a rehabilitációs foglalkoztatás szabályozásának kidolgozásában és a kormány-előterjesztés elkészítésében.

2005.05.31.

néhai Batka Sándor †

(posztumusz)
egyéni vállalkozó

Batka Sándor életútját végigkísérte a vendéglátó szakma szeretete. Dolgozott felszolgálóként, üzletvezetőként, mesterszakácsként. Fő hivatásának a felnövekvő nemzedék oktatását, a szakma szeretetének és tudásának átadását tekintette. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetőségének tagjaként, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjaként is lelkiismeretesen végezte munkáját. A korabeli Gazdasági Hírtükör kamarai folyóirat szerint a 2005. május 31-i Küldöttgyűlés megható és ünnepélyes pillanata volt a Kamara legmagasabb szintű kitüntetésének Batka Sándor kamarai küldöttnek történt odaítélése. Batka Sándor 2005. február 18-án hunyt el. 

2007.05.29.

Dr. Ignácz István

nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár
Belügyminisztérium

Dr. Ignácz István dandártábornok, Pest megye volt rendőrfőkapitánya
2001 óta állt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
élén. Következetes vezetői munkájának eredményeként a bűnözési statisztikák szerint a fertőzött terület szinte vala mennyi mutatója az elmúlt hat évben jelentősen javult. A vállalkozásokat leginkább érintő vagyon elleni és gazdasági bűncselekmények száma 2005 és 2006. év viszonylatában 3,6%-kal csökkent. A 2007. évben rendőr vezérőrnagy előléptetésben részesült. A megyei főkapitányi tevékenységét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöki beosztásában folytatta. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – elismerve a dandártábornok Pest megye gazdaságáért folytatott tevékenységét – a 2007. május 29-én megtartott Küldöttgyűlésén Peterdy Vince Díjban részesítette.
Dr. Ignácz István nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes
államtitkár szakmai életútja:
2017-Belügyminisztérium, helyettes államtitkár
2014-2016 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala, elnök
2011-2014 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala, általános elnökhelyettes
2008-2010 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala, elnök
2008 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, szakértőtanácsadó
2000-2007 Pest megyei Rendőr-főkapitányság vezetője,
rendőr vezérőrnagyi előléptetés (2007)
1998-2000 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
1996-1998 Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi főigazgatója, rendőr dandártábornoki előléptetés
1992-1996 Borsod megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi
igazgató, rendőr ezredesi előléptetés
1987-1991 Miskolci Rendőrkapitányság vizsgálati alosztályvezető, majd osztályvezető
1978-1986 Borsod megyei Rendőr-főkapitányság, nyomozó
Szakmai végzettségei:
Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Nyomozói szak nappali tagozat
(1978)
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogi diploma
(1991)

2008.03.14.

Gáspár István

Bettina 2000 Kft.

Gáspár István a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett
gépészmérnök és vegyész szakmérnök. Az egyetem elvégzése után az ICO Rt.-nél kezdett dolgozni és nyugdíjazásáig ez az
egy munkahelye volt. Gáspár István alapító tagja a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának (PMKIK). A Kamara megalakulásától kezdődően – 1995-től – az ipari alelnöki tisztséget töltötte be.
A Küldöttgyűlés 2000. október 12. napján, mint az ICO Rt.
elnök-vezérigazgatóját választotta általános alelnöknek.
A tisztségviselő választások során tagja volt a Jelölő Bizottságnak. A PMKIK országos küldötte volt, és tagja volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaságfejlesztési Bizottságának.Nyugdíjazásakor a Kamarában végzett  tevékenységéért az MKIK kitüntetésben részesítette. Későbbiekben a Bettina 2000 Kft. ügyvezetőjeként Kamaránkban az Ipari Szakmacsoport küldötte volt. Gáspár István elnök-vezérigazgató Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült.

2008.03.14.

Szarvas Tibor

ügyvezető igazgató – vezető tisztségviselő „ARIES” Nonprofit Kft.

Szarvas Tibor az „ARIES” Kft. ügyvezetője, a Közszolgáltató
és Közüzemi vállalkozások Szakmai Csoportjának elnöke.
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapító tagja
Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült. Szarvas Tibor képviseli kamaránkat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Környezetvédelmi Kollégiumában. Szarvas Tibor a Közgazdaságtudományi Egyetemen tervezőelemző
szakán szerzett diplomát.
Munkahelye immár 37. éve az ”ARIES” Nonprofi t KFT.
illetve jogelődje, ahol előbb főkönyvelőként, 28. éve pedig
ügyvezető igazgatóként dolgozik. A cég Szigetszentmiklós és
térsége városgazdálkodási feladatait látja el. A költségvetési üzemek sajátos helyzetének felismerése vezetett
oda 1986-87-ben, hogy megszervezője volt a Költségvetési Üzemek Társaságának, amely most Magyar Közszolgáltatók
Egyesülete néven működik, központja Szigetszentmiklós.
Az alapítástól igazgatója, illetve elnöke a szervezetnek.
Alapító tagja, és egyben állandó társelnöke a Településüzemeltetési Tanácsnak, és a Településszolgáltatási Ágazati
Párbeszéd Bizottság munkaadói oldalának elnöke. A Pest
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagjává választották a PMKIK megalakulása óta minden tisztújítási alkalommal.
2018-tól a Pest Megyei Békéltető Testület tagja.
1993-ban „Az emberi környezet kialakításában végzett eredményes tevékenység elismeréséül” HABITAT emlékérmet, 2003-ban az „Év Településszolgáltatója” díjat, 2007-ben pedig a „Köz Szolgálatáért Érdemjel” arany fokozatát kapta. A Pest
Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Peterdy Vince-Díjjal tüntetette ki. Szarvas Tibort a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet –
a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között
végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is
hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2008.03.14.

Gornyák Istvánné

egyéni vállalkozó

Gornyák Istvánné egyéni vállalkozó használtcikk bolti kiskereskedelmi főtevékenységgel. Az Egyéni kereskedelmi vállalkozások Szakmai Csoportjának küldötte, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) alapító tagja, az Etikai Bizottság tagja Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült.
Gornyák Istvánnét a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december
17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet –
a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között
végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is
hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2008.03.14.

Kissné Kászon Gabriella

ügyvezető
Dunasarok Kft.

Kissné Kászon Gabriella a Dunasarok Kft. ügyvezetője, az
Idegenforgalmi és Vendéglátó Szakmai csoport küldötte
Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) munkájában a kezdetektől részt vett, a kitüntetés időpontjában a Váci Térségi Kamarai Klub elnöke és a Gazdaságfejlesztési Bizottság tagja. Kissné Kászon Gabriellát a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez. A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2008.03.14.

Dudás Tivadarné

egyéni vállalkozó szolgáltatás, biztosítás

Dudás Tivadarné egyéni vállalkozó, Dunaharasztiban pénzügyi-
biztosítási tanácsadással foglalkozott, 1995 óta a 17. Ruha- textil- bőr- és szolgáltató Ipari Szakmai Csoport küldötte. A kitüntetés időpontjában a Kiskunlacháza Térségi Kamarai Klub elnöke. A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Területfejlesztési Bizottságának 2004-ben lett tagja. Kamaránk kistérségi kapcsolattartója, Csepel-sziget és környéke tartozik hozzá. Közreműködésével a Kamara több települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Jelentős erőfeszítéseket tesz a környezetbarát fűtési rendszerek és technológiák Pest megyei meghonosítása érdekében.

2008.03.14.

Lévai Istvánné

cégvezető
Szentendrei Szerviz Kft.

Lévai Istvánné a Szentendrei Szerviz Kft. cégvezetője, majd
ügyvezetője, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarában (PMKIK) a Közlekedés-szállítás Szakmacsoport küldötte, a Szentendrei Térségi Kamarai Klub elnöke Peterdy Vince Díj kitüntetést kapott. A Kamara a 2012-2016-os kamarai időszak lezárásával megköszönte Lévai Istvánné – mint küldött – munkáját a küldötti tisztségből történő elköszönése miatt. Lévai Istvánné a PMKIK Kereskedelmi Tagozatának 10. számú Jármű és egyéb, máshova nem sorolt kereskedelmi szakmai csoportjából elismerésben részesült. Lévai Istvánnét a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez. A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2008.03.14.

Sebők László

REND-BENT Bt.

Sebők László a REND-BENT Bt. ügyvezetője, 2004-től a
17. Ruha- textil- bőr- és szolgáltató Ipari Szakmai Csoport
elnöke. Részt vett a Pest Megyei Kézműves Kamara megalapításában, tagja volt az elnökségnek, 1995 óta küldött. A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának 2004-től tagja.
Peterdy Vince Díjat kapott.
A Gödöllői Térségi Kamarai Klub vezetőségi tagja.
Sebők László által készített cipők Ludwigsburgban is érdeklődést váltottak ki, a karácsonyi vásár látogatói körében.

2008.03.14.

Skribek Pál

ügyvezető
Firkász Bt.

Skribek Pál a Firkász Bt. ügyvezetője, a 15. Jármű és vasipari
szakmai csoport elnöke, országos küldött. A Pest Megyei Kézműves Kamara alapító tagja és az elnökségének tagja. A kitüntetés időpontjában a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Pest Megyei Kézműves Kamara összevonása óta is Szakma csoport elnök és a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja. A Vecsési Kamarai Klub vezetőségi tagja. Az Országos Fémipari Ipartestület alelnöke – a fémipar szószólója. Húsz (20) éve tevékenykedik a vállalkozók szolgálatában (1988 óta ipartestületben). Skribek Pált a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2008.12.05.

Dr. Losó József

vezérigazgató
MIRELITE MIRSA Zrt.

Dr. Losó József a „MIRSA” Pest Megyei Hűtőipari Zrt. vezérigazgatója, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának tagja, az Élelmiszeripari Szakmai csoport küldötte Peterdy Vince Díj kitüntetést kapott. Dr. Losó József a gazdasági kamarák megalakulásától aktívan részt vesz a kamarai életben. Az általa vezetett cég Pest megye, illetve a Közép-magyarországi régió meghatározó vállalkozása. Dr. Losó József vezérigazgatót a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2010.05.31.

Dr. Zámbó Ákos

Diczházi és Társai Bt.

A kitüntetés átadásakor 39 éves, aki 1994-ben az Államigazgatási Főiskolán Budapesten, 1999-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem Jogi Karán szerzett diplomát. 1995-től a Pest Megyei Kézműves Kamara főtitkári posztját töltötte be. 2000-től a Lakás 17 Vagyonkezelő Kft. ügyvezetői funkciója mellett a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál a Gazdaságfejlesztő Bizottság elnöki teendőit is ellátja. 2008 no vem berétől a Közlekedési Biztosító Egyesület vezérigazgatója. 2012-től a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke. Dr. Zámbó Ákos vezérigazgatót a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.

A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2010.05.31.

Gyovai János

egyéni vállalkozó
Pest Megyei Kereskedők, Vendég-látók és Szolgáltatók Szövetsége
Elnök

Gyovai János a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Ke-reskedelmi és Iparkamara (PMKIK) alapító tagja, aki a kezdetektől küldött. Először a Kamara Piacfejlesztési Bizott-ságában dolgozott tagként, majd az Oktatási Bizottságban folytatta munkáját. Jelenleg az Egyéni kereskedelmi vállalko-zók Szakmacsoportban tevékenykedik. A PMKIK stratégiai szövetségesének, a KISOSZ-nak elnökségi tagja volt, majd 2002-től elnökévé választották.
Peterdy Vince Díj kitüntetést kapott.
Gyovai Jánost a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet –a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2010.05.31.

Szoboszlai István

ügyvezető – vezető tisztségviselő
PROFI-VILL Kft.

Kitüntetettünk kisvállalkozó, 20 éve végzi magas színvonalon munkáját. A kitüntetés időszakában vállalkozása évente átlagosan 20-30 fő munkavállalót foglalkoztatott. Mesterként szerzett szaktudását nemcsak az építőiparban kamatoztatja, hanem a sport és a vendéglátás területén is. Lakóhelyének meghatározó vállalkozója, 10 éve irányítja a
helyi vállalkozók egyesületét, a PMKIK-ban pedig 6 éve az Ipari osztályt. Rendszeresen részese a helyi fejlesztéseknek, karitatív tevékenységeknek. A 2016. évtől a Kamara Ipari Tagozatának elnöke és a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Elnökségének tagja.

2010.05.31.

Dr. Szűcs Lajos

országgyűlési képviselő

A kitüntetés átadásakor 46 éves, több diplomás, 20 éve Pest megye meghatározó közéleti szereplője. Tizenkét éve oszlopos tagja az elsőszámú megyei döntéshozatali fórumnak. Négy al-kalommal választották országgyűlési képviselővé, 2010-ben a magyar parlament jegyzője. A nagyobbik kormánypárt megyei elnöke, a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnö-ke, Pest megye gazdaságának fejlesztéséért végzett munkája elismeréséért részesült Peterdy Vince Díjban. Dr. Szűcs Lajos felsőfokú tanulmányait Egerben az Esterházy Károly Főiskola pedagógia és közművelődés szakán, majd az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervező szakán végezte 1998-ban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karán 2008-ban szerzett jogászi oklevelet. Dr. Szűcs Lajos az 1990. évi önkormányzati választások után az ócsai polgármesteri hivatal közművelődési referenseként dolgozott. A FIDESZ ócsai szervezetét Buza Attila polgármesterrel együtt alapította. Az 1998. évi országgyűlési választásokat követően Buza Attila képviselő személyi titkára lett. A képviselő halála miatt 2001. április 13-án rendezett időközi képviselőválasztáson az ócsai körzetben mandátumot szer-zett. A Pest megyei 14. választókörben 2002-ben, 2006- ban és 2010-ben is egyéni mandátumhoz jutott. A 2014. és 2018. évi parlamenti választásokon Pest megye 7. sz. körzetében (Vecsés) választották képviselővé.
Az országgyűlésben 2004. október 11-étől kezdve folyamatosan betölti az egyik jegyzői tisztséget.

Szavazás:
Mellette: 26 fő, egyhangúlag elfogadva
Ellene: nincs
Tartózkodás: nincs
E/1/2011. (XI. 25.) sz. határozat:
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és
Iparkamara dr. Kupcsok Lajos főtitkár urat kiemelkedő kamarai
munkájáért Peterdy Vince Díjban részesíti.

2011.11.25.

Dr. Kupcsok Lajos

főtitkár
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK)

Tartalmi „Kivonat” az Elnökségi Ülés jegyzőkönyvéből; Décsi Endréné: Mivel nincs olyan elnökségi ülésünk, ahol a főtitkár úr nem jelenik meg, ezért úgy gondolom, hogy talán előtte is megtehetnénk ezt a nyilatkozatot, amit szeretnék felétek elmondani. Főtitkár úr a kamarai törvény létrehozásában, a kamarai érdekek képviseletében és a szakképzéssel kapcsolatos sorozatos parlamenti hozzászólásával kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen ezt láthatjuk a beszámolókból, olvashatjuk a sajtóból, ezért javaslom, hogy az elnökség ezt a munkát a Peterdy Vince Díjjal ismerje el.

Dr. Vereczkey Zoltán: Egy formális szavazást kérnék arról, hogy az Elnökség egyetért azzal, hogy főtitkár úr kiemelkedő munkáját, kiemelkedő elismeréssel jutalmazzuk, Peterdy Vince Díjról szóló oklevéllel és az aranygyűrűvel. Még anynyit szeretnék elmondani, hogy 14. éve dolgozik dr. Kupcsok Lajos változatlanul ebben a tisztségben, idén töltötte be az 50. életévét. Indokolás az is, hogy országgyűlési képviselőként a kamarai törvény előkészítésében való közreműködéséért valamint a Pest megyei vállalkozók sikeres gazdasági tevékenységének előmozdítása érdekében folytatott munkája elismeréseként részesíti kitüntetésben az Elnökség.

2012.05.29.

néhai Magyar Lajosné†

okmányhitelesítő irodavezető
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

Magyar Lajosné munkavállaló gimnáziumban érettségizett és felsőfokú külkereskedelmi szakképesítést szerzett. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) alkalmazásában állt 1995. január 1. napjától haláláig. A munkába lépésekor okmányhitelesítő ügyintéző volt, később főelőadó beosztásban foglalkoztatta a munkáltató. Az irodavezetői feladatokat is ellátta.
Foglalkoztatásának teljes időtartama alatt az áruk behozatali eljárás alá tartozó nemzetközi egyezménynek megfelelően az A.T.A igazolványok és származási bizonyítványok kiadásával foglalkozott. Az általa irányított szakterület a tagdíj bevételeken kívül minden évben a Kamara jelentős bevételi forrása volt. Kiemelkedő eredményei a naprakész, kiváló szakismereteinek és ügyfélkapcsolati módszereinek volt köszönhető. Magyar Lajosné 63 éves korában részesült Peterdy Vince Díj kitüntetésben.
A PMKIK okmányhitelesítési bevételei a 2017. I. félévi eredménnyel bezárólag aktualizálva az alábbiak szerint alakultak; Magyar Lajosné szül. Szabó Mária 2017. október 24-én elhunyt.

Folyamatban lévő megbízatásai:
2000 – Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
2018 – A kínai Selyemút Nemzetközi Kereskedelmi Kamara
elnökségi és igazgatósági tagja
2017 – KAVOSZ Tőkealap-kezelő Zrt. elnöke
2014 – Államreform Bizottság – tag, Magyar Export-Import Bank
Zrt. /EXIMBANK Zrt./ felügyelőbizottsági tag, Magyar
Exporthitel Biztosító Zrt. felügyelőbizottsági tag, World
Chambers Federation irányító testület tagja, KA-VOSZ
Zrt. igazgatóság elnöke
2010 – MOL Nyrt. IT tag
2009 – KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. igazgatóság elnöke
2001 – Üzleti7 szerkesztőbizottság elnöke
1993 – MGYOSZ elnökségi tag
2009 – Budapesti Gazdasági Főiskola címzetes főiskolai docense
2009 – Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes docense
2017 – Sopron Város Díszpolgára
Könyvek:
Járai – Fodor – Parragh: Túl az idők jelein /2008/
Patai – Parragh – Lentner: Magyarország a változó világban /2015/

2012.07.06.

Dr. Parragh László

elnök
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

A Peterdy Vince Díj a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara legmagasabb szintű kitüntetése. A gazdasági- és közélet azon szereplői részesülnek e kitüntetésben, akik munkássága és életútja meghatározó hatással bír Pest megye és a központi régió fejlődésére. Tekintettel arra, hogy Pest megye és a központi régió fejlettsége alapvetően kihat a magyar gazdaság teljesítményére is, ily módon a Peterdy Vince Díjjal jutalmazottak köre, tevékenysége túlhalad a megyék határain. A 2012. esztendő Peterdy Vince Díjasa olyan személy, aki az elmúlt 12 esztendőben folyamatosan és állhatatosan képviselte a magyar tulajdonú mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági érdekeit. Jelentős szerepet töltött be az oktatás és szakképzés területén, a kamarai jogosítványok bővítésében és a feladatellátás magas színvonalú megszervezésében. Elkötelezett híve a kárpátmedencei magyarság helyzetének, a gazdasági kooperáció eszközeinek bővítésével történő javításának.

Az a személy, akit kitüntetésre érdemesnek találunk, reményeink szerint még mindig nem érte el sikerei csúcsát. Bízunk abban, hogy a kötelező tagságú köztestületi kamara újbóli megteremtésekor együtt fogunk ünnepelni. Bízunk abban, hogy a Peterdy Vince Díjas dr. Parragh László az MKIK elnöke továbbra is meg tudja őrizni az általa vezetett országos szervezet egységét és erejét.

2014.12.17.

NÉHAI Oláh László †

LABAMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A Peterdy Vince Díj kitüntetésre a Kereskedelmi Tagozat jelöltje: Oláh László, aki a Turizmus, idegenforgalom és vendéglátó szakmai csoport küldötte
Oktatási Bizottság elnöke,
Országos küldött
Vendéglátást szervező-vendéglős
Mestervizsga Bizottság elnöke

A gazdasági társaság fő tevékenysége az utazásközvetítés. A Peterdy Vince Díjat 2014-ben a Kereskedelmi Tagozat jelöltjeként kapta. Oláh Lászlót a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez. A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

Kamarai elismerések:
2000 Kamarai Munkáért Díj
2014 Peterdy Vince Díj
2014 Jubileumi Díj

Kárpáti György címzetes egyetemi docenst a Pest Megyei és
Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése
2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban
részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében
20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú
munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek
eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2014.12.17.

Kárpáti György

ügyvezető
WARITEX Kft.

Az Ipari Tagozat jelöltje Kárpáti György, aki Szakmai tagozati
alelnök, a Vegyipari és Könnyűipari Szakmai Csoport
elnöke, elnökségi tag, Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának
elnöke, Oktatási Bizottság tagja, országos küldött.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában (MKIK) viselt
tisztségei; Európai Vállalkozói Parlament (EVP) képviselő,
MKIK mellett működő Választottbíróság bírája, Nemzetközi
Kollégium tagja.
Kárpáti György, címzetes egyetemi docens Kamarához kapcsolható
életútja;
a Waritex Kft. társtulajdonosa, ügyvezető igazgatója
PMKIK tisztségek:
A Kamara alapító tagja, az elnökség tagja
1994-től a Könnyűipari szakmai tagozat elnöke, 2016-tól a
vegyiparral kiegészülve
Kezdetektől a Nemzetközi Bizottság elnöke
Az Oktatási Bizottság tagja
MKIK tisztségek:
Kezdetektől a Nemzetközi Kollégium alelnöke, 2016-os átalakulás
óta a Magyar – Német tagozat elnökségi tagja
Európai Vállalkozói Parlament Pest megyei képviselője
Országos küldött
Választott-bírósági bíró nyugdíjkorhatár eléréséig

2014.12.17.

Karikás Pál

rádió és televízió műszerész mester
PALIVILL Bt.

Karikás Pál rádió és televízió műszerész mester, a PALIVILL
Bt. ügyvezetője 1993-tól 2014-ig, ezt követően kültag. 1980
óta szakmájában önálló iparos. Tevékenységi körét 1993-ban
kereskedelmi tevékenységgel bővítette. Karikás Pál a jogelőd Pest Megyei Kézműves Kamara alapító tagja, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarába (PMKIK) történt beolvadásig elnökségi tag.
A beolvadást követően a PMKIK elnökségének is tagja.
Szakmai tagozati alelnök, az Épületgépészeti és elektromos
ipari szakmai csoport elnöke, az Innovációs és Területfejlesztési
Bizottság tagja.
Televízió és videotechnikai műszerészként a Mestervizsga
Bizottság elnöke.
A kitüntetés időpontjában 24 éve a Gyáli Ipartestület elnöke.
A tisztséget továbbra is betölti, az Emlékkönyv megjelenésekor
már 28 éve ipartestületi elnök.
A Peterdy Vince Díjat 2014-ben a Kézműipari Tagozat jelöltjeként kapta.
Karikás Pált a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2014.12.17.

Dr. Oláh András

LEK-MEN Kft.

A Peterdy Vince Díj kitüntetésre a Szolgáltatói Tagozat
jelöltje: dr. Oláh András
aki a Kamara szolgáltatói alelnöke,
a Szolgáltatói Tagozat elnöke,
Elnökségi tag,
Oktatási Bizottság tagja,
Országos küldött és az
MKIK Oktatási és Szakképzési Kollégiumának tagja

A Peterdy Vince Díjat 2014-ben a Szolgáltatói Tagozat jelöltjeként kapta.

Dr. Oláh Andrást a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez. A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2014.12.17.

T. Mészáros András

polgármester
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város polgármestere. Háromszor választották Érd város polgármesterévé. Tisztségét megelőzően volt alpolgármester és Pest megyében közgyűlési elnök.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése elismeri mindazoknak a közéleti szereplőknek a tevékenységét – ide értve T. Mészáros András polgármester munkásságát is – akik Pest megye közéletének fejlesztése érdekében megtették azokat az intézkedéseket, amelyek a Kamara legmagasabb kitüntetésének odaítéléséhez is szükségesek és amelyek a tagozati díjazottak tekintetében is elvárásnak minősülnek.

A PMKIK Küldöttgyűlése Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesítette T. Mészáros András érdi polgármestert.

Kamarai munkássága mellett a Pest Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetségének ügyvezető elnökeként a mezőgazdasági ágazatában működő gazdasági szereplők érdekeit szintén képviseli és védi. Dr. Gyovai Pált a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez. A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2016.05.31.

Dr. Gyovai Pál

ügyvezető
TESZÖV-FOOD Bt. (átalakult)
igazgatóság elnöke
BUDABÉSZ Szövetkezet

Az Ipari Tagozatból dr. Gyovai Pál Peterdy Vince Díjban részesült; Dr. Gyovai Pál okleveles agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök, mezőgazdasági vállalatgazdasági szakmérnök, a TESZÖV-FOOD Bt. ügyvezetője, emellett a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalakulása, vagyis 1995 óta kamarai küldött, a kezdetektől a Kamara Ipari Tagozatának aktív tagja.
A PMKIK Elnökségének 2000 óta tagja, ezen kívül a következő kamarai tisztségeket is ellátta: Az Ipari Tagozat Élelmiszeripari szakmai csoportjának osztályelnök- helyettesi pozícióját 2000 és 2004 között töltötte be. Kamaránk Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagi tisztségét 3 kamarai cikluson keresztül, 2000 és 2012 között látta el, a 2012-2016-os kamarai időszakban a Gazdaságfejlesztési Bizottság tagja. Dr. Gyovai Pál a PMKIK Ipari Tagozatának alelnöke, egyben az Élelmiszeripari szakmai csoportjának elnöke 2008 óta. Kamaránk élelmiszeripari vonatkozású eseményeinek és szakmai programjainak szervezésében mindig számíthatunk rá.

2016.05.31

Schneider Ferenc

ügyvezető
SCHNEIDER Kft.

Az Ipari Tagozatból Schneider Ferenc Peterdy Vince Díjban részesült. Gépészmérnöki diplomáját Németországban szerezte. Tíz éven keresztül Németországban tevékenykedett, mely időszak során német és osztrák vállalkozói ismeretekre tett szert. Schneider Ferenc 1989 óta több vállalkozásnak is vezetője volt, kiváló szakmai ismeretét és mestermunkáit Németországban is elismerik.

A Schneider Kft. ügyvezető igazgatójaként, és küldöttként a PMKIK életében 12 éve, 2004 óta folyamatosan és aktívan részt vállal.

Az elnökségnek 2012 óta tagja, továbbá az Ipari Tagozat alelnöki, egyben az Építő és szerelőipari szakmai csoport elnöki posztját is betölti. Schneider Ferenc a PMKIK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának is tagja, a kamara külföldi szakmai útjainak szervezése során, elsősorban a német nyelvű területek vonatkozásában tevékenyen részt vállalt. Kamaránkban betöltött tisztségei mellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának is országos küldötte, továbbá a Magyar–Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének is tagja, annak 2012. évi megalakulása óta. A Schneider Kft. vezetése mellett egyéni vállalkozóként tanácsadási tevékenységet folytat.

2016.05.31.

Kári János

ügyvezető
Kári János Tobacco Bt.

A Kereskedelmi Tagozatból Kári János Peterdy Vince Díj-at kapott. Kári János a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola elvégzését követően a Pest Megyei Vendéglátóipari Vállalat üzletvezetői, majd a Vállalat Ceglédi Igazgatóságának igazgatói posztját látta el. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalapításában már, mint rendkívül tapasztalt, a 80-as évek elejétől tevékenykedő vállalkozó vett részt, két évvel később, 1997-ben a Magyar Kisvállalati Társaság alelnökének is megválasztották. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Idegenforgalmi, Szálláshely Szolgáltató és Vendéglátó Szekciójának alapító elnöke. Kári János több mint 20 esztendeje a PMKIK küldötte, a Kereskedelmi Tagozat tagja, a turizmus és vendéglátási szakterület képviselőjeként. Kamaránk elnökségének tagja, 2004 óta a PMKIK Vecsési Területi Klubjának elnökeként aktív kapcsolatot ápol a vecsési térség vállalkozóival. A PMKIK-ban betöltött tisztségein felül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Turisztikai Kollégiumának tagja. A kamarai szervezetrendszerrel végzett közös szakmai munkát a Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók Szövetsége elnökségi tagjaként is erősíti. Kári Jánost a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez. A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2016.05.31.

Magoss György

KÁTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A Kereskedelmi Tagozatból Magoss György Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült. Magoss György a KÁTA Kft. ügyvezető igazgatója, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995-ös megalakulása óta küldött, a Kereskedelmi Tagozat tagja. A PMKIK elnökségének tagja, valamint a Kereskedelmi Tagozat alelnöki, egyben a Nagykereskedelmi vállalkozások szakmai csoportjának elnöki tisztségét is ellátja. Az Innovációs és Területfejlesztési Bizottság munkájában, a Bizottság tagjaként, aktívan részt vállal 2008 óta. A PMKIKban betöltött tisztségei mellett, 2004 óta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos küldötti pozícióját is betölti. Magoss György igazi lokálpatriótaként, felkészült és tapasztalt üzletemberként, az Autós Szolgáltatóház alapítójaként, több üzemanyagtöltő állomás létrehozójaként, valamint a helyi vállalkozások érdekeinek határozott képviselőjeként is hírnevet szerzett. Mint a Tápiómenti Ipartestület elnökének, szívügye a helyi iparosok és kereskedők érdekeinek védelme a Pest Megyei Kamarával természetesen szorosan együttműködve. Magoss Györgyöt a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.

A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2016.05.31.

Szabó Józsefné

betéti társaság kültagja

A Kézműipari Tagozatból Szabó Józsefné Peterdy Vince Díjban részesült. Szabó Józsefné a gazdasági kamarák 1994. évi megalakulása óta folyamatosan, aktívan részt vállal a kamarai életben. Alapító tagként 1994 és 2000 között a Pest Megyei Kézműves Kamara küldötti tisztségét látta el. A Pest Megyei Kézműves Kamara 2000. évi beolvadását követően a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozatának küldötte. A Kézműipari Tagozat Építő szakmai csoportjában a „TERASZ” Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság képviseletében végzi küldötti feladatait. A Pest Megyei Kézműves Kamara 2000. évi. beolvadásának időpontjától kezdve folyamatosan részt vállal a PMKIK életében további területen is: a kamara Ellenőrző Bizottságának tagjaként, pénzügyi és számviteli szakértelmével szintén segíti a kamarai munkát. A Kamara adótanácsadói hálózatának tagjaként is segíti a Pest megyei vállalkozásokat. Szabó Józsefné, mint érdi vállalkozó, aktív kapcsolatot ápol az érdi térség vállalkozásaival, akik bizalommal fordulhatnak hozzá a felmerülő kérdéseikkel.

2016.05.31.

Wendler András

üzemmérnök, ügyvezető
KAMARA Gépjárműjavító Kft.

A Kézműipari Tagozatból Wendler András Peterdy Vince Díjban részesült. Wendler András a Pest Megyei Kézműves Kamara alapító tagja, annak küldötti tisztségét is betöltötte az 1994. évi megalapításától kezdődően 2000-ig. A Pest Megyei Kézműves Kamara 2000. évi beolvadásától kezdődően a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozatának küldötte. A KAMARA Gépjárműjavító Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, a Kézműipari Tagozat Jármű és fémipari szakmai csoportjának képviseletében végzi küldötti feladatait, a Járműipari szekció vezetőjeként. A Pest Megyei Kézműves Kamara 2000. évi beolvadásának időpontjától kezdve folyamatosan részt vesz a Kamara Gazdaságfejlesztési Bizottságának munkájában, melynek tagja. A Kamara autószerelő mestervizsga bizottságának tagja. A kamarában betöltött tisztségein felül, a PMKIK delegáltjaként 2012-től kezdődően az MKIK Ipari Kollégiuma gépjármű szekciójában is tevékenykedik. Kamarai tisztségei mellett az Európai Autószervizek Magyarországi Egyesületében is képviseli a vállalkozások érdekeit. A Pest Megyei Békéltető Testület tagja. A Testületet és a „békéltetést”, mint alternatív vitarendezési lehetőséget népszerűsítő televíziós és rádiós műsorokban gyakran szerepel. (ECHO TV, Duna-Media Televízió, Civil Rádió) Wendler Andrást a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2016.05.31.

Kovács Ágnes

egyéni vállalkozó
(számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység)

A Szolgáltatói Tagozatból Kovács Ágnes Peterdy Vince Díjban részesült. Kovács Ágnes okleveles könyvvizsgálóként 1991 óta a váci székhelyű VUK Adótanácsadó és Könyvelő Kft. tulajdonosa és vezetője. 1995-től kezdődően a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pénzügyi, oktatási, biztosítási, egészségügyi, kulturális szolgáltató osztályának vezetője, valamint a Kamara Váci Klubelnöki pozícióját is ellátta. A PMKIK Ellenőrző Bizottságának tevékenységét, annak elnökeként 2004-től irányította. A PMKIK-nál betöltött ellenőrző bizottsági elnöki tisztségén felül 2012-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának alelnökévé is megválasztották A Pest megyei vállalkozásokat a kamara adótanácsadói hálózatának tagjaként szintén segíti. Kovács Ágnes vállalkozói tevékenysége, valamint kamarai tisztségeinek ellátása mellett 1998-tól kezdődően Vác Város Gazdasági Bizottságának tagjaként részt vett a város életében. 2011-től kezdődően a Városi Holding Felügyelő Bizottságának tagjaként is segítette szakértelmével Vác Városának vezetését. Kovács Ágnest a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.

A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2016.05.31.

néhai Fóti Edit †

ügyvezető
EUROED Kft.

A Szolgáltatói Tagozatból Fóti Edit Peterdy Vince Díjban részesült. A közgazdász végzettségű Fóti Edit már a kamarai pályafutása kezdetét megelőzően is elismerésre méltó szakmai pályafutást tudhatott magáénak.

A vállalati szférában eltöltött időszakban megvalósított karrierjének állomásai közül többet is ki kell emelnünk:

A Pest Megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalatnál betöltött osztályvezetői megbízatását követően, a Vállalat 1989-es átalakulásától kezdődően annak ügyvezető igazgatójaként kamatoztatta szakértelmét, majd a 90-es évek elejétől kezdődően egy olasz érdekeltségű vállalat gazdasági igazgatói tisztségét töltötte be.

Fóti Edit vállalkozóként, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalapításától kezdődően tevékenyen részt vállalt a Kamara életében.

Az EUROED Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosaként és ügyvezetőjeként betöltött küldötti megbízatásán felül is segítette kamaránk munkáját. 2000-től, a kamarai területi klubrendszer kialakításától kezdődően a Budapesti Területi Klub elnökeként, illetve a PMKIK Elnökségének tagjaként is részt vállalt a kamarai feladatok ellátásában.

Klubelnöki megbízatásán kívül a Területfejlesztési Bizottság tagja, valamint a korábbi időszak folyamán a Pest Megyei Békéltető Testület tevékenységében is részt vállalt. Fóti Edit a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.

A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

Fóti Edit 2016. november 20-án elhunyt.

2017.05.29.

Regősné Gali Margit

egyéni vállalkozó

Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült Regősné Gali Margit a Vegyipari és könnyűipari szakmai csoport tagja. Regősné Gali Margit okleveles ruhaipari technológus üzemmérnök, 1998 óta egyéni vállalkozó, fő szakterülete a PVC fóliakonfekcionálás. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) 1995. évi megalakulása óta kamarai küldött, a kezdetektől a Kamara Ipari Tagozatának aktív tagja. A könnyűipari vonatkozású kamarai események és szakmai programok során mindig számítani lehet aktív részvételére. A PMKIK Etikai Bizottságának 1996 óta tagja, annak elnöki tisztségét 2000 óta tölti be, a „KORREKT PARTNER” elismerő védjegy megalapítása a kitüntetett nevéhez kapcsolódik. A védjegy odaítélése során az Etikai Bizottság elnökeként értékeli a pályázatokat. A PMKIK-ban betöltött tisztségei mellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának is tagja és alelnöke. Az 1998. évtől 2015-ig a Pest Megyei Békéltető Testület aktív tagja volt. Regősné Gali Margitot a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.

A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2016.05.31.

Dombóvári József Tibor

ügyvezető

A Kereskedelmi Tagozatból Dombóvári J. Tibor Peterdy Vince Díjban részesült. Dombóvári J. Tibor 2D+P Idegenforgalmi és Vállalkozói Kft. ügyvezető igazgatója, a Kamara alapító tagja,1995-től, a Kamara megalakulásától fogva a Kereskedelmi Tagozat küldötte. A vendéglátással kapcsolatos szakmai tevékenységét 1968 óta végzi. A Nyíregyházi Városi Tanács közétkeztetésének felügyeletét 11 éven keresztül látta el. Ezt követően saját tulajdonú, családi panzió és étterem vezetőjeként folytatta és fejlesztette szakmai tevékenységét, 1996-tól a szentendrei Danubius Hotel tulajdonosa. A Kamarában egy cikluson keresztül az Idegenforgalmi és Vendéglátó osztály elnökhelyettesének választották, 2000-től 2016-ig pedig elnökként vezette a szakmai csoportot. Kezdetben a PMKIK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságában, 2012-től a Gazdaságfejlesztési Bizottságban végezte a kamarai munkát. Több cikluson keresztül MKIK országos küldöttként, valamint az MKIK Vendéglátó és Turisztikai Kollégiumi tagjaként képviselte a Pest megyei vendéglátók érdekeit országos szinten. Vizsgabizottsági tagként szerepel a névjegyzékében és a gyakorlati képzőhely ellenőri jegyzékben is. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport területén OKJ-s vizsgaelnök, valamint 2000-től mestervizsga bizottsági elnökként is tevékenykedik.

Dombóvári J. Tibort a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez. A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2017.05.29.

néHAI Bánóczki Péter †

ügyvezető
SB Ruhaipari Kft.

A Kézműipari Tagozatból Bánóczki Péter Peterdy Vince Díjban részesült. Bánóczki Péter úri szabó mester 1996 óta tagja a Kézműipari Tagozat 14-es Fa-, üveg-, papír-, kerámia, textil- bőripari és művészeti szakmai csoportjának. Az SB Ruhaipari Kft. ügyvezetőjeként, és küldöttként a PMKIK életében immáron 21 éve folyamatosan részt vállal. A minőségi ruhakészítés és a kihalófélben lévő méretes szabó mesterség elkötelezett harcosa. Férfi öltönyei és tradicionális ruhái többszörösen díjazott mesterművek, a minőségi paszomány és zsinór használatát az ország kiemelt mestereként műveli. Három alkalommal nyerte el a Magyar Kézműves Remek Díjat, 2015-ben megkapta a legrangosabb megyei kitüntetést, az Év Iparosa Díjat. 1996 óta a PMKIK tagjaként a Mestervizsga Bizottságban vizsgáztat a női szabó szakmában. A PMKIK Innovációs és Területfejlesztési Bizottságának munkájában, a Bizottság tagjaként, tevékenyen részt vesz. A Pest Megyei Oktatási és Szakképzési Nonprofi t Kft. Felügyelőbizottságának 2017. 05. 10. óta tagja.

2016.05.31.

Dr. Csanádi Károly

vezető jogtanácsos,
a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett kamarai jogtanácsos Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) 1056 Budapest, Váci utca 40., 4.

kamarai jogtanácsos Pest Megyei Oktatási és Szakképzési Nonprofit Kft. 1056 Budapest, Váci utca 40., 4. em. E-mail: csanadi.karoly@pmkik.hu

A PMKIK Küldöttgyűlése kamarai munkatárs munkájának a legrangosabb kitüntetéssel történő elismeréséről döntött. Peterdy Vince Dij kitüntetésben részesítette dr. Csanádi Károlyt, a PMKIK vezető jogtanácsosát. Dr. Csanádi Károly jogász, üzemmérnök, mérnök üzem gazdász, okleveles fővállalkozó, tanár, adótanácsadó és mediátor. Bejegyzett közoktatási szakértő. A kitüntetett munkatárs a kamarai életbe 18 évvel ezelőtt kapcsolódott be. Ügyvéd, közigazgatási vezető és jogtanácsos feladatkörben végzett kamarai munkát. 1999-től 2001-ig főfoglalkozású közigazgatási vezetőként a Pest Megyei Kézműves Kamarában az egyéni vállalkozói engedélyek kiadását végző szervezeti egységet vezette valamint a mesterképzésben vállalkozási és pedagógiai ismeretekre tanította a jelölteket.A Kamarák egyesülése után a közfeladat megszűnéséig a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában is ellátta a kézműipari vállalkozókat érintő közigazgatási feladatokat.

Ügyvédként 2001-2008-ig segítette a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát valamint a Pest Megyei Oktatási és Szakképzési Közhasznú Társaságot. A 2001 és 2003 közötti években jogi tanácsadással támogatta a PMKIK önkéntes tagjainak gazdasági tevékenységét. 2009-től kezdődően a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara vezető jogtanácsosaként látja el a PMKIK jogi képviseletét. Segítette a Küldöttgyűlés, az Elnökség és a kamarai vezetők munkáját, gondozta a belső szabályzatokat. Több ciklusban közreműködött a küldöttválasztó és a tisztújító küldöttgyűlések szervezésében, lebonyolításában, a belső szabályzatokat átdolgozta, frissítette. Kettő ciklusban mint választottbíró vett részt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság munkájában. Több OKJ-s szakképesítés tekintetében vizsgaelnök. Jogi szakcikkek, jegyzetek szerzője. Szaktudását a Pest Megyei Oktatási és Szakképzési Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaságban is kamatoztatja, ahol szintén ellátja a jogtanácsosi feladatokat.

2017.05.29.

Dr. Lami Mária

bejegyzett könyvvizsgáló
Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft.

A Szolgáltatói Tagozatból dr. Lami Mária Peterdy Vince Díjban részesült. Dr. Lami Mária a Közgazdaság-tudományi Egyetem elvégzése után az egyetemen posztgraduális képzés keretében doktori címet szerzett. Könyvvizsgálói és adószakértői szakképesítései mellett pénzintézeti minősítéssel is rendelkezik. Az APEH Pest Megyei Igazgatóságán 10 éven keresztül ellenőrzési osztályvezető, majd igazgató-helyettesi beosztásba került. 1993-ban megalapította a LAMI Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft. gazdasági társaságot. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995-ben történt megalakulása óta kamarai küldött. Ettől az időponttól kezdődően 2012-ig a 6-os, Pénzügyi, oktatási, biztosítási, egészségügyi, kulturális szolgáltató szakmai osztályának vezetője volt. Az első kamarai ciklusban az Etikai Bizottság tagjaként is szerepet vállalt. Az 1997. évben megválasztották a Pest Megyei Könyvvizsgálói Kamara elnökének. 2008-tól a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos küldötteként is tevékenykedik. A kamarai tagozatok átalakulását követően 2012-től a Szolgáltatói Tagozat 17-es Pénzügyi- számviteli, banki- biztosítási szakmai csoport vezetői pozícióját tölti be, amely mellett 2016 júliusától a Pest Megyei Oktatási és Szakképzési Nonprofi t Kft. könyvvizsgálójaként is végez szakmai munkát, ahol korábban a Felügyelőbizottság tagjaként és elnökeként tevékenykedett. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában 2012-től 2016-ig a Közteherviselési Kollégium tagja volt. Dr. Lami Mária könyvvizsgálót a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.
A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2018.04.12.

Bacsa István

okl. építész, tervező,
felelős műszaki vezető,
építési műszaki ellenőr (magasépítés) üzletvezetésre jogosult tag,
vezető tisztségviselő ÉPSZAK Építőmesteri és Szakipari Szolgáltató Betéti Társaság

Az Ipari Tagozatból Peterdy Vince Díjban részesült Bacsa István, aki okl. építész, tervező, felelős műszaki vezető, magasépítési szakterületen építési műszaki ellenőr. A kitüntetett személy 1993 óta az ÉPSZAK Építőmesteri és Szakipari Szolgáltató Betéti Társaság tulajdonosa és vezetője. Fő szakterülete épületek teljes körű tervezése. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995-ben történt megalakulása óta kamarai küldött, a kezdetektől az Ipari Tagozat tagja. Az építőipari vonatkozású kamarai események és szakmai programok előkészítése és szervezése során szakértelmével mindig segíti a kamarai munkát. A PMKIK Oktatási Bizottságának, elnökségének tagja, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) Szobi Területi Klubjának elnökeként aktív kapcsolatot tart a térség vállalkozóival. Bacsa István építészt a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2014. december 17-én JUBILEUMI DÍJ-ban részesítette – mint küldöttet – a kamarai tagok érdekében 20 év alatt, 1994 és 2014 között végzett magas színvonalú munkájáért, amely a PMKIK-t is hozzásegítette sikereinek eléréséhez és működéséhez.

A Jubileumi Díj oklevél és kristályváza.

2018.04.12.

Bánkeszi Lajos

műszaki igazgató
BETA-TRANS PLUSZ Kft.


ügyvezető, cégtulajdonos
SKILLDUO Kft.

A Szolgáltatói Tagozatból Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesült Bánkeszi Lajos, aki 1976 óta dolgozik a közlekedési ágazatban. Több, mint 10 éve a BETA-TRANS PLUSZ Kereskedelmi, Szállítmányozási és Szolgáltató Kft. műszaki igazgatója, valamint a SKILLDUO Tanácsadó és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa és ügyvezetője. Fő szakterületei: a közlekedés, áruszállítás és veszélyes árukra vonatkozó tanácsadás, továbbá az oktatási tevékenység. Több közlekedéssel kapcsolatos terület szakértője; veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadó és szakoktató; gépjárművezető szakoktató; IRU diplomás gépjárművezető; gépjárműkárszakértő. A nemzeti fejlesztési miniszter 2015-ben Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott részére eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként. A PMKIK-ban 2008 óta kamarai küldött, 2012-től a Közlekedési és hírközlési szolgáltatói szakmai csoport elnöke, valamint az Innovációs és Területfejlesztési Bizottság tagja.

2018.04.12.

Horváth György

egyéni vállalkozó

A Kereskedelmi Tagozatból Peterdy Vince Díjban részesült Horváth György, aki évtizedek óta egyéni vállalkozó. Fűtőolaj kereskedéssel kezdett 46 évvel ezelőtt, 1972-ben Gödön, a Petőfi tér 1. szám alatt. Később a piaci igények változását követte, tevékenységét kiterjesztette a kis lakások és házak felújításához szükséges építőanyagok forgalmazásával. Árusít tűzifát, sódert, homokot, meszet és cementet stb. a javítási munkákhoz igazodó különböző kiszerelésben. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995-ben történt megalakulása óta kamarai küldött, a kezdetektől a Kereskedelmi Tagozat oszlopos és aktív tagja. A kiskereskedelmi vonatkozású kamarai események és szakmai programok során mindig számíthat aktív részvételére a PMKIK. A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) Ellenőrző Bizottságának 2012 óta tagja. A PMKIK-ban betöltött tisztségei mellett a Pest Megyei Kereskedők, Vendéglátók és Szolgáltatók Szövetsége (Pest Megyei KISOSZ) Etikai Bizottságának elnöki tisztségét is betölti.

2018.04.12.

Spindelbauer Attila

gázvezeték- és készülékszerelő ügyvezető
Spindelbau Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A Kézműipari Tagozatból Peterdy Vince Díjban részesült Spindelbauer Attila, aki 1990 óta dolgozik a gázvezeték- és készülékszerelő szakmában, 2005 óta tulajdonosa és vezetője a Spindelbau Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak, mely cég a kitüntetés időpontjában nyolc főt foglalkoztat. Spindelbauer Attila 2009 óta tagja a PMKIK Épületgépészeti és elektromos ipari szakmai csoportjának, 2012 óta kamarai küldött, 2015-től a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) Ceglédi Területi Klubjának elnöke, továbbá az Innovációs és Területfejlesztési Bizottság tagjaként is tevékenykedik. A Ceglédi Ipartestületbe – annak elnökeként – rendkívüli, kitartó munkájával újra életet lehelt, mely ma már a Ceglédi Területi Klubnak is helyt ad, havonta színvonalas rendezvényekkel, szakmai fórumokkal várja a ceglédi térség vállalkozóit.

2018.04.12.

Zsidi-Farkas Mária

kézműipari tagozati titkár
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

Zsidi-Farkas Mária 1995 augusztusában került felvételre a Pest Megyei Kézműves Kamarába. Ettől az időponttól kezdődően a Pest Megyei Kézműves Kamara, majd a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, végül a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara munkatársaként, a kamara életét és sikeres működését rendkívüli szorgalmával és lelkesedésével 2018. áprilisi nyugdíjba vonulásáig mindvégig aktívan segítette. Mária tapasztalatával, megfontoltságával, munkájával és javaslataival folyamatosan közreműködött a kamarai feladatok és rendezvények zökkenőmentes, sikeres megvalósításában, bármelyik munkatárs bátran fordulhatott hozzá tanácsért, gyakorlatilag elképzelhetetlenek voltak nélküle a Váci utcai kamarai központi iroda mindennapjai. Zsidi-Farkas Mária kézműipari titkárt a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara sikeres működése érdekében végzett több évtizedes kimagasló és lelkiismeretes munkájának elismeréseként a kamara Peterdy Vince Díjban részesítette.

2022.05.27.

Gelb Sándor

elnök
Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara

Gelb Sándor 2016 óta tölti be a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnöki tisztségét, közreműködésével került előkészítésre, majd 2018-ban aláírásra azon együttműködési megállapodás, amely a Pest megyében működő gazdálkodó szervezetek, elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara tagjainak hivatott szolgáltatásokat biztosítani. A magyar-ukrán gazdasági kapcsolatok fejlesztése terén hosszú ideje végzett kimagasló munkájáért, valamint az orosz-ukrán háború okozta válsághelyzetben folytatott áldozatos, kitartó tevékenységéért, a háború által sújtott kárpátaljai magyar és ukrán embereknek nyújtott segítségéért és erőfeszítéseiért a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Peterdy Vince Díj kitüntetésben részesítette.