• szo. jún 15th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

SZAKKÉPZÉS

AKTUALITÁSOK

A tanítási év végét érintő munkajogi és képzésszervezési kérdések
 • 1. SZMSZ-ek megszűnése
 • A szakképzési munkaszerződések tanulói jogviszonyban a befejező évfolyamon május 3-án megszűntek a törvény erejénél fogva. Ha a felnőttképzési jogviszonyban szervezett szakmai oktatást tanéves keretben, a tanév rendjét figyelembe véve szervezték meg (klasszikus esti oktatás), akkor, ha május 6-án állítják ki a képzésben részt vevők bizonyítványát és törzslapját, úgy esetükben a szakképzési munkaszerződés május 31-én szűnik meg, azonban május 6. után szocho-kedvezmény már csak szabadságra, betegszabadságra igényelhető.

 • 2. Szabadságmegváltás
 • A fel nem használt szabadságokat meg kell váltani pénzben, erre az összegre szocho-kedvezmény nem jár.

 • 3. SZMSZ-ek határozatlan idejű munkaszerződéssé alakítása
 • A szakképzési munkaszerződések meghosszabbíthatók, ekkor május 3-a után a jogviszony normál, határozatlan idejű munkaviszonyként folytatódik. Ezzel kapcsolatban – a továbbfoglalkoztatásra tekintettel – további adókedvezményekre jogosult a munkáltató, kizárólag folyamatos jogviszony esetén: TAO-kedvezmény, illetve egyéni vállalkozó esetén vagy őstermelő esetén SZJA-kedvezmény (meghatározott adóalapot csökkentő tétel révén) és a munkaerőpiacra lépők szocho-kedvezménye [Szocho tv. 11. § alapján a foglalkoztatás első három évére, beleértendő az SZMSZ időszaka is, kizárólag folyamatos továbbfoglalkoztatás esetén érvényesíthető]

 • 4. Sikerdíj
 • Sikeres szakmai vizsga esetén a duális képzőhely sikerdíjra jogosult legalább hat hónapig egybefüggően fennálló (vagy korábban fennállt) szakképzési munkaszerződés esetén.

 • 5. Tanulók támogatása szakmaszerzés után
 • A tanulónak jár az egyszeri pályakezdési támogatás az első szakma megszerzését követően, valamint a 25 év alatti fiatalok SZJA-kedvezménye (amennyiben 25 év alatti a munkavállaló).

 • 6. Érettségi szünet
 • A technikumokban az új szakképzési szabályok szerint tanulók most 12. évfolyamosok, így előrehozott érettségi vizsgát tesznek három közismereti tantárgyból. Ezzel kapcsolatban tantárgyanként négy munkanapra mentesülnek a rendelkezésre-állási és munkavégzési kötelezettségük alól.

 • 7. Egybefüggő szakmai gyakorlat
 • Duális képzésben a rövid ciklusú szakképzési munkaszerződés keretében szervezhető. Folyamatos szakképzési munkaszerződés esetén nincs külön egybefüggő szakmai gyakorlat.

 • 8. Nyári szabadság
 • Kiadásánál figyelembe kell venni a húsz munkanapos egybefüggő szabadság biztosítását. Ez folyamatos szakképzési munkaszerződés esetén kötelező, függetlenül a szakképzési munkaszerződés megkötésének időpontjára.

 • 9. Nyári szünet
 • Rövid ciklusú szakképzési munkaszerződés hatályának meghatározásakor, arra kell figyelemmel lenni, hogy a tanuló számára kötelező harminc napos egybefüggő nyári szünetet biztosítani.

 • 10. Nyári szabadságok tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a megmaradó szabadság kiadható legyen december 31-ig.


Bővebb információk elérhetőek az alábbi letölthető tájékoztatókban:

Új jogcímkód a NAV T1041-es nyomtatványán a szakképzési munkaszerződésekre

Az új jogcímkód megoldja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által a NAV és a NEAK felé is jelzett problémát: azonos jogcímkóddal ugyanis a NEAK rendszerében nem látszott az azonos munkáltatónál keletkezett párhuzamos jogviszonyok mindegyike.

2024. február 28-án a NAV honlapján a T1041-es nyomtatványhoz új útmutató jelent meg, melynek értelmében a szakképzési munkaszerződés új jogcímkódot kapott, amely visszamenőleg 2023. július 1-jétől használható.

A módosítás visszamenőleg nem kötelező, de a fentiek miatt saját dolgozót foglalkoztató duális képzőhelyeknek feltétlenül javasoljuk a visszamenőleges módosítást a szakképzési munkaszerződéses jogviszony kezdetétől vagy 2023. július 1-jétől (amelyik a későbbi).

A 1131-es jogcímkódnál nem kötelező a munkaidő megjelenítése, de a munkavállalók számára több esetben fontos lehet, hogy a nyilvántartás ezt az adatot is tartalmazza, ezért javasoljuk a heti munkaidő feltüntetését továbbra is.

Az új jogcímkód alkalmazásával kapcsolatban további részletes információkat a NAV honlapon olvashatnak.

Szakképzési módszertani segédlet

Megjelent a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által összeállított Szakképzési módszertani segédlet.

A kiadvány három tématerületen – képzési program, projektfeladat, portfólió – ágazati bontásban tárja fel a hazai szakképzési rendszerben működő jó gyakorlatokat, példaértékű eseteket.

A letölthető elektronikus dokumentum azzal a céllal készült, hogy ajánlás formájában támogassa a duális képzés szereplőit.
Szakképzési módszertani segédlet

Végzős tanulók szakképzési munkaszerződéseire/tanulószerződéseire vonatkozó tudnivalók

Sikerdíj lehívása szakképzési munkaszerződés esetén

Idén az akkreditált vizsgaközpontok részéről már nem állítanak ki igazolást a sikeres szakmai vizsgákról. Az igazolásokat a Duális Képzőhely ügyintézője töltheti le az alábbi módon.

A regisztrációs és tanulmányi alaprendszer, azaz a KRÉTA rendszerben a Duális Képzőhely Adminisztrátor ikonra kattintva, a Duális Képzési Modul menübe lépve kiválasztható a Sikerdíj-lekérdezés lehetősége, amennyiben az Iskola részéről feltöltötték a sikeres vizsga eredményét, a rendszer nyomtatható verziót állít elő.

Sikerdíj lehívása tanulószerződés esetén

Végzős tanulószerződéses tanuló esetében, ahogyan az elmúlt évben is, a Szakképző Intézmény részéről állítják ki a sikeres vizsgáról az igazolást és küldik meg azt az érintett képzőhely részére.

Szabadság kiadása szakképzési munkaszerződésessel foglalkoztatott végzős tanuló esetén

A 2024-es évre eső időarányos szabadságot alapesetben nem tudják kiadni a gazdálkodó szervezetek az utolsó évfolyamon tanuló diákok részére, hiszen a végzős tanulók szakképzési munkaszerződése a szorgalmi időszak végéig, 2024. május 3-áig lesz érvényes.

A szakképzésben alkalmazandó tanév rendje alapján, idén a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27., a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 3. Ennek értelmében – a hosszú hétvégét is figyelembe véve – 2 munkanapra adható ki a tanulók részére szabadság. Ettől az iskolák eltérhetnek, emiatt célszerű tájékozódni a tavaszi szünet kiadásáról az érintett intézményeknél.

Amennyiben nem tudja a szakképzési munkaszerződés megszűnése előtt maradéktalanul kiadni a szabadságot a munkáltató, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 125. §-a értelmében azt kötelezően meg kell váltani.

A szakképzési munkaszerződés hatálya alatt kiadott szabadságra elszámolhatnak szocho-kedvezményt a duális képzőhelyek, a szerződés megszűnésekor megváltott szabadságra nem.

Közlemény
a duális képzőhelyek nyilvántartásba vételének ügyintézési határidejéről

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) c) pontja 60 napos ügyintézési határidőt biztosít a területi gazdasági kamarának, mint hatóságnak a duális képzőhely nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására. A határidő kezdő időpontja az a nap, amikor a hivatalos formában, cégkapun keresztül (e-papír szolgáltatás igénybevételével) a kamara hivatali kapujára, vagy a tértivevényes postai úton, hiánytalanul megküldött nyilvántartásba vételi kérelem és mellékletei beérkeznek a hatósághoz. A kérelmek beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra.

Kollégáink mindent megtesznek annak érdekében, hogy rövid határidővel nyilvántartásba vegyék a jogszabályi követelményeknek megfelelő duális képzőhelyeket, azonban a beérkező kérelmek nagy számára figyelemmel soron kívüli eljárás iránti kérelmeknek nem tudunk eleget tenni. Tanulók/képzésben részt vevő személyek foglalkoztatásának szándéka esetén kérjük ezért körültekintésüket, hogy a jogszabályi határidők szem előtt tartásával, időben nyújtsák be kérelmüket a nyilvántartásba vétel iránt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nyilvántartásba vétel nélkül a gazdálkodó szervezet nem foglalkoztathat tanulót, az erre a célra biztosított adókedvezmény lehívására nem jogosult, a tanulóval megkötött tanulószerződés/munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony időtartama a gyakorlati időbe nem számít bele.

MEGJELENT A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Közlöny 2023. évi 101. számában hirdették ki a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet-módosításokról szóló 292/2023. (VII. 6.) kormányrendeletet.

A módosult és új szabályok könnyebb alkalmazása érdekében, egy rövid tájékoztatót állított össze a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, elsősorban a duális képzőhelyeket érintő legfontosabb változásokról, mely információk elérhetők az alábbi linken:

dualis.mkik.hu

MEGJELENT A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

2023. június 2-án, a Magyar Közlöny 2023. évi 81. számában hirdették ki A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIII. törvényt.

A jogszabálymódosítás – amelynek célja a szakképzés szabályozásának finomhangolása – több ponton érintette a szakirányú oktatásra, a szakképzési munkaszerződésekre és a duális képzőhelyekre vonatkozó rendelkezéseket.

A módosítás általános hatálybalépési időpontja 2023. július 1., azonban bizonyos változásokat csak szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

A módosult és új szabályok könnyebb alkalmazása érdekében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az alábbi, rövid tájékoztatót állította össze a duális képzőhelyeket érintő legfontosabb változásokról.

A jogszabályváltozással kapcsolatos bővebb információ elérhető az alábbi linken:

https://dualis.mkik.hu/hir/40

2 ezüstérmet és 1 bronzérmet szereztek a Pest megyei diákok az SZKTV/OSZTV versenyen

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XVI. alkalommal, 2023. április 24-26. között szervezte meg Budapesten, a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban a Szakma Sztár Fesztivál kereteiben az országos szakmai versenyek döntőit.

A rendezvényen közel 15.000 látogató vett részt.

A fesztivál keretében 72 szakma 22 szakmacsoportjában versengtek a dobogós helyezésekért a fiatal szakemberek. A látogatók a EuroSkills verseny szakmai bemutatóiba és a WorldSkills nemzetközi válogató versenyeibe is bepillantást nyerhettek.

A Pest megyei diákok jól szerepeltek a döntőben, 2 ezüstérmet, 1 bronzérmet és egy 5. helyezést szereztek, az alábbi szakmákban:

Kamara

Jelentkező neve

Szakképesítés/

Szakma neve

Verseny-szám

Felkészítő(k) neve

Elméleti oktatást végző (tag)iskola

Döntőn elért helyezése

PMKIK

Somlós László Edvárd

Ács

SZKTV

Görbe András, Gyarmati Gábor

Piarista Szakképző Iskola és Kollégium

2

PMKIK

Szabó Dávid Szilárd

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

OSZTV

Kemenes Tamás, Blahut Lóránt

Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium

2

PMKIK

Ignátz Dávid Szilárd

Ács

SZKTV

Uhlár Péter

Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola

3

PMKIK

Alföldi Benjámin János

Festő, mázoló, tapétázó

SZKTV

Fata Dávid

Ceglédi SZC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

5

A Szakma Sztár Fesztivál kiemelt célja a szakképzés, ezen belül a szakmaválasztás népszerűsítése, bemutatása, illetve, hogy támogassa a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, utat mutasson a felnövekvő generáció számára és elősegítse a szakképzésben kiemelkedő tehetségek jövőbeni gondozását.

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítőknek az eredményekhez!

A LEGFONTOSABB SZAKKÉPZÉSI JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2022. JANUÁR 1-JÉTŐL

Hogyan érvényesíthető a duális képzés adókedvezménye Kiva adóalany esetén?

2022. január 1-től a szakképzési hozzájárulás megszűnésével a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezményével a szociális hozzájárulási adó fizetési-kötelezettség csökkenthető. Abban az esetben, ha az ilyen jogcímen érvényesítendő kedvezmény összege meghaladja a szociális hozzájárulás fizetési-kötelezettségnek a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan érvényesített kedvezményekkel csökkentett összegét, a duális képzés és a szakirányú oktatás kedvezménye adó-visszaigénylés keretében érvényesíthető.
Vannak olyan adóalanyok, akik jogszabályi előírás alapján nem kötelezettek szociális hozzájárulás fizetésére. Ilyen adózó a Kiva adóalany, aki a Kiva tv. előírása alapján mentesül a szociális hozzájárulás fizetési-kötelezettség alól. A Kiva adóalany ugyancsak szociális hozzájárulási adó-visszaigénylés keretében juthat hozzá a szakirányú oktatás és a duális képzés kapcsán érvényesíthető kedvezményhez.

2022. január 1-től ezen adókedvezmény érvényesítésére a havi 2208-as adó- és járulékbevallás keretében van lehetőség. A kedvezmény összegét a bevallás 2208A-01-01 lapján a 29-31 sorokban kell szerepeltetni.

A szociális hozzájárulási adót, köztük a szakirányú oktatás és a duális képzés kedvezményét is havonta kell megállapítani és a tárgyhót követő hónap 12-ig bevallani. A szociális hozzájárulási adónak nincs éves elszámoló bevallása (eltérően az idén megszüntetett szakképzési hozzájárulástól), ebből következően a kedvezményt a havi bevallás keretében kell érvényesíteni. Amennyiben a kedvezmény összege tévesen kerül bevallásra, a helyes összeget az adott havi bevallás önellenőrzésével van mód érvényesíteni.

1. Az ösztöndíj és az egyszeri pályakezdési juttatással kapcsolatos változások

2022 január 1-jétől új számítási módszert kell alkalmazni mind a szakképzési ösztöndíjra, mind az egyszeri pályakezdési támogatásra. A változás lényege, hogy ezen összegek meghatározásának alapja már nem a minimálbér, hanem a szakirányú oktatás költségvetési törvényben megállapított önköltségének egy hónapra eső összege, azaz 1.200.000 Ft/12 = 100.000 Ft.
Bár az alap (bázis) lecsökkent a 2021. évi 167.400 forintról, a különböző esetekre konkrétan meghatározott százalékos értékek viszont úgy növekedtek, hogy kompenzálták az alap csökkenését és végeredményként sem a szakképzési ösztöndíj, sem pedig az egyszeri pályakezdési támogatás nem változott érdemben január elsejével. (Példa: a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj havonkénti összege 2021-ben 8370 Ft volt, 2022. január 1-től 8000 Ft. Szakképző iskola esetében a két összeg 16740 Ft és 16000 Ft.)
[800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §]

2. A munkabérrel és az egyéb juttatásokkal kapcsolatos változások

a) Alapértékek

A munkabérrel és az egyéb juttatásokkal kapcsolatos változások lényege azonos a fentiekben említettekkel, azaz a minimálbér helyett a költségvetési törvényben meghatározott önköltséghez kötött. Ennek megfelelően a munkabér alsó és felső határa a költségvetési törvényben megállapított önköltség egyhavi mértékének 100%-a és 168%-a, azaz 100.000 Ft és 168.000 Ft. Az egyéb juttatások maximális összege az önköltség 168%-a, azaz 168.000 Ft lett. Összességében megállapítható, hogy érdemi összegszerű változás sem a munkabér, sem pedig az egyéb juttatások terén nem történt.
[800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §]

b) Arányos csökkentés

Amennyiben a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy, a munkabért és az egyéb juttatásokat nem kell már 50%-ban csökkenteni. Ennek megfelelően a fenti esetben jelenleg az Szkt. 83. § (7) bekezdését kell figyelembe venni, azaz a munkabérre, egyéb juttatásra és a szabadságra vonatkozó rendelkezéseket a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartamával arányosan kell alkalmazni.

[Szkt. 83. § (7) bekezdés, 800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § d) pont]

3. A szakképzési hozzájárulás kivezetése

A szakképzési hozzájárulás eredetileg 2022. júliusára tervezett kivezetését előre hozták 2022. január 1-jére. A kivezetéssel kapcsolatos szociális hozzájárulási adómódosítások a következők.

a) A szocho mértéke

A szocho mértéke 15,5%-ról 13%-ra csökken. Így a foglalkoztatót a 2021-ben terhelő 17%-os befizetés 13%-ra csökken.

b) A duális képzéshez kapcsolódó adócsökkentési lehetőségek

A duális képzéshez kapcsolódó korábbi szakképzésihozzájárulás-csökkentési lehetőségek megmaradnak, 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adóból vonhatók le. Ilyen csökkentési lehetőségek (normatívák) a következők: az arányosított önköltség (szakképző intézmény és szakiskolai tanuló, ill. személy) és hallgatók esetében az alapnormatíva alapján számított normatívák, a 20%-os sikerdíj, a harmadik személynél történő felnőttfoglalkoztatás esetén 50%-os elszámolás, EM)

c) A felsőoktatási szorzószámok

A felsőoktatási duális képzés keretében és a gyakorlatigényes alapképzési szakon hallgatói munkaszerződés alapján folyó képzések után is igénybe vehető továbbra is az adókedvezmény. Változás azonban, hogy a 2021. december 29-től megemelt felsőoktatási szorzókat 2022. január 1-jétől már nem az Szkr., hanem a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.

[Szocho tv. 17/A. §, 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 19. §]