• ked. ápr 16th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

Származási bizonyítványok elektronikus hitelesítése

Tájékoztatjuk az exportőröket, hogy a külkereskedelmi okmányokkal kapcsolatos személyes ügyintézés és azok papíron történő kiadása mellett 2023. márciusától a területi kereskedelmi és iparkamarák a származási bizonyítványok (nem preferenciális származási bizonyítványok) kibocsátására elektronikus úton is lehetőséget biztosítanak.

Az elektronikus származási bizonyítvány kibocsátását az exportőrök a hitelesítő programon keresztül, elektronikus úton tudják kérelmezni a kamarától. A kérelmezők az elkészült elektronikus származási bizonyítványt (továbbiakban: eCO) szintén a hitelesítő programon keresztül, elektronikus úton kapják kézhez.

A hitelesítő program az alábbi oldalon érhető el: https://www.esscert.com/

A hitelesítő program használata regisztrációhoz kötött, amely az alábbi hivatkozáson keresztül lehetséges: https://www.esscert.com/how-to-ecertify/countries-and-chambers#hungary

Az eCO szükség esetén, fehér lapra, színes formátumban nyomtatható ki. Az eCO formátuma megfelel a szokásos, papír alapú formanyomtatványnak, illetve az európai uniós kereskedelmi és iparkamarák által kiadott származási bizonyítvány formátumának.

A kiállított eCO tartalmazni fog egy QR-kódot, illetve egy ellenőrző kódot, amelyek segítségével a felhasználók ellenőrizhetik az eCO hitelességét, az erre szolgáló webfelületen: https://www.certificateoforigin.com/

A területi kamaráktól az eCO mellett továbbiakban is igényelhető és használható a papír alapú származási bizonyítvány is.

 1. Az ügyfelek a https://www.esscert.com/how-to-ecertify/countries-and-chambers#hungary oldalon, a területi kamara kiválasztása után a regisztrációs adatlap kitöltésével kezdeményezhetik regisztrációjukat.
 2. A regisztráció jóváhagyásához szükséges, hogy az ügyfél a regisztrációt visszaigazoló emailben érkező Felelősségvállalási nyilatkozat dokumentumot kitöltse, cégszerűen aláírja és ennek eredeti példányát visszajuttassa a területi kamarához.
 3. A megfelelően kitöltött, aláírt felelősségvállalási nyilatkozat beérkezése esetén a területi kamara a regisztrációt jóváhagyja, ezt követően az ügyfélnek az www.esscert.com/retrieve oldalon nyílik lehetősége megigényelnie a belépéshez szükséges felhasználói nevet és jelszót.
 4. A felhasználói nevet, valamint jelszót a rendszer a support@esscert.com e-mailről küldi meg az ügyfélnek az igényléskor megadott e-mail címére.
 5. A belépés az email-ben kapott felhasználói névvel és jelszóval lehetséges.

A regisztrációval, valamint a program használatával kapcsolatos bővebb információt a felhasználói kézikönyv tartalmaz, amely IDE kattintva érhető el.

Az essCert programot az ügyfelek csak az https://www.esscert.com/ oldalon való regisztrációt követően, annak kamarai jóváhagyása után tudják használni. A jóváhagyáshoz elengedhetetlenül szükséges, hogy az ügyfél a regisztráció megkezdésekor kapott felelősségvállalási nyilatkozat eredeti példányát kitöltve, cégszerűen aláírva juttassa vissza a kamara részére.

Az ügyfél felelősségvállalási nyilatkozattal vállalja, hogy a hitelesítési kérelmekhez a programba feltöltött mellékletek másolatai hitelesek, valós adatokat tartalmaznak, valamint a származási bizonyítványban megadott adatok szintén megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a fenti nyilatkozat eredeti példánya nem érkezik vissza a kamarához, az ügyfél regisztrációjának jóváhagyására nem kerül sor!

A felelősségi nyilatkozat regisztráció jóváhagyásakor a kamara által feltöltésre kerül az ügyfél adatlapján. Amely ügyfélnél nem kerül sor az előbbi dokumentum feltöltésre, annak részére a kamara elektronikus származási bizonyítványt (továbbiakban: eCO), számlát nem hitelesít.

Kérjük, hogy az eCO igénylése előtt győződjön meg róla, hogy a belföldi vagy külföldi felhasználó az elektronikus származási bizonyítványt elfogadja!

Az elektronikus ATA igazolvány kiállítása Változás az ATA igazolvány iránti kérelem kitöltésére vonatkozóan

2023. január 1-től változás történt az ATA-Carnet-ek kibocsátásával kapcsolatban. Az ATA-Egyezmény előírja az ICC ATA rendszerhez való csatlakozást, amely feltételét képezi a későbbi elektronikus Ata kibocsátásának. E változás miatt az ügyintézés folyamata módosult.

Mivel az ATA tagországok nem mindegyike áll készen az okmányok elektronikusan történő kezelésére, maga az okmány kibocsátása továbbra is papír alapon történik.

2023. január 1. napjától az ATA igazolvány kiadásához az előre nyomtatott formanyomtatvány és az igazolvány otthoni kinyomtatása nem szükséges, mivel a kamara nyomtatja ki az elkészült igazolványt, ugyanakkor mind a kibocsátó, mind az ATA tulajdonosának aláírására a fenti okból szükség van, így az igazolvány kiadásának továbbra is feltétele a személyes ügyintézés.

 • Az ATA igazolvány adatainak ügyfél általi előzetes ismertetése (tulajdonos és képviselő adatai, felhasználás célja, érintett országok stb.) szükséges, meghatározott formátumú adatlap (ATA-CDP adatlap) segítségével.
 • Az ügyfél köteles előre kitölteni, illetve rendelkezésre bocsátani a meghatározott formátumú árujegyzéket (árulista). A formátumot nem szabad változtatni, formázni, a kitöltött dokumentum meg kell, hogy egyezzen a letölthető minta formájával.

Az árujegyzék táblázat az alábbiakat tartalmazza:

 • Description/Árumegnevezés, áru azonosító száma, egyéb azonosító jele (egy sorban!)
 • No of pcs/Darabszám (csak szám!)
 • Weight/Volume/Súly (csak szám!)
 • Unit/Mennyiségi egység (g, kg, t) db/pc nem írható be!
 • Value/ a sorban feltüntetett áru (össz)Értéke HUF-ban (csak szám és a számot nem szükséges tagolni, pénznemet nem kell feltüntetni)
 • Origin/Származási ország két jegyű ISO kódja

A táblázatba beírt adatokat nem kell összesíteni, mivel az automatikusan megtörténik.

Az adatlap, valamint az árujegyzék pontos kitöltése mellett az ATA tulajdonosnak alá kell írnia az ATA igazolvány felhasználására vonatkozó Szerződést (ATA szerződés) és a Felhatalmazó levelet. Az utóbbi dokumentumok aláírására a hitelesítéskor kerül sor.

A kitöltött adatlapot, valamint árujegyzéket elektronikus úton szükséges megküldeni az alábbi e-mail címek egyikére:

Az elküldött adatok eATA rendszerbe való felöltését követően a kamara munkatársa kinyomtatja a megfelelő színű papírokra az okmányt, amely aláírásra kerül mind a tulajdonos, mind a kamara részéről. Az eATA rendszerből kiállított ATA igazolvány a kiadás pillanatában bekerül az ICC ATA rendszerébe.

Figyelem! Amennyiben az adatlapra, valamint az árujegyzékre felvitt adatok nem olvashatóak, nem egyértelműek, nem értelmezhetőek, az igazolványt a kamarának nem áll módjában kiállítani, továbbá a vámhatóság megtagadhatja az igazolvány elfogadását.

A hitelesítést követően a beírt adatok már nem módosíthatók!

Az ATA igazolvány a zöld borítóból, színes (sárga, fehér és kék) betétlapokból és ellenőrzőszelvényekből áll.

A zöld fedőlapon és a színes betétlapokon az alábbiak szerepelnek:

 1. A) rovat: az ATA tulajdonosa (név, székhely/lakhely, adószám, VPID szám)
 2. B) rovat: az árut vám elé állító személy adatai vagy, amennyiben még nem ismert ez a személy: as power of attorney vagy any authorized representative kifejezések használandók; a képviselethez érvényes meghatalmazás szükséges
 3. C) rovat: a felhasználás célja, pl.:
 • kiállítás, vásár, bemutató / exhibitions, fairs, meetings
 • szakmai felszerelés / professional equipment
 • áruminta / commercial sample
 1. J) rovat: cégszerű aláírás

Az ATA igazolvány igényléséhez előzetesen szükséges benyújtani az árujegyzéket, amelynek adatait a lapok hátoldalán található Általános jegyzék fogja tartalmazni. Az összes lap árujegyzékében ugyanazok az adatok kerülnek feltüntetésre, amelyek az előzetesen benyújtott árujegyzéken szerepelnek!!

A vámkezelés előtt az egyes színes betétlapokon az alábbi, a határátlépéskor aktuális adatokat szükséges még megadni:

 1. D) rovat: szállítás módja, szállítóeszköz azonosítója
 2. E) rovat: csomagolás módja, csomagok száma
 3. F) rovat: a nyilatkozattevő neve, a ténylegesen szállítandó áruk Általános jegyzékbenmegadott tételszáma (Általános jegyzék, 1. oszlop)

Jobb alsó sarokban: az adatokról nyilatkozó személy neve, aláírása, a nyilatkozat dátuma

Amennyiben az igazolvány igényléséhez benyújtott adatlapra felvitt adatok nem egyértelműek, nem értelmezhetőek, az igazolványt a kamarának nem áll módjában az igazolást kiadni, továbbá a vámhatóság megtagadhatja az igazolvány elfogadását. A hitelesítést követően a beírt adatok már nem módosíthatók!

Az ATA igazolvány igényléséhez szükséges dokumentum minták:

A betétlapok H) rovatát és az ellenőrzőszelvényeket a vámkezelést végző hatóság tölti ki.