• szo. jún 15th, 2024

Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara

Üdvözöljük megújult weboldalunkon!

  Hivatali kapuink  |   titkarsag@pmkik.hu  |   +36-1/317-7666

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI KISOKOS​

1. Legelőször meg kell határozni a végezni kívánt vállalkozói tevékenységet a hozzá kapcsolódó ÖVTJ kód megadásával.

Ebben segítséget nyújt a KSH ÖVTJ keresője (https://www.ksh.hu/ovtj_kereso), ahol kulcsszavas keresés is lehetséges. Lehetőség van az adott kódszámra (TEÁOR vagy ÖVTJ), de akár szöveg alapján történő keresésre is. A szöveg alapján történő keresési lehetőség akkor lehet segítség, ha nem tudjuk, hogy az adott tevékenység pontosan melyik ÖVTJ kódba tartozik. Az egyes tevékenységek tartalmához részletes leírás tartozik.

Abban az esetben, ha nem egyértelmű az adott tevékenység besorolása, lehetőség van a Központi Statisztikai Hivataltól besorolási állásfoglalást kérni. Ezt a www.ksh.hu oldalon keresztül, a Szolgáltatások menüpont / Besorolási állásfoglalások / Lépjen velünk kapcsolatba linkre kattintva tehetjük meg.

2. A következő lépésben fontos tájékozódni, hogy a kiválasztott tevékenység(ek) végzéséhez a jogszabály előír-e valamilyen szakképesítést, illetve a végezni kívánt tevékenység külön engedélyhez vagy bejelentéshez kötött-e.

Jelenleg a gazdasági kamarák területi illetékesség alapján adnak ebben tájékoztatást.

3. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése szükséges a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.

Egyéni vállalkozó lehet:

 • a magyar állampolgár,
 • az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
 • *Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

Nem lehet egyéni vállalkozó:

 • kiskorú személy, valamint aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll,
 • akit a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet) bűncselekmény,
 • akit korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Egy természetes személynek egyidejűleg egyetlen egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

Bejelentés:

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül, az erre a célra rendszeresített űrlapon (elektronikus bejelentés) lehet bejelenteni, vagy személyesen a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán.

A Webes Ügysegéd a Központi Azonosítási Ügynök (röviden: KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát a bejelentőnek

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal kell rendelkeznie.

A NAV bármelyik ügyfélszolgálatán – személyesen vagy meghatalmazott útján is – kezdeményezhető a bejelentés.

A postai úton történő, papíralapú ügyintézés kizárt. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése iránti eljárás hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, tehát telefonos úton sem folytatható le.

Szükséges iratok:

Az ügyfélszolgálaton történő személyes ügyintézéskor személyazonosításra alkalmas, érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), meghatalmazotti eljárás esetében pedig a meghatalmazás eredeti példányát is be kell mutatni.

Díj/Illeték:

A tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Egyéni vállalkozás alapítása előtt ajánlott ellenőrizni az „Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében” (ÖVTJ), hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély, illetve bejelentés köteles-e, és érdemes tájékozódni a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, illetve a gazdasági kamaráknál.  Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Amennyiben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, köteles azt bejelenteni, mely alapján a Nemzeti Adó-és Vámhivatal törli a tevékenységét.

Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg.

Amennyiben a bejelentő az elektronikus ügyintés során a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről a Webes Ügysegéd felületén azonnal automatikus visszajelzést kap.  A visszajelzésben megjelölik a bejelentés hiányait, illetve hibáit, továbbá figyelmeztetnek az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire. A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

A KSH honlapján a tartalom fül alatt található segédlet tevékenységek ÖVTJ kód szerinti besorolásáról:

https://ksh.hu/docs/osztalyozasok/ovtj2/ovtj_tartalom_2019_11.pdf?lang=hu

 • A tevékenység végzéséhez szükséges képesítés szintjéről;
 • A képesítés KEOR szerinti tanulmányi területéről (szakirányról);
 • Van-e lehetőség helyettesítő képesítés elfogadására?
 • Az adott tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott szakképesítés helyett elfogadható-e a szakiránynak megfelelő magasabb szintű szakirányú végzettség?
 • Az adott tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott szaktanfolyami végzettség helyett elfogadhatóak-e az adott tevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák?
 • Rendelkezésre állnak-e ekvivalens (egyenértékű, megfeleltethető) képesítések, ha igen, melyek ezek?
 • Ekvivalenciát előíró jogszabályok megnevezéséről;
 • A tevékenység után minimálbér vagy garantált bérminimumnak megfelelő járulékfizetési kötelezettsége keletkezik-e a vállalkozónak.

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek többsége elektronikus úton, a Webes Ügysegéd alkalmazásban intézhetőek.

A Webes Ügysegéd a Központi Azonosítási Ügynök (röviden: KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát a bejelentőnek

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal szükséges rendelkeznie.

Elektronikus úton kezdeményezhető:

 • a tevékenység megkezdésének bejelentése;
 • az adatváltozás bejelentése;
 • a tevékenység szüneteltetésének bejelentése;
 • a tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése;
 • a tevékenység megszüntetésének bejelentése.

Kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető:

 • az adatváltozás bejelentése;
 • a tevékenység szüneteltetésének bejelentése;
 • a tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése.

Bejelentkezés:

A Webes Ügysegéd a Központi Azonosítási Ügynök (röviden: KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát a bejelentőnek

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
 • vagy eSzemélyi okmánnyal szükséges rendelkeznie.

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, a NAV kiemelt ügyfélszolgálatain, egyes postahivatalokban, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított, tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal – az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak-ügyfélszolgálaton.

A KAÜ-szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Új bejelentés, illetve kérelem indítása és bejelentkezés

Új kérelem/bejelentés/nyilatkozat indításához a legtöbb szolgáltatás esetében be kell jelentkezni az alkalmazásba a KAÜ-n keresztül, az ott felajánlott bejelentkezési lehetőségek valamelyikén. Ezt követően, néhány másodperceken belül automatikusan megjelenik a Webes Ügysegéd főoldala.

Személyes adatok megadása az első belépéskor

Sikeres azonosítást követően a Webes Ügysegéd első használatakor meg kell adni a hiányzó természetes személyazonosító adatokat, valamint az elektronikus levélcímet (e-mail címet).

Bejelentés/Kérelem összeállítása

A sikeres azonosítást követően a kiválasztott ügytípushoz tartozó űrlap jelenik meg, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitölteni. A Webes Ügysegéd a kitöltés során ellenőrzéseket végez, amelynek eredményeként megjeleníti az esetleges hibákat.

Bejelentés/Kérelem benyújtása

A bejelentés, illetve a kérelem benyújtásával az ügy intézése megkezdődik, amelyet a Webes Ügysegéd visszaigazol.

Bejelentés/Kérelem státusza

Ismételt bejelentkezéssel akár utólag is megtekinthetőek a Webes Ügysegédről indított ügyek és azok ügyintézésének állása. A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Egyéni vállalkozói tevékenység

Magyarország területén természetes személy letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. Egy természetes személynek egyidejűleg egyetlen egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

ÖVTJ-kód  ( Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke )

Az ÖVTJ-kód (korábban szakmakód) az Európai Unió tevékenységi osztályozása, a NACE Rev. 2. magyar nyelvű változata, amelyet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 2006. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályoz.

Az ÖVTJ-kód 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy a TEÁOR-ral azonos kódszám, az utolsó 2 számjegy pedig egy alábontás, amely még inkább konkretizálja az adott tevékenységet.

Székhely

A vállalkozó székhelye a vállalkozó bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a vállalkozó levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása történik, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése megvalósul.

Az egyéni vállalkozó székhelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

Telephely

A vállalkozó telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozó székhelyétől eltérő helyen (de azonos településen) található. Az egyéni vállalkozó telephelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

Fióktelep

A vállalkozó fióktelepe olyan telephely, amely más településen van, mint székhelye.

Közreműködő

Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, akár úgy, hogy közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat.

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek ő maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni.

A vámtarifa olyan díjszabás, amelynek tételei alapján az egyes árucikkekre vonatkozó vámdíjakat megállapítják. Ennek érdekében az árucikkekről számozással ellátott jegyzék készül. A vámtarifaszám (VTSZ) az áru jegyzékben történő azonosítását, kódolását szolgálja. A jegyzék egyúttal olyan árumegnevezést is tartalmaz, amely a termék pontos vagy általános leírását is rögzíti.

Abban az esetben, ha az ügyfél által végzett tevékenység nem azonosítható be egyértelműen, akkor a tevékenység szakmakódját sem lehet megállapítani. A tevékenység szakmakódjának meghatározásában ilyenkor segítséget nyújt a folytatni kívánt tevékenységgel érintett árucikk vámtarifaszáma. A pontos vámtarifaszám ismeretében már definiálható lesz az ügyfél által végzett tevékenység szakmakódja is.

A vámtarifaszám meghatározásával kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolására a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete jogosult.

Elérhetőségeik:

Cím: 1163 Budapest, Hősök fasora 20-24.
Telefonszám: 1/402-22-33
Email: szi@nav.gov.hu
Fax: 1/403-50-90
Levelezési cím: 1631 Budapest, Pf. 35.