• szo. jún 15th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS MAGASABB ADÓKEDVEZMÉNYE AZ ÉVES ELSZÁMOLÁSNÁL

Az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 800/2021. (XII.28.) Korm. rendelet 10. §-a 2021. december 29-i hatállyal módosította az Szkr. 332/C.§-ának rendelkezését. A módosítás következtében megemelkedett a duális képzés és a gyakorlatigényes alapképzési szak arányosított alapnormatívája.

A 2021-es évben a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel szemben a hallgatók gyakorlati képzésében résztvevő gazdálkodó szervezetek adócsökkentő tételt érvényesíthettek az előleg bevallásokban. A bruttó kötelezettségüket csökkenthették a duális képzés és a gyakorlatigényes alapképzési szak arányosított alapnormatívája alapján az egy munkanapra vetített mérték és az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként megállapított összeggel.

Az előleg bevallásoknál a 650 000 Ft/év alapnormatíva alkalmazott súlyszorzója az Szkr. 332/C. §-a alapján

    – a szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 3,60,
    – a műszaki, informatika, az agrár- és a természettudomány képzési területen 4,81,

minek következtében az egy gyakorlati napra érvényesített csökkentő tétel az alábbiak szerint alakult:

 

Megnevezés

Szociális munka alapképzési szakon és gazdaságtudományi képzési területen

Műszaki, informatikai, agrár és természettudományi képzési területen

1

Alapnormatíva

650 000 Ft

650 000 Ft

2

Képzési súlyszorzó

3,6

4,81

Egy gyakorlati napra jutó adócsökkentő tétel (1*2/254 munkanap)

9 213 Ft

12 309 Ft

Az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 800/2021. (XII.28.) Korm. rendelet 10. §-a 2021. december 29-i hatállyal módosította az Szkr. 332/C.§-ának rendelkezését, megemelte az alkalmazható súlyszorzók mértékét és a rendelkezést kiterjesztette – konkrétan nevesítve – az egészségtudomány képzési területtel, továbbá a nevesített szakokon kívül eső képzési területeken egységes súlyszorzót rendel alkalmazni az egybefüggő szakmai gyakorlatok esetében.
A módosítás következtében az éves elszámoló bevallásban a felsőoktatáshoz kapcsolódóan teljes évre az alábbi táblázatban szereplő adócsökkentő tételeket lehet érvényesíteni a hallgatók által teljesített gyakorlati napokra vonatkozóan.

 

Szociális munka alapképzési szakon, gazdaságtudományok képzési területen

Műszaki, informatikai, agrár, természettudomány és egészségtudomány képzési területen

Más gyakorlatigényes alapképzési szak

Alapnormatíva Ft/év

650 000

650 000

650 000

Súlyszorzó

3,9

5,3

3,9

Duális képzés

9 980 Ft/gyakorlati nap

13 563 Ft/ gyakorlati nap

 

Gyakorlatigényes alapképzési szak

9 980 Ft/gyakorlati nap

13 563 Ft/ gyakorlati nap

9 980 Ft/ gyakorlati nap