• szo. jún 15th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

ÜZLETI PARTNERKERESÉS

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KAMARAI NYILVÁNTARTÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara írásbeli kérelem alapján, a kérelemben meghatározott feltételek szerint, a gazdálkodó szervezetek nyilvántartásából egyedi, vagy csoportosított, a cégnyilvántartásba is bejegyzett adatot szolgáltat kérelmező számára a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 8./A§ (6) bekezdésének megfelelően. Az adatkérésben rejlő üzleti lehetőség abban áll, hogy a keresett partner cég tekintetében lehetőség van meghatározni azt az üzleti profilt, közvetett formában pedig a keresett gazdálkodó szervezet tevékenységi köreit, amely alapján az adatgyűjtés elvégezhető. A szűrés alapján elkészített lista így tartalmazza a potenciális üzleti partnereket.

A kamarai nyilvántartásból országos vagy több megyét érintő adatszolgáltatásra az országos gazdasági kamara (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – MKIK), kizárólag a területi gazdasági kamara illetékességét érintő adatszolgáltatásra az érintett területi gazdasági kamara jogosult.

A kamarai nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra, illetve az adatszolgáltatás felmerülő költségekkel arányos díjára vonatkozó részletes szabályokat az országos gazdasági kamara alapszabálya állapítja meg.

A kamarai nyilvántartásból történő olyan elektronikus, vagy papíralapú adatszolgáltatásért, amely a nyilvántartott adatok különböző ismérvek szerinti leválogatását tartalmazza, 5.000,-Ft alapdíjat, továbbá az adatszolgáltatással érintett gazdálkodó szervezetek számától függően (adatsorok darabszáma) az alábbi táblázat szerinti díjat kell fizetni.

Átadott adatsorok darabszáma Fizetendő díj
1 – 100 10,-Ft/db
101 – 1 000 1 000,-Ft + 5,-Ft/db
1 000 – 10 000 5 500,-Ft + 2,-Ft/db
10 001 – 23 500,-Ft + 1,-Ft/db

A kamarai nyilvántartásból különböző ismérvek szerint kumulált statisztikai adatszolgáltatás egységára statisztikai adatonként 6.000,-Ft.

A területi gazdasági kamara rendezett tagsági viszonnyal rendelkező tagjának az alapdíjat és a fenti táblázat szerinti díj 50%-át kell megfizetni. Az önkéntes tagsági viszony létesítésével kapcsolatban bővebben itt tud tájékozódni.

Az országos, vagy több megyét érintő adatszolgáltatás díját az MKIK, kizárólag a területi kamara illetékességét érintő adatszolgáltatás díját az érintett területi kamara részére kell díjbekérő ellenében megfizetni.

Az adatszolgáltatásra irányuló írásbeli kérelmet el kell jutatni a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara valamely megadott elérhetőségére. Fokozottan felhívjuk figyelmüket, hogy a PMKIK-nak csak területi illetékessége alapján van lehetősége adatot szolgáltatni. Amennyiben a megkeresés országos, vagy több megyét érintő adatszolgáltatásra irányul, úgy kérjük, forduljon a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához.

Kérjük, hogy az ügyintézés megkönnyítése érdekében szíveskedjen e-mail címét, vagy telefonszámát megadni, amely elérhetőségeken szükség esetén kollégáink pontosíthatják a megkeresés tárgyát.

A feltételrendszer konkrét meghatározását követően kollégáink elkészítik a listát, amely alapján az MKIK Alapszabályának 7. számú mellékletében meghatározott, országosan hatályos díjszabás alapján meghatározzák a lista díját. A díj mértékéről kollégáink előzetesen tájékoztatást adnak a kérelmezőnek. Amennyiben a lista ellenében meghatározott díj elfogadásra kerül, kollégáink díjbekérőt állítanak ki. Az összeg rendezését követően a lista, illetve a kiállított számla a megadott elérhetőségre továbbításra kerül.

A kamarai nyilvántartásból történő adatszolgáltatással összefüggésben végzett kamarai tevékenységre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót letölthető formában ide kattintva érheti el.

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MŰKÖDTETETT
VÁLLALKOZÓI PIACTÉR

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kialakított Vállalkozói Piactér célja, hogy segítse a vállalkozások működését, valamint élénkítse és támogassa a cégek közötti üzleti kapcsolatokat. A Vállalkozói Piactér létrehozásával kívánunk ingyenes lehetőséget biztosítani a vállalkozások számára szabad kapacitásaik, illetve termékeik, szolgáltatásaik megjelenítésére, ezzel is segítve üzleti tevékenységük működését a megváltozott gazdasági helyzetben is.

A vállalkozások által felkínált termékek és szolgáltatások megvásárlására, megrendelésére kizárólag az eladó/felajánló által megadott „Kapcsolattartó adatok”-ban megadott elérhetőségeken van lehetőség. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felület a vállalkozások közötti kapcsolat létrejöttét hivatott elősegíteni, az adás-vétel nem itt történik. Továbbá ezúton tájékoztatjuk, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara semmilyen felelősséget nem vállal az oldalon felajánlott termék, szolgáltatás, illetve szabad kapacitás vonatkozásában, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban. Így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, vagy a Felajánló teljesítéséért.