• pén. márc 31st, 2023

Stratégiai partnerségi megállapodást kötött dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a PMKIK-val

2023 február 20-án stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Budapesten dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és dr. Vereczkey Zoltán, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Többszereplős területfejlesztési politikában gondolkodik a kormány, az összetettebb stratégia lehetővé teszi az ország komplexebb és gyorsabb fejlesztését – hangsúlyozta dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a stratégiai partnerségi megállapodás megkötését megelőzően.

Hozzátette, hogy az eddigieknél is sokkal szorosabb kapcsolatra van szükség a gazdasági és a kulturális élet szereplőivel, valamint a felsőoktatási, tudományos-kutatási területtel.

Dr. Navracsics Tibor elmondta: a kamarai aláírássorozat célja, hogy a térség szereplőivel intézményes kommunikációt teremtsenek, amely jobb minőségű döntéshozói alapot eredményez.

A területfejlesztési miniszter kiemelte, hogy Magyarország jó ütemben használta ki az európai uniós tagságából adódó lehetőségeket, dinamikusan fejlődött az elmúlt tizennyolc évben. A leszakadó régiók mutatói azonban azt sugallják, többet kell tenni a területi problémák kezeléséért.

Dr. Vereczkey Zoltán, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) elnöke emlékeztetett: a PMKIK már húsz évvel ezelőtt kezdeményezte Pest vármegye önálló régióvá válását, annak érdekében, hogy részesedhessen az uniós fejlesztési forrásokból.

Azzal, hogy Pest vármegye immáron önálló régió lett az uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés tekintetében, nagyobb fejlődésre lesz lehetőség a megyében – tette hozzá a PMKIK elnöke.

Dr. Vereczkey Zoltán a stratégiai megállapodás megkötését megelőzően tartott köszöntő előadásában kiemelte: Pest vármegye gazdasága annak ellenére is növekedést tudhat magáénak az elmúlt 12 évben, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetősége a megyében mind a 2007-2013, mind a 2014-2020 uniós programozási időszakban minimális volt.

A stratégiai partnerségi megállapodás annak érdekében jött létre, hogy a területfejlesztési miniszter a jogszabályok előkészítésébe, valamint a társadalom egészére kiterjedő, egyes szakmai döntések előkészítésébe közvetlenül vonja be a PMKIK-t.

A stratégiai partnerségi megállapodás alapján a területfejlesztési miniszter és a PMKIK a következő tárgykörökkel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, módosításában, felülvizsgálatában működnek együtt:

  • A területfejlesztés tematikájához kapcsolódóan a területfejlesztésre, a központi államigazgatási szervek területfejlesztési feladataira, a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerekre vonatkozó jogszabályok kialakításában – előkészítésében való közreműködés. Az érintett szakmai intézményrendszerek korszerűsítésével és innovációjával kapcsolatos vélemények és javaslatok megfogalmazásában való együttműködés. Mindezekhez illeszkedően a PMKIK és az általa elért gazdasági szereplőktől érkező információk becsatornázása a területfejlesztési miniszter és a kapcsolódó gazdaságfejlesztési zónáért felelős kormánybiztos irányába.
  • A területfejlesztés stratégiai tervezés körében elsősorban a földrajzilag kapcsolódó területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában, illetve véleményezésében történő együttműködés. Az ezeket alátámasztó terület- és regionális fejlesztéseket érintő kutatási, elemző tevékenység támogatása, különösen a területileg kapcsolódó gazdaságfejlesztési zóna helyzetelemzésére és versenyképességi vizsgálatára vonatkozóan a minél hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében. A PMKIK által elért gazdasági szereplők, szakemberek véleményének becsatornázása a területfejlesztési stratégiai dokumentumok kialakítása során a térség versenyképességének növelés érdekében.
  • Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos tevékenységek körében a vidék-, település- és infrastruktúra fejlesztéshez, a vállalkozásfejlesztéshez, valamint a gazdasági versenyképesség növeléséhez kapcsolódó európai uniós forrásból finanszírozott országos szintű fejlesztési tevékenységekkel összefüggő programokban való együttműködés, véleményezés. Mindezek mellett az európai uniós források felhasználásával, valamint az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos hatékonyságnövelést szolgáló javaslatok és keretek kialakításának szakmai támogatása.
  • A közvetlen európai uniós források magyarországi szereplők általi lehívásának ösztönzésében való közreműködés, a minél hatékonyabb pályázás érdekében az említett forráslehetőségekre vonatkozó információk eljuttatása a PMKIK által elért vállalkozások körében. A hazai KKV szektor versenyképességének növelés és a közvetlen uniós pályázatok általuk történő lehívásának erősítése.
  • Az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálása körében közreműködés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításában és a jövőbeni Európa Kulturális Fővárosa pályázatokkal kapcsolatos feladatokban.
  • A területfejlesztés intézményi támogatásának körében szakmai együttműködés a területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakemberek közszférában való elhelyezkedésének biztosításához szükséges képzési területek fejlesztésében, a területfejlesztéssel foglalkozó szakemberek továbbképzésében, valamint a duális felsőoktatási képzésekben.
Dr. Vereczkey Zoltán PMKIK elnök és Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a stratégiai partnerségi megállapodás keretében megállapodtak, hogy a megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében kölcsönösen együttműködve járnak el és folyamatosan tájékoztatják egymást minden lényeges körülményről.
Dr. Vereczkey Zoltán PMKIK elnök és Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a stratégiai partnerségi megállapodás keretében megállapodtak, hogy a megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében kölcsönösen együttműködve járnak el és folyamatosan tájékoztatják egymást minden lényeges körülményről.