• szo. jún 15th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

IRATMINTATÁR

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara célja, hogy mindenben segítse a duális képzőhelyként működő vállalkozásokat. A szakképzésben történő szerepvállalásuk elengedhetetlen a fiatal generáció oktatásának teljességéhez, ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy ez a feladat komoly adminisztrációs terheket is magával vonz. Ezen feladatok megkönnyítése érdekében tesszük közzé a duális képzőhelyek számára ajánlott dokumentumok mintáját.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az itt közzétett dokumentumok csupán ajánlásnak tekinthetőek, azok véglegesítése és egyedi adatokkal történő feltöltése minden esetben a duális képzőhely feladata és felelőssége.

Amennyiben a mintadokumentumokkal kapcsolatban kérésük vagy kérdésük merülne fel, keressék továbbra is bizalommal duális képzőhelyi tanácsadóinkat!

Négy iratmintával kapcsolatban külön is szeretnénk felhívni a figyelmet az alábbiakra:

Szakképzési munkaszerződés
Értelemszerű kitöltése esetén a dokumentum megfelel a szakképzési munkaszerződésekkel szemben támasztott követelményeknek.

Munkavállalói tájékoztató
A szakképzési munkaszerződés mellett a munkavállaló számára átadandó dokumentum, melyet a jogviszonyra vonatkozó adatokkal szükséges kitölteni.

Adatkezelési tájékoztató
A szakképzési munkaszerződés mellett a munkavállaló számára átadandó dokumentum. A dokumentumban jelölt, a duális képzőhelyre, mint adatkezelőre vonatkozó adatok kitöltése szükséges. Kérjük továbbá, hogy a dokumentum III. fejezetében található kezelt adatok körét is szíveskedjenek áttekinteni és szükség esetén az egyedileg kezelt, speciális adatkörökkel kiegészíteni.

Nyilatkozat a duális képzésben való részvételről
A gazdasági kamara 2022. augusztus 31-éig hivatalból felülvizsgálja a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartását. A gazdálkodó szervezetek a duális képzésben való részvételről nyilatkoznak. Azt, aki a duális képzőhelyre e törvényben meghatározott szabályoknak megfelel, a duális képzőhelyek nyilvántartásába felveszi.

IRATMINTÁK